Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων

Υποβολή αιτήσεων: 03/10 ως 09/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Λέσβου

Υποβολή αιτήσεων: 03/10 ως 09/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Υποβολή αιτήσεων: 02/10 ως 06/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

Υποβολή αιτήσεων: 02/10 ως 06/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ