Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Συγκεντρωτικός απολογισμός για θέματα μητρότητας

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
μιας και οι Έκτακτοι δε θα συμμετάσχουμε στο επόμενο Δ.Σ του Σωματείου, και καθώς είχαμε δημιουργήσει τον τομέα για θέματα γυναικών και προστασίας της μητρότητας, σας στέλνουμε έναν συγκεντρωτικό απολογισμό όσων επιτύχαμε, αγωνιζόμενες και αγωνιζόμενοι συλλογικά, όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στα πλαίσια του Σωματείου, όσο και μέσω κοινών δράσεων με άλλους συλλόγους ελαστικά εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί και οι επικουρικές στα νοσοκομεία.

Τα κύρια αιτήματα των κινητοποιήσεών μας ήταν:

1)   Η θέσπιση Άδειας Μητρότητας, καθώς ως ΙΔΟΧ εργαζόμενες δε δικαιούμασταν τίποτα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, σε αντίθεση με τις συναδέλφισσες ΙΔΑΧ και μόνιμες. Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια συνεχόμενης διεκδίκησης, αναγνωρίστηκε 6μηνη άδεια με αποδοχές και ασφάλεια (αρ. 36 νόμος 4808/2021 – ΦΕΚ 101/Α/19-6-2021).
2)   Η αναγνώριση Άδειας Ασθένειας Τέκνου, ομοίως με τις συναδέλφισσες ΙΔΑΧ και μόνιμες. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ύστερα από ανυποχώρητες διεκδικήσεις (αρ. 47 νόμος 4674/2021 – ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020).
3)   Προστασία της Εγκύου από έμμεση απόλυση με τη μορφή της μη ανανέωσης της σύμβασης και διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Η άμεση και δυναμική κινητοποίηση του Σωματείου κατάφερε την ανάκληση απόλυσης τριών εγκύων συναδελφισσών στο Μουσείο Ακρόπολης (2017), στην ΕΦ.Α.ΔΥ.ΑΤ. (2019) και στην ΕΦ.Α.ΛΕΣ (2021).
4)   Η αναγνώριση της Γονικής Άδειας, που αρνούνταν οι υπηρεσίες να χορηγήσουν. Η Γονική Άδεια επεκτάθηκε μέχρι το 8ο έτος του παιδιού, ενώ οι 2 πρώτοι μήνες έγιναν με αποδοχές (αρ.28 νόμος 4808/2021).
5)   Ο υπολογισμός ως προϋπηρεσία των διαστημάτων αδειών τοκετού και λοχείας, αλλά και γονικής άδειας, από τις υπηρεσίες, βάσει των νόμων 3488/2006 και 4075/2012 με επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στις υπηρεσίες, που αρνούνται να τα συμπεριλάβουν.
6)   Η απόδοση μειωμένων εισφορών κατά 50% στον ΕΦΚΑ, από τις υπηρεσίες, που σημαίνει, πρακτικά, αύξηση μισθού για 12 μήνες στις γυναίκες που επιστρέφουν στη δουλειά μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΙΚΑ (αρ. 10 & 48 του 2010 και Γενικό Έγγραφο του 2011)
 
Επίσης, συγκεντρώνουμε εδώ ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή και ό,τι πρέπει να έχει υπ’ όψιν της μια συνάδελφος, που μένει έγκυος, έχει ή υιοθετεί παιδιά. Διαδοχικά δικαιούται:

1)    Άδεια για Υποβολή σε Μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης  Αναπαραγωγής, διάρκειας 7 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές.
2)    Άδεια Προγεννητικών Εξετάσεων, δικαιολογημένη απουσία με αποδοχές, για υποβολή σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.
3)    Άδεια Μητρότητας, διάρκειας 17 εβδομάδων, δηλαδή 8 εβδομάδες πριν από τον τοκετό (άδεια Τοκετού) και 9 εβδομάδες μετά (άδεια Λοχείας).
Λαμβάνει αποζημίωση από τον ΕΦΚΑ και συμπληρωματικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ, ανάλογο με τον μισθό της. Το διάστημα αυτό συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία της. Και γενικότερα “Η εργαζόμενη που έχει λάβει άδεια μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της άδειας αυτής, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση, με τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες, και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της”, σύμφωνα με τον νόμο 3488/2006.
Το μεταγενέθλιο τμήμα των 9 εβδομάδων δικαιούται και η συναδέλφισσα, που υιοθετεί τέκνο μέχρι την ηλικία των 8 χρόνων.
4)    Άδεια φροντίδας τέκνου, για διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας ή της Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, ως μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα ημερησίως κατά την προσέλευση ή αποχώρηση ή εναλλακτικά:
α) ως μειωμένο ωράριο κατα 2 ώρες ημερησίως τον πρώτο χρόνο και 1 ώρα το επόμενο εξάμηνο,
β) ως πλήρεις ημέρες άδειας σε εβδομαδιαία βάση,
γ) ως ισόχρονη συνεχόμενη άδεια, εφάπαξ ή τμηματικά,
δ) με όποιον άλλο τρόπο συμφωνούν τα δύο μέρη,
Την άδεια δικαιούνται και οι θετοί γονείς.
5)    Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών μετά τη λήξη της άδειας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο. Λαμβάνει αποδοχές από την υπηρεσία ίσες με τον κατώτατο μισθό. Ο χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και ασφάλισης. Τη δικαιούται επίσης τόσο η εργαζόμενη που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όσο και εκείνη που υιοθετεί τέκνο μέχρι 8 ετών.
6)    Γονική Άδεια, διάρκειας 4 μηνών, εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι το παιδί να γίνει 8 χρονών. Για τους δύο πρώτους μήνες αποζημιώνεται με βασικό μισθό από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι δύο επόμενοι είναι άνευ αποδοχών. Ο χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και ασφάλισης.
7)    Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, διάρκειας 6 ημερών για 1 ή 2 παιδιά και 8 ημερών για 3 ή περισσότερα.
8)    Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, 4 ημερών για 1 παιδί, 5 ημερών για περισσότερα και, αν αυτά είναι σε διαφορετικές βαθμίδες, 6 ημέρες.
9)    Άδεια Ασθένειας Τέκνου, 4 ημερών ανά ημερολογιακό έτος για εργαζόμενους με 1 ή 2 παιδιά, 7 ημερών για τρίτεκνους, 10 ημερών για πολύτεκνους και 8 ημερών για μονογονείς.
10)   Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου, διάρκειας μέχρι 30 ημερών χωρίς αποδοχές.
Επιπλέον αυξήθηκε η Άδεια Πατρότητας από 2 ημέρες που ήταν, σε 14 ημέρες, με αποδοχές, κατά τη γέννηση του τέκνου.
 
Όλες οι άδειες εμπεριέχονται αναλυτικά στην τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που λειτουργεί διευκρινιστικά προς τους πρόσφατους νόμους 4808/2021 και 4830/2021 σε συνδυασμό με τους παλαιότερους και την οποία σας επισυνάπτουμε.
Επισυνάπτουμε, επίσης, τον νόμο για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία, καθώς και τις 3 εγκυκλίους του πρώην ΙΚΑ για τις μειωμένες εισφορές.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μόνο με συλλογική ακηδεμόνευτη δράση μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση στις συνθήκες εργασίας μας. Παραμένουμε ενεργά μέλη του σωματείου μας.


Εκ μέρους της παράταξης των Εκτάκτων και της διοίκησης του απερχόμενου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Μιχαήλ Ζερβός
Η Αντιπρόεδρος, Ευγενία Φωτοπούλου
Η Γενική Γραμματέας, Μαρία Κουμτζή
Η Ταμίας & Υπεύθυνη για θέματα μητρότητας, Ερατώ Ταγαρίδη
Η Οργανωτική γραμματέας, Ευγενία Ντόγκα
Το Μέλος, Τζίνια Καρύδη

 

Αρχή ίσης μεταχείρισης ΦΕΚ

Γεν. Έγγραφο ΙΚΑ 29/8/2011

Εγκύκλιος ΙΚΑ 2010

Εγκύκλιος ΙΚΑ_2010

Άδειες ΙΔΟΧ 8/10/2021Χρήσιμοι Σύνδεσμοι