Στην παρούσα ενότητα προβάλλεται η νομοθεσία που σχετίζεται με το YΠ.ΠΟ.Α καθώς και με γενικότερα εργασιακά ζητήματα

 

 

Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 6/5/2016 από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνιστούμε στα μέλη του σωματείου μας, να δώσουν την δέουσα προσοχή στις σελίδες 34 - 35 Άρθρο 26 που αφορούν τον κλάδο μας.

Την εγκύκλιο σε μορφή pdf μπορείτε να τη δείτε και σε ξεχωριστό παράθυρο εδώ.

 


 

Π.Δ 164/2004

To Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου σε μορφή pdf εδώ

 


 

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ

H εγκύκλιος με Αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633, που εκδόθηκε στις 23/2/2016, περιλαμβάνει όσα ισχύουν ειδικότερα για όλους τους τύπους άδειας (κανονική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών, μητρότητας, ανατροφής, αιμοδοσίας, ολιγόωρες κ.λπ.) του προσωπικού ΙΔΟΧ.

Εγκύκλιος για άδειες προσωπικού ΙΔΟΧ - pdf


 

Υπερωριακή απασχόληση ΙΔΟΧ προσωπικού

Ο αριθμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων κατά τις απογευματινές ώρες και φυλακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού καθαριότητας κατά τις νυχτερινές ώρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις εκδηλώσεις Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε όλες τις υπηρεσίες πανελλαδικά για το Β' Εξάμηνο του 2018 καθορίζεται βάσει της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται στο υπ' αριθμ. 2770/Β/11-7-2018 ΦΕΚ.
Οι συμβασιούχοι που θα πραγματοποιήσουν υπερωρίες θα πληρώνονται την αναλογούσα προσαύξηση στον μισθό τους, με την εξαίρεση των νυχτοφυλάκων. Η τήρησή του είναι υποχρέωση των προϊσταμένων και διευθυντών των εκάστοτε υπηρεσιών.

ΦΕΚ 2770/Β/11-7-2018