Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Συμμετοχή του Σωματείου σε Συνέντευξη Τύπου
του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
για την προστασία της μητρότητας

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του αγώνα που διεξάγει το σωματείο για την προστασία της μητρότητας των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ.Α, επιδιώξαμε να έρθουμε σε επαφή με άλλα σωματεία ελαστικά εργαζομένων στο Δημόσιο, που αντιμετωπίζουν, επίσης, ελλειπή έως ανύπαρκτη μέριμνα για την προστασία της εγκύου, θηλάζουσας και εργαζόμενης  μητέρας, αλλά και εργαζόμενου πατέρα.

Αποδεχτήκαμε την πρόταση του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών να συμμετάσχουμε σε κοινή συνέντευξη τύπου, επικεντρωμένη στο καθεστώς και τις επιπτώσεις της δυσμενούς μεταχείρισης των συμβασιούχων μητέρων, στο πλαίσιο της καμπάνιας τους για την προστασία της μητρότητας. Η συνέντευξη τύπου έγινε την Τετάρτη 17/04 στα γραφεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ). Συμμετείχαν ο πρόεδρος και μέλος/εκπρόσωπος της ομάδας για θέματα μητρότητας του σωματείου μας, μέλη Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιων Σωματείων (ΣΕΠΕ), μέλος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), ενώ ήταν παρόντα μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ. Παρουσιάστηκε αναλυτικά και καταγγέλθηκε από κοινού το απαράδεκτο καθεστώς, που επικρατεί τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο και του πολιτισμού αλλά και της υγείας, για το ελαστικά εργαζόμενο προσωπικό των αντίστοιχων υπουργείων.

Από τη μεριά μας, μιλήσαμε για την άδικη εξαίρεσή μας από οποιαδήποτε άδεια προστασίας της μητρότητας και ανατροφής τέκνου, καθώς και από τις άδειες ασθένειας τέκνου, την παρακώλυση της χορήγησης γονικής άδειας άνευ αποδοχών, την παράτυπη εξαίρεση της άδειας τοκετού και λοχείας από τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, αλλά και την απροκάλυπτη πίεση που υφίσταται η έγκυος και νέα μητέρα συμβασιούχος να επιστρέψει στη δουλειά της, εγκαταλείποντας  το θηλασμό και το βρέφος, με διακύβευμα την ανανέωση ή μη της σύμβασής της. Επίσης, τονίσαμε την κατάφωρη καταπάτηση της νομικής εξίσωσής μας, που εκφράζεται με το άρθρο 4 του ΠΔ 164/2004 ως “Αρχή της μη διάκρισης”, η οποία ορίζει ρητά ότι: «Όσον  αφορά στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου». Τέλος, συνοψίσαμε τα αιτήματά μας στα βασικά τους σημεία:

• Πλήρη εξίσωση με τους υπόλοιπους συνάδελφους αορίστου χρόνου σε ό,τι αφορά στην άδεια θηλασμού, όπως ίσχυε και παλιότερα: 2 ώρες ημερησίως μέχρι το παιδί να γίνει 2 ετών και 1 ώρα μέχρι να γίνει 4 ετών και, εναλλακτικά, 9 μήνες, ανεξάρτητα από τη λήξη της σύμβασης.

• Προστασία από την απόλυση με τη μορφή της “μη ανανέωσης” της σύμβασης, για 18 μήνες μετά τη γέννα, κατ' αντιστοιχία με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

• Αναγνώριση της άδειας ασθένειας τέκνου, τουλάχιστον όπως αναγνωρίζεται σε όλους τους υπόλοιπους συνάδελφους, δηλαδή 4 ημέρες το χρόνο με αποδοχές.

• Επισήμανση της αναγνώρισης των αδειών κύησης και λοχείας, καθώς και της γονικής άδειας, ως εργάσιμου και αφαλίσιμου χρόνου.

• Σεβασμό στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/18/ΕΕ για τη γονική άδεια, όπως ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία με το κεφάλαιο ΣΤ' του νόμου 4075/2012, και ακώλυτη χορήγηση γονικής άδειας, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα.

Δελτίο Συνέντευξης Τύπου, ιστότοπος ΣυντονιστικούΧρήσιμοι Σύνδεσμοι