Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Υποβολή αιτήσεων: 27/10 εως 02/11/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Ηρακλείου 

Υποβολή αιτήσεων: 26/10 εως 1/11/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Υποβολή αιτήσεων: 26/10 ως 01/11/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Πέλλας

Υποβολή αιτήσεων: 26/10 εως 01/11/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ