Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Ενημέρωση για τις άδειες ειδικού σκοπού σε καθεστώς επαναλειτουργίας των σχολείων

 

Mε την από 18/5/2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

1) Προβλέπεται η συνέχιση, μέχρι νεοτέρας, της ειδικής άδειας απουσίας για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 και επαναπροσδιορίζονται οι ομάδες αυτές με την προσθήκη κι άλλων κατηγοριών όπως είναι οι γυναίκες που κυοφορούν, τα άτομα με νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις, με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια, ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες κ.ά.   

2) Συνεχίζεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς, αλλά πλέον δίνεται αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα παιδιά δεν υποχρεούνται, βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας, να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων. Επίσης η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται σε γονείς που έχουν παιδιά σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς και σε σχολικές μονάδες που δεν έχουν ακόμη επαναλειτουργήσει, αλλά και σε εργαζόμενους με παιδιά ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών που δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

3) Προβλέπεται η συνέχιση της  άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς παιδιών που δεν προσέρχονται στο σχολείο επειδή ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Όσον αφορά στον τρόπο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, αυτή χορηγείται συνεχόμενα είτε διακεκομμένα ως εξής: οι 3 πρώτες ημέρες, είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, καταχωρούνται ως άδεια ειδικού σκοπού και η 4η ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ.

- Σε περίπτωση που έχετε εξαντλήσει την κανονική σας άδεια, η 4η  ημέρα μπορεί να χρεώνεται από άλλες δικαιούμενες άδειες (υπηρεσιακή, αιμοδοτική, άνευ αποδοχών ή ακόμα και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Εξυπακούεται ότι οι 3 πρώτες ημέρες είναι άδεια με πλήρεις αποδοχές και ότι η 4η μέρα πληρώνεται μόνο στην περίπτωση που χρεωθεί ως άδεια μετά αποδοχών (κανονική, αιμοδοτική, σχολικής παρακολούθησης) και όχι αν χρεωθεί ως άδεια άνευ αποδοχών.

- Αν έχετε εξαντλήσει όλες τις άδειες που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να χρεώσετε στην 4η μέρα άδειας ειδικού σκοπού, τότε, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να συμπεριληφθείτε στο πλάνο εργασιών της Υπηρεσίας σας για παροχή εκ περιτροπής εργασίας - εξ αποστάσεως και με αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας στην Υπηρεσία ακόμα και με μειωμένο ωράριο- όχι μόνο για την τέταρτη ημέρα για την οποία δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της κανονικής άδειας ή κάποιας άλλης άδειας, αλλά για το σύνολο του εν λόγω τετραημέρου.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι γονείς δεν έχουν υπόλοιπο κανονικής άδειας ή άλλες άδειες διευκολύνσεων, ώστε να συμπληρώσουν το τετραήμερο της άδειας ειδικού σκοπού, χάνουν το δικαίωμα σε αυτή την ειδική άδεια και οδηγούνται σε αδιέξοδο. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση για τους συμβασιούχους γονείς ορισμένου χρόνου με ολιγόμηνες συμβάσεις και αναλογικά μικρότερο αριθμό ημερών κανονικής άδειας. Εξάλλου, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση μεγάλου μέρους της κανονικής τους άδειας όταν αρρώστησαν τα παιδιά τους τον περασμένο χειμώνα –λόγω του ότι συνεχίζουν να εξαιρούνται από τη χορήγηση άδειας ασθενείας τέκνου– ή ακόμη και αντί αναρρωτικής για να μην να πληρωθούν με μισό ημερομίσθιο τις μέρες της ασθενείας. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι γονείς, αλλά και τα παιδιά, θα στερηθούν τις καλοκαιρινές διακοπές, αφού η κανονική άδεια θα έχει χρησιμοποιηθεί για τις υποχρεώσεις  που προέκυψαν εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Μετά από πολλές πιέσεις του Σωματείου, ώστε να βρεθούν λύσεις για τις εγκύους, τις γυναίκες που γέννησαν πρόσφατα και τους συμβασιούχους γονείς που δεν έχουν μεγάλο περιθώριο κανονικής άδειας, καταφέραμε να συμπεριληφθούν αφενός οι έγκυες στις «ευπαθείς ομάδες» που δικαιούνται ειδικής αδείας, και αφετέρου οι γονείς με βρέφη εκτός παιδικού σταθμού στους δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού. 

Επισημάναμε επανειλημμένα το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι συμβασιούχοι γονείς που δεν έχουν καθόλου ή αρκετό υπόλοιπο αδείας για να αιτηθούν άδεια ειδικού σκοπού, όσο παραμένουν κλειστές οι εκπαιδευτικές δομές. Το διάστημα, που αρχικά ορίστηκε στις 14 ημέρες, έχει ήδη φτάσει τους 2,5 μήνες! Ήδη, το διάστημα αυτό αντιστοιχεί σε 14 ημέρες κανονικής άδειας, ως προϋπόθεση χρήσης της άδειας «ειδικού σκοπού». Ακόμη κι αν προστεθούν τυχόν αιμοδοτικές ή άδειες «παρακολούθησης σχολικής επίδοσης», αν έχουν περισσέψει, δε επιλύεται το πρόβλημα. Οι 11 ημέρες άνευ αποδοχών είναι άδικη και τιμωρητική λύση, πόσω μάλλον η υποχρεωτική επιστροφή στην εργασία, ελλείψει όλων των παραπάνω. Η τελευταία είναι επιπλέον και αδιέξοδη, καθώς είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατό να μείνει το ανήλικο παιδί μόνο χωρίς επίβλεψη, προκειμένου να επιστρέψει ο κηδεμόνας στην εργασία του! Η αλήθεια είναι ότι το υπουργείο μάς έχει συνηθίσει σε άδικη και αδιέξοδη μεταχείριση, ειδικά τις συμβασιούχους μητέρες και τους γονείς, δεδομένου ότι συνεχίζει να μας εξαιρεί από την άδεια ασθένειας τέκνου και την άδεια θηλασμού. 

Καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση μαίνεται, το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί την επιδημία για να εντείνει την επιθετική εργατική πολιτική του. Μέσα από τον μιντιακό κρατικό μονόλογο, την απαγόρευση κάθε αντίδρασης, την εκτεταμένη καταστολή και αστυνομοκρατία κάνει ξεκάθαρες τις πολεμικές προθέσεις του, εναντίον όλων μας, για το παρόν και το μέλλον.

Συνάδελφοι, δεν πρέπει να παραμένουμε άλλο θεατές στη διαδικασία υποτίμησης της εργασίας μας, αποσύνθεσης των οργανωτικών δομών μας και της αποδυνάμωσης της συλλογικής αντίστασης.  Η κουλτούρα της απομόνωσης, του ατομισμού και του υγιεινιστικού φασισμού στοχεύει στην υποτίμησή μας και στην κάμψη οποιουδήποτε συλλογικού αντίλογου.

Eγκύκλιος υπουργείου Εσωτερικών, 18/5/2020 (pdf)

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι