Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Επιστημονικό Συνέδριο

Αρχαιολογικές Έρευνες
και
Μεγάλα Δημόσια Έργα

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 22, Αθήνα

8 – 9 Δεκεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει στις 8 και 9 Δεκεμβρίου επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα». Στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 90 σύνεδροι, με προφορικές και επιτοίχιες ανακοινώσεις, που καλύπτουν χρονικά όλες τις ιστορικές περιόδους και γεωγραφικά το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δημοσιοποιηθούν στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας και του έργου προστασίας και ανάδειξης που επιτελέστηκε στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων, αλλά και να γίνει ευρύτερα γνωστή και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη διαχείρισή τους.
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει:
- Το συνολικό έργο των περιφερειακών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων.
- Το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο σε αρχαιολογικές θέσεις, όπως οικισμοί-πόλεις, νεκροταφεία, χώροι λατρείας, ύπαιθρος χώρα, αγροτικές-εργαστηριακές εγκαταστάσεις, οχυρώσεις, οδικά δίκτυα, λουτρά.
- Την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Το ΥΠΠΟΑ παρέχει στις Υπηρεσίες του τη δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας στις 8 Δεκεμβρίου 2017 στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ