Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 Υπερωριακή απασχόληση
ΙΔΟΧ προσωπικού φύλαξης & καθαριότητας
με συμβάσεις διάρκειας 4 μηνών

 

Στο υπ' αριθμ. 3818/Β/15-10-2019 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Απόφαση της Yπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/494766/38067/37137/12724/2-10-2019)  που αφορά στον καθορισμό των ωρών εργασίας:


Α) πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

και


Β) πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

 ΦΕΚ 3818/Β/15-10-2019Χρήσιμοι Σύνδεσμοι