Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

  • ΤΕ Συντηρητής (Ομάδα Α) ελλείψει αυτού ΔΕ υποβολή αιτήσεων: 10/8 - 17/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός υποβολή αιτήσεων: 14/8 - 21/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΤΕ Συντηρητής (Ομάδα Α)  ελλείψει αυτού ΔΕ υποβολή αιτήσεων: 14/8 - 21/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός υποβολή αιτήσεων: 14/8 - 21/8/2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ