Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό    Δ ε λ τ ί ο

Αθήνα, 20/10/2018

Σχετικά με την άδεια αιμοδοσίας

Πολλοί συνάδελφοι έλαβαν πρόσφατα ένα ενημερωτικό έγγραφο από τις υπηρεσίες σας, το οποίο φαίνεται να αναιρεί την, ισχύουσα μέχρι τώρα, άδεια αιμοδοσίας, ειδικά και μόνο για το ΙΔΟΧ προσωπικό. Κατ’ αρχάς, είναι θλιβερό, απογοητευτικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι ορισμένες υπηρεσίες έσπευσαν να κοινοποιήσουν ένα έγγραφο ακαταλαβίστικο, ανοιχτό σε διάφορες ερμηνείες και κυρίως αμφιλεγόμενο, το οποίο αυθαιρέτως διαχωρίζει τους ΙΔΟΧ εργαζόμενους από το υπόλοιπο προσωπικό, επικαλούμενο νόμο που αφορά "εργαζόμενους σε επιχειρήσεις", διαχωρισμός που δεν προκύπτει ούτε από το Π.Δ. το οποίο επικαλείται. Το ίδιο το έγγραφο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα συγκεκριμένης υπηρεσίας, ερώτημα το οποίο δεν ξέρουμε πώς είναι διατυπωμένο, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αφορά το έκτακτο προσωπικό τους και φανερώνει τη διάθεσή τους απέναντι σ’ αυτό. Όπως μπορούμε να υποθέσουμε, θα εκφράζει θέσεις που καλλιεργούν τις διακρίσεις εις βάρος των ΙΔΟΧ και τη δυσμενέστερη αντιμετώπισή τους και επιζητούν / συνηγορούν στην υποβάθμιση των συνθηκών, των δικαιωμάτων και των διευκολύνσεων των εργαζομένων γενικώς! Είναι αναμενόμενο ότι τα αρμόδια υπουργεία χρησιμοποιούν αυτά τα πατήματα για να προωθήσουν την πολιτική υποβάθμισης της εργασίας.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο έχει επιληφθεί, ήδη, του θέματος. Μας εξοργίζει αυτός ο συνεχής διαχωρισμός και η συστηματική υποτίμησή μας, παρότι εργαζόμαστε στις ίδιες θέσεις, στους ίδιους χώρους, κάνοντας τις ίδιες εργασίες με τους υπόλοιπους συναδέλφους, μόνιμους και αορίστου χρόνου. Στο σημείο αυτό νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε στα μέλη του σωματείου -καθώς αντιλαμβανόμαστε, κατά καιρούς, ότι μπορεί ορισμένοι συνάδελφοι να έχουν μια πιο ασαφή εικόνα για τους εκλεγμένους στο Δ.Σ. του σωματείου- ότι δεν παίρνουμε κανένα μισθό, δεν έχουμε κανένα "συνδικαλιστικό" προνόμιο σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, είμαστε καθημερινά στις εργασίες μας με αυστηρά ωράρια ή είμαστε άνεργοι, εξαιτίας της παρανοϊκής συνθήκης, που ορίζει η "κανονικότητα" του συμβασιούχου, με την εναλλαγή ανεργίας και εργασίας με ολιγόμηνες συμβάσεις. Βιώνουμε την ίδια καθημερινότητα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες διακρίσεις, τους ίδιους θυμούς.
 
Το σωματείο δεν είναι το Δ.Σ. του. Είμαστε όλοι εμείς που νιώθουμε την ανάγκη να αντισταθούμε στη συστηματική υποτίμηση της εργασίας μας και των ζωών μας. Θεωρούμε σημαντικό να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι και να απαντάμε συλλογικά και μαζικά σ' αυτή την υποτίμηση. Γιατί η άλλη πλευρά και ενωμένη είναι και οργανωμένη. Ας μην τους αφήνουμε να παίζουν σε άδειο γήπεδο!

Έχουμε ήδη κοινοποιήσει το παρακάτω έγγραφο στο γραφείο Υπουργού, καθώς και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.:

Σε σχέση με τη διαβίβαση εγγράφου σχετικά με την ειδική άδεια αιμοληψίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σας ενημερώνουμε ότι δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στους υπαλλήλους του υπουργείου, καθώς πρόκειται για ένα έγγραφο ασαφώς διατυπωμένο, ανοιχτό σε διάφορες ερμηνείες, το οποίο αυθαιρέτως διαχωρίζει τους ΙΔΟΧ εργαζόμενους από το υπόλοιπο προσωπικό, αντιμετωπίζοντάς τους ως "εργαζόμενους σε επιχειρήσεις"- διαχωρισμός που δεν προκύπτει ούτε από το Π.Δ. 410/88, το οποίο επικαλείται. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, το έγγραφο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα συγκεκριμένης υπηρεσίας, ερώτημα το οποίο δεν ξέρουμε πώς είναι διατυπωμένο, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αφορά το έκτακτο προσωπικό της και φανερώνει, ενδεχομένως, διάθεση διαχωρισμού των ΙΔΟΧ και υποβάθμισης των συνθηκών, των δικαιωμάτων και των διευκολύνσεων σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό.

Ο διαχωρισμός των ΙΔΟΧ εργαζομένων του Υπουργείου, που φαίνεται να προωθεί το έγγραφο, είναι αδικαιολόγητος και έρχεται σε πλήρη αντίθεση:

1) με την αναγνωρισμένη και ισχύουσα, μέχρι τώρα, άδεια αιμοδοσίας, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633/23-2-2016 εγκύκλιο, που υπογράφει ο τότε Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς με θέμα, ειδικά, τις «Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Σύμφωνα με αυτή, αναγνωρίζεται στους ΙΔΟΧ εργαζόμενους  άδεια αιμοδοσίας, όπως ορίζει η υπ’ αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ53/214/16897,20784/16-11-1994 εγκύκλιος του Υπουργείου με θέμα: «Διευκόλυνση υπαλλήλων, που εθελοντικά προσφέρουν αίμα», κατά την οποία υπάλληλος, που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, δύο ημέρες.

Επιπροσθέτως, σε έγγραφό της η νυν Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά, στις 4-9-2018, με θέμα: «Τράπεζα αίματος ΥΠΠΟΑ», αναφέρει ρητά ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κοινωνική σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την υφιστάμενη μεγάλη ανάγκη σε αίμα για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ και των οικογενειών τους, χορηγούμε μία (1) επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26/9-2-2007), ημέρα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές σε κάθε εργαζόμενο του ΥΠΠΟΑ (μόνιμο, ΙΔΑΧ και με σύμβαση ορισμένου χρόνου) που θα μετέχει σε οργανωμένη από το Υπουργείο ή Σύλλογο Εργαζομένων του ομαδική αιμοληψία. Η ημέρα αυτή μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα με το χρόνο αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, συνεχόμενα ή μη με τις δύο (2) ημέρες που προβλέπει το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007».

2) με την «Αρχή της μη διάκρισης», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του υπ’ αρ. 164 Προεδρικού Διατάγματος: «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», το οποίο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ορίζει ρητά ότι: «Όσον αφορά στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου».

3) με την πραγματικότητα της καθημερινής εμπειρίας όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς εργαζόμαστε στους ίδιους χώρους, σε ίδιες θέσεις, σε όλες τις ειδικότητες, κάτω από τις ίδιες αντικειμενικές συνθήκες, με το ίδιο ωράριο, την ίδια ένταση εργασίας. Αναμφισβήτητα, βιώνουμε την ίδια καθημερινότητα, έχουμε τις ίδιες ανάγκες με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και δεν κατανοούμε, δε δικαιολογούμε ούτε αποδεχόμαστε κανένα διαχωρισμό των υπαλλήλων ΙΔΟΧ με μόνο κριτήριο τη σχέση εργασίας ή τη διάρκεια αυτής.

4) με την καθαυτή υφιστάμενη μεγάλη ανάγκη σε αίμα και τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, την οποία υποσκάπτει το εν λόγω έγγραφο, αποθαρρύνοντας τη συμμετοχή των αιμοδοτών και μειώνοντας έμπρακτα τον αριθμό τους και τον όγκο αίματος της τράπεζας του
ΥΠΠΟΑ.

Για τις αντιφάσεις, που προκύπτουν με όλες τις παραπάνω παραμέτρους, από το έγγραφο με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/488500/34137/28967/8930/9-10-2018 ζητούμε την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων του υπουργείου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, με βάση την αναγνωρισμένη άδεια αιμοδοσίας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα για όλους.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟΧρήσιμοι Σύνδεσμοι