Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Εύβοιας

Υποβολή αιτήσεων: 16/8 εως 22/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

  • ΤΕ Συντηρητής (Ομάδα Α) ελλείψει αυτού ΔΕ υποβολή αιτήσεων: 10/8 - 17/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός υποβολή αιτήσεων: 14/8 - 21/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΤΕ Συντηρητής (Ομάδα Α)  ελλείψει αυτού ΔΕ υποβολή αιτήσεων: 14/8 - 21/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός υποβολή αιτήσεων: 14/8 - 21/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Άρτας

Υποβολή αιτήσεων: 11/8 εως 18/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων: 10/8 εως 17/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ