Στην παρούσα ενότητα προβάλλεται η νομοθεσία που σχετίζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, και με γενικότερα εργασιακά ζητήματα.

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 6/5/2016 από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνιστούμε στα μέλη του σωματείου μας, να δώσουν την δέουσα προσοχή στις σελίδες 34 - 35 Άρθρο 26 που αφορούν τον κλάδο μας.

Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Την εγκύκλιο σε PDF μορφή μπορείτε να την δείτε και σε ξεχωριστό παράθυρο εδώ.