Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Διάλεξη

«Πορφύρα: η χρωστική των Βασιλέων.
Από την προϊστορία μέχρι και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους»

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6
Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019
12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ.

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό με τίτλο «Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό» - Η μελέτη αρχαιοτήτων από τη σκοπιά των φυσικών επιστημών.
Διακεκριμένοι φυσικοί επιστήμονες (Χημικοί, Φυσικοί, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Βιολόγοι κ.ά.) θα πραγματοποιήσουν ομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη μελέτη αρχαιοτήτων, κειμηλίων και πολιτισμικού υλικού γενικότερα και θα παρουσιάζουν, με εύληπτο τρόπο, τα αποτελέσματα των ερευνών τους. 
Στόχος είναι η ανάδειξη της συνεισφοράς των φυσικών επιστημών στην καλύτερη κατανόηση υλικών, τεχνολογιών και μηχανισμών του παρελθόντος και η προσέγγιση, με έναν ακόμη τρόπο, των αρχαίων κοινωνιών.

Η έναρξη του κύκλου ομιλιών θα γίνει με την εισήγηση του Αν. Καθηγητή – Χημικού Μηχανικού Ιωάννη Καραπαναγιώτη, με τίτλο «Πορφύρα: η χρωστική των Βασιλέων.  Από την προϊστορία μέχρι και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους».
Ο ομιλητής θα περιγράψει τη συμβολή των φυσικών επιστημών στη μελέτη της πορφύρας και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, προσφέροντας νέα σημαντικά στοιχεία που καταρρίπτουν τους μύθους που συνοδεύουν την ιστορία της.

Χώρος: Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

 Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης