Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Eνημέρωση

 Υπόμνημα ερωτημάτων του Σωματείου προς τη ΔΣAΝΜ, την ΕΦΑΠΑ και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων αντι-covid19 μέτρων και ειδικότερα την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας και της τηλεργασίας.


Προς
ΔΣΑΝΜ                                                                          27-1-2021

Κα Μερτζάνη,
σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας και την άρνησή σας να απαντήσετε
προφορικά, σας καταθέτω γραπτώς τα ερωτήματα του σωματείου μας.
1. Εφαρμόζεται η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία στο ΙΔΑΧ ή/και μόνιμο
προσωπικό που εργάζεται για λογαριασμό της υπηρεσίας σας στην οικία Μπάρλα
από τις 7/12/2020 μέχρι σήμερα ;
2. Εφαρμόστηκε αντίστοιχα το μέτρο αυτό στο ΙΔΟΧ προσωπικό και για πόσο χρονικό διάστημα;
Σε κάθε περίπτωση σας παραθέτω το άρθρο 4 του Π.Δ 164/2004 και περιμένω την άμεση απάντησή σας.
Άρθρο 4
Αρχή της μη διάκρισης
1. Όσον αφορά στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, οι
εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η
σύμβαση τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε
σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Κατ' εξαίρεση
και μόνον επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση κάθε φορά που
συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι την δικαιολογούν.
2. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες
απασχόλησης είναι η ίδια τόσο για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου
όσο και για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκτός από την περίπτωση
κατά την οποία για αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική
διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Ζερβός

 Προς: ΔΣΑΝΜ
Κοιν.: ΓΔΑΠK
Υπ. Γραμματέας
Γεν. Γραμματέας
Υπουργός Πο.Α                                                                 29-1-2021


Αγαπητή κα Μερτζάνη,
Όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχουν διαμαρτυρίες από συναδέλφους σε έργα της ΔΣΑΝΜ σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης για τον Covid-19. Πλέον
υπάρχουν αποδεδειγμένα κρούσματα που αφορούν και στις μεταλλάξεις του ιού.
Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων στην Αθήνα, αφού η Αττική μπαίνει στις “κόκκινες ζώνες” λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και στο κέντρο, ζητάμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα εργασίας για όλα τα έργα της υπηρεσίας, εφαρμόζοντας τόσο την τηλεργασία όσο και την εκ περιτροπής εργασία για όλες τις ειδικότητες και για το ΙΔΟΧ προσωπικό που εργάζεται στην Αθήνα (λ.χ. Βουλή, οικία Μπάρλα), ώστε οι συνάδελφοι να προστατευθούν, αλλά να προστατεύσουν και την υγεία των γύρω τους. Είμαστε απολύτως βέβαιοι δε ότι θα το πράξετε, αφού σε τηλεφωνική συνομιλία σας με τον πρόεδρο του σωματείου μας τον διαβεβαιώσατε ότι για εσάς προέχει η υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων αδιακρίτως και γνώμονάς σας είναι επιπλέον ο επιδημιολογικός χάρτης. Θεωρούμε δε συμπτωματικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχετε βρει χρόνο να απαντήσετε στα επείγοντα αλλά απλά ερωτήματα του υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/36726/29-01-2021 εγγράφου μας, που προφανώς λόγω φόρτου εργασίας πρωτοκολλήθηκε δύο μέρες αφότου εστάλη στο προσωπικό σας email. Εμείς ακόμα πιστεύουμε στην καλή σας προαίρεση και θέληση και σίγουρα όλα θα διορθωθούν. Τέλος, τονίζουμε ότι κατ’ αρχήν το πρόβλημα είναι η μετακίνηση, σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ ΖερβόςΠρος: ΕΦΑΠΑ
 Κοιν.: ΓΔΑΠK
Υπ. Γραμματέας
Γεν. Γραμματέας
Υπουργός Πο.Α.                                                    29-1-2021
                                                         
Αξιότιμη κα Μπάνου,
Όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχουν διαμαρτυρίες από συναδέλφους σε έργα της ΕΦΑΠΑ σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης για τον Covid-19. Πλέον υπάρχουν αποδεδειγμένα κρούσματα που αφορούν και στις μεταλλάξεις του ιού. Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων στην Αθήνα, αφού η Αττική μπαίνει στις “κόκκινες ζώνες” λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και στο κέντρο, ζητάμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα εργασίας για όλα τα έργα της Εφορείας, εφαρμόζοντας τόσο την τηλεργασία όσο και την εκ περιτροπής εργασία για όλες τις ειδικότητες και για το ΙΔΟΧ προσωπικό, ώστε οι συνάδελφοι να προστατευθούν, αλλά να προστατεύσουν και την υγεία των γύρω τους.
Τονίζουμε ότι κατ αρχήν το πρόβλημα είναι η μετακίνηση.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ ΖερβόςΠρος: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού                       29-1-2021                                                                       

Κα Μελίδη,                                                           
λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σωματείου μας επιστολή των εργαζομένων ΙΔΟΧ στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού που μας πληροφορεί ότι  “δεν εφαρμόζεται η τηλεργασία στο μεγαλύτερο ποσοστό, σύμφωνα με τα μέτρα για τον περιορισμό του covid 19, καθώς, παρόλο που προσλήφθηκαν νέοι υπάλληλοι (ΙΔΟΧ), η προσέλευση στους χώρους εργασίας είναι μεγαλύτερη σε αριθμό ατόμων σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα (μέχρι πριν δύο βδομάδες) κατά το οποίο εφαρμοζόταν τηλεργασία σε μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης, δεν τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες καθώς δεν υπάρχουν καθαριστές σε κανέναν από τους χώρους του μουσείου”. Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων στην Αθήνα, αφού η Αττική μπαίνει στις “κόκκινες ζώνες” λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και στο κέντρο, ζητάμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα εργασίας εφαρμόζοντας τόσο την τηλεργασία όσο και την εκ περιτροπής εργασία, ώστε οι συνάδελφοι να προστατευθούν, αλλά και να προστατεύσουν την υγεία  των γύρω τους.
Τέλος, αναφορικά με την καθαριότητα, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να προσληφθεί άμεσα προσωπικό αν δεν έχετε στην υπηρεσία σας (γεγονός απαράδεκτο από μόνο του) και μέχρι τότε, προφανώς με μετακίνηση από αλλού ή με όποιον άλλο τρόπο εσείς νομίζετε, να υπάρχουν καθαριστές στο χώρο σε καθημερινή βάση.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ ΖερβόςΧρήσιμοι Σύνδεσμοι