Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Κορωνοϊός - Νεότερες οδηγίες 

Η διοίκηση του Σωματείου, στην προσπάθειά της να επιλύσει μια σειρά από απορίες, που προέκυψαν μετά την κοινοποίηση στα μέλη μας της Εγκυκλίου του Υπουργείου  Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (12/3/2020), καθώς και της Υπουργικής Απόφασης τής 13ης Μαρτίου για αναστολή της λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, συναντήθηκε σήμερα με την Υπουργό Πολιτισμού. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού,  ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η Διευθύντρια Διοικητικού και η Διευθύντρια του Οικονομικού τμήματος. 

Από την πλευρά μας, καταθέσαμε, εγγράφως, τις παρατηρήσεις μας, τα προβλήματα και τα κενά που εντοπίσαμε στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  και την εφαρμογή της (βλ. pdf «Πρωτοκολλημένο αίτημα του Σωματείου») και αναλύσαμε, προφορικά, παραδείγματα περιπτώσεων που οι συνάδελφοι έχουν αναφέρει στο Σωματείο. Επισημάναμε, για ακόμη μία φορά, τα αδιέξοδα που προκύπτουν από τη μη εφαρμογή της Αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 4, ΠΔ 164/2004).

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου παραδέχθηκαν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία της κατάστασης. Επικαλέστηκαν την εξάρτησή τους από τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Σ’ αυτό το πλαίσιο μας επιδόθηκε και η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τα επιπρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα (με θέμα «Eπιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.) (βλ. pdf «Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 16-3-2020). Τόσο η υπουργός, όσο και οι συνεργάτες της, παρουσιάστηκαν πρόθυμοι να εξετάσουν και να επιλύσουν τις όποιες ιδιαιτερότητες προκύψουν κατά το χειρισμό της κατάστασης από τις υπηρεσίες του υπουργείου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προστασία της υγείας την εργαζομένων. Από την πλευρά μας ζητήσαμε η ανταπόκρισή τους να είναι άμεση και αποτελεσματική.

Αναφορικά με τα προβλήματα, που τους επισημάναμε, μας είπαν ότι περιμένουν και την ανταπόκριση των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου, ώστε να ρυθμίσουν ανάλογα τη λειτουργία τους, εξετάζοντας μερική ή ολική αναστολή τους. Για τις διαδικασίες απολυμάνσεων των χώρων εργασίας, τόνισαν ότι προηγούνται οι χώροι όπου έχουν παρουσιαστεί κρούσματα. Απαιτήσαμε τον άμεσο εξοπλισμό των εργασιακών χώρων με τα απαραίτητα μέσα προστασίας, ο οποίος, μας είπαν, ότι έχει δρομολογηθεί και γι’ αυτό παρακαλούμε να ενημερώνετε το Σωματείο για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε υπηρεσία.

Καλούμε όλους τους συνάδελφους, για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την ιδιαίτερη διαχείριση της κατάστασης από την εκάστοτε υπηρεσία, να ενημερώνει, άμεσα, το Σωματείο και ταυτόχρονα να απευθύνεται στο τμήμα προσωπικού της υπηρεσίας του για τη διευθέτηση του προβλήματος. 

Δεν επαναπαυόμαστε σε όσα μας είπαν σήμερα στο υπουργείο, αλλά διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας και θα είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.

Πρωτοκολλημένο αίτημα του Σωματείου (pdf)

 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 16-3-2020 (pdf)Χρήσιμοι Σύνδεσμοι