Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Αρχαιολογικοί διάλογοι

1 - 4 Ιουνίου 2017

Ιωάννινα

Ο φετινός θεματικός άξονας του θεσμού των Αρχαιολογικών Διαλόγων φέρει τον τίτλο "Μετακινήσεις: Τόποι, μνήμες, υλικότητα" και περιλαμβάνει μια ποικιλία σχετικών δράσεων στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων και τη γύρω περιοχή. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, τα Γενικά Αρχεία Ηπείρου και το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Οι δράσεις και οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στο Κάστρο Ιωαννίνων: στα μνημεία της Ακρόπολης του Ιτς Καλέ και στην αίθουσα του Σουφαρί Σαράι.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα εδώ