Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Απόφαση της ΑΔΕΔΥ                                                          

 

για κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
για τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Απόφαση ΑΔΕΔΥ 20/9/2018 (pdf)