Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

         Έγκριση προσλήψεων στο ΥΠΠΟΑ με 5μηνες συμβάσεις

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΠΟΑ με την από 18/10/2021 απόφασή του έδωσε την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 470 ατόμων (ειδικοτήτων: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Aρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Aρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας 5 μηνών, σε υπηρεσίες του υπουργείου σε όλη την Ελλάδα.
Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την απόφαση του ΥΠΠΟΑ (με την κατανομή των θέσεων ανά οργανική μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την έκδοση των προκηρύξεων και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

 Απόφαση ΥΠΠΟΑ 18/10/2021
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι