Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Ενημέρωση 

Σύμφωνα με την από 26/5/2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

- Από 1/6/2020 παύει η δυνατότητα παροχής εκ περιτροπής εργασίας και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία θα ανέρχεται στο 100%. Στους υπαλλήλους αυτούς δε συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα με κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων καθώς και με κάθε είδους διευκόλυνση που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID 19, δηλαδή με άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου κ.ά.

- Είναι επιτρεπτή, όπου απαιτείται, η διατήρηση του καταμερισμού της προσέλευσης των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00, 8.00 και 9.00 π.μ.).

- Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου συνεχίζουν να δικαιούνται, εφόσον την αιτηθούν, ειδική άδεια απουσίας.

- Ενόψει της επικείμενης επανέναρξης λειτουργίας και των δημοτικών σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθμών, των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων, οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φροντίδας των παιδιών.

- Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου οι γονείς μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Αν ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης δεν επαρκεί, είναι ανεκτή η υπέρβασή του χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον εργαζόμενο.

- Η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως προβλέπεται και για τους γονείς των οποίων τα παιδιά δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 26/5/2020 (pdf)Χρήσιμοι Σύνδεσμοι