Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Hμερίδα Συντήρησης

ΨΗΦΙΔΩΤΟ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος»
Μ. Ανδρόνικου 6
Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
9 π.μ.


Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στις 15 Νοεμβρίου 2019 την έβδομη ημερίδα συντήρησης αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης με τίτλο “Ψηφιδωτό”. Οι κύριες θεματικές ενότητες της ημερίδας μέσω των οποίων επιδιώκεται μία σφαιρική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της συντήρησης και έρευνας των ψηφιδωτών, είναι οι εξής:


Μελέτες περίπτωσης επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης αρχαίων ψηφιδωτών.
• Εφαρμογές διαγνωστικών τεχνικών στη διερεύνηση των υλικών κατασκευής αρχαίων ψηφιδωτών καθώς και της διάβρωσής τους.
• Ιστορία, χρήσεις και τεχνολογία κατασκευής του ψηφιδωτού.

Η ημερίδα του ΑΜΘ διοργανώνεται από το τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας του Μουσείου.

To Σωματείο μας έχει ζητήσει από το ΥΠ.ΠΟ.Α τη χορήγηση άδειας διευκόλυνσης συμμετοχής των ΙΔΟΧ συναδέλφων (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων) στην ημερίδα, ως εξής:
- Μία (1) ημέρα (15/11/2019) για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και σε απόσταση μικρότερης των 200 χλμ. από αυτή.
- Δύο (2) ημέρες (14-15/11/2019) για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α που εδρεύουν εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και σε απόσταση μεγαλύτερης των 200 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, ή/και στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης καθώς και στις ιστοσελίδες του μουσείου στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.