Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Ενημερωτικό Δελτίο

Αθήνα  9 - 2 - 2018

Έκδοση  ΚΥΑ (ΦΕΚ 354 β/2018)
για τις 18μηνες συμβάσεις στην καθαριότητα στο ΥΠ.ΠΟ.Α


Eκδόθηκε χθες, 8/2/2018, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, με Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979 (ΦΕΚ 354 β 7-2-2018, (θα τη βρείτε εδώ), σχετικά με την προκήρυξη 18μηνων συμβάσεων στην καθαριότητα στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Αποτελεί την εξειδίκευση των προσόντων και κριτηρίων μοριοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄/191).

Σχετικά με τη μοριοδότηση προβλέπονται τα εξής για ανεργία και προϋπηρεσία:
1. Χρόνος ανεργίας: Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα ανεργίας με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες. Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι πρώτοι τριάντα έξι (36) μήνες βαθμολογούνται με τριάντα  (30) μονάδες ανά μήνα και με επτά (7) μονάδες για τους υπόλοιπους μήνες. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση στον τομέα καθαριότητας.
Όπως διαπιστώνουμε, οι συνάδελφοι καθαριστές που απολύθηκαν την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχουν εξαιρετικές πιθανότητες να προσληφθούν και πάλι και να επιστρέψουν στην εργασία τους. Σημειώνουμε ότι από έγκυρες πληροφορίες που διαθέτουμε, το μισθολογικό κόστος των νέων προσλήψεων στην καθαριότητα είναι ήδη πλήρως εξασφαλισμένο.

Η έκδοση της ΚΥΑ σαφώς μας ικανοποιεί, όμως η ΚΥΑ εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, δε διασφαλίζει την επιστροφή στην εργασία όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, ενώ δεν έγινε ποτέ η εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4506/2017  σχετικά με τις «παρατάσεις» των συμβάσεων. Επίσης δεν είναι δεδομένη η εφαρμογή της ΚΥΑ από τους φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Α, σύμφωνα και με τη μέχρι στιγμής συμπεριφορά τους απέναντι στους συναδέλφους καθαριστές και φύλακες. Όλη η προηγούμενη αναλγησία και αναβλητικότητα βαραίνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α και τις Διοικήσεις των εκάστοτε φορέων. Τους καλούμε να εφαρμόσουν άμεσα τη δυνατότητα που προσφέρει η ΚΥΑ και να προκηρύξουν μέσα στο μήνα Φλεβάρη τις 18μηνες συμβάσεις στην καθαριότητα.
Σ’ αυτόν τον στόχο θα πιέσει το Σωματείο μας και καλούμε τους συναδέλφους καθαριστές να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Εκ μέρους του Δ.Σ.,
Αντώνης Σκαρπέλης
Γενικός ΓραμματέαςΧρήσιμοι Σύνδεσμοι