Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Καρδίτσας

Υποβολή αιτήσεων: 19/7 εως 25/7/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Υποβολή αιτήσεων: 17/7 εως 21/7/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Άρτας

Υποβολή αιτήσεων: 12/7 εως 18/7/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Λέσβου

Υποβολή αιτήσεων: 14/7 εως 20/7/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ