Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Ευαίσθητα χρώματα: Από τους ξύλινους πίνακες του Πιτσά στις λευκές ληκύθους και τα πήλινα ειδώλια

Πέμπτη 25/5/2017, 12.00

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Θεματική παρουσίαση στο πλαίσιο της δράσης "Ανοιχτό Μουσείο" του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με επιτόπια παρατήρηση των εκθεμάτων, επιδείξεις τεχνικών με χρήση επιστημονικών οργάνων και επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης του μουσείου. 

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης απαιτείται δήλωση συμμετοχής μια μέρα πριν στο τηλ.: 213 2144817

Περισσότερες πληροφορίες εδώ