Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Υλικός πολιτισμός και γνωσιακές λειτουργίες κατά την Πρώιμη Προϊστορία

25/5/2017

Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο τα αποτελέσματα της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις γνωσιακές λειτουργίες, τη συμπεριφορά και την ικανότητα προσαρμογής των προϊστορικών ανθρώπων, όπως αυτά διαπιστώνονται από τη μελέτη των καταλοίπων του υλικού πολιτισμού. Το συνέδριο διοργανώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ στο αμφιθέατρο "Ιωάννης Δρακόπουλος" του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων εδώ