Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27/5/2017

Κοροϊδία και απαξίωση των εργαζομένων στις προσλήψεις του ΥΠΠΟΑ

(Mε αφορμή την τελευταία προκήρυξη του ΤΑΠΑ)

Η πρόσφατη προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αναδεικνύει ανάγλυφα όλες τις παθογένειες και στρεβλώσεις των προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, τις οποίες έγκαιρα και έγκυρα το Σωματείο μας έχει σημειώσει και καυτηριάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια σε συνεχείς οχλήσεις μας στο κατώτερο μέχρι το ανώτερο επίπεδο, στις εκάστοτε Διευθύνσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς, μέχρι την Υπουργό Πολιτισμού κατ’ ιδίαν, χωρίς ποτέ να λάβουμε ικανοποιητικές απαντήσεις.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη καθυστέρησε χαρακτηριστικά να δημοσιευτεί, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (2 Μαΐου). Έτσι, παρότι οι προσλήψεις αφορούν σύμβαση 8 μηνών, η πραγματική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι πολύ μικρότερη, καθώς η προκήρυξη προκαθορίζει ημερομηνία απόλυσης την 31η Δεκέμβρη 2017. Ακόμα χειρότερα, τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί, με προοπτική δημοσίευσής τους τέλη Ιούνη. Αυτό σημαίνει το πολύ 5μηνες συμβάσεις για τους προσληφθέντες, οι οποίοι με τη λήξη της σύμβασης θα πεταχτούν στον δρόμο, χωρίς κανένα δικαίωμα επιδότησης ανεργίας λόγω και των απαράδεκτων όρων του ΟΑΕΔ για τα επιδόματα ανεργίας. Ταυτόχρονα με αρκετές στρεβλώσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης, όπως π.χ. σχετικά με τη θέση 116 «ΤΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης», όπου δεν προσδιορίζεται, όπως θα έπρεπε, η κατεύθυνση της ειδικότητας, ή με τον ίδιο ακριβώς πίνακα μοριοδότησης εργαζομένων με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), παρατηρούμε και επαναλαμβανόμενα σε όλες τις τελευταίες προκηρύξεις μοτίβα απαξίωσης των εργαζομένων.  Συγκεκριμένα, σχετικά με την τελική κατάταξη των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 της προκήρυξης, αναφέρεται ότι προσλαμβανόμενο προσωπικό που ύστερα από την ανακατάταξη των υποψηφίων δεν δικαιούται πρόσληψη, απολύεται αυτοδικαίως χωρίς αποζημίωση. Το προσωπικό αυτό που είναι υποκείμενο της ανωτέρω πρόβλεψης, διαγράφεται από τα μητρώα των ανέργων του ΟΑΕΔ και διακόπτεται ενδεχόμενη καταβολή επιδομάτων ανεργίας σε αυτούς, αμέσως μετά την πρόσληψή τους στο ΤΑΠΑ. Ενδεχόμενη απόλυσή τους θα σημαίνει την επανεγγραφή τους στον ΟΑΕΔ και την οριστική απώλεια των μορίων ανεργίας για επερχόμενη προκήρυξη, με συνέπεια την απομάκρυνσή τους από την αγορά εργασίας για μεγάλο διάστημα χωρίς να δικαιούνται οποιοδήποτε βοήθημα. Και ο εμπαιγμός των εργαζομένων συνεχίστηκε, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες που έλαβε το Σωματείο μας, υποψήφιοι αποθαρρύνθηκαν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό λόγω του περιβόητου «24μηνου κωλύματος». Εδώ πρέπει να σημειώσουμε εμφατικά προς όλες τις κατευθύνσεις ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 164/2004, αυτό αφορά συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου σε ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με ίδιους ή παρόμοιους όρους εργασίας, όπου ως διαδοχικές νοούνται συμβάσεις που μεταξύ τους μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ιδίου Π.Δ. Οπότε, οποιαδήποτε μη αποδοχή αίτησης υποψηφίου που καλύπτεται από το παραπάνω νομικό πλαίσιο, είναι ξεκάθαρα παράτυπη με ευθύνη της υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός του ΤΑΠΑ αποτελεί απλώς την επιτομή των παθογενειών των προκηρύξεων πρόσληψης στο ΥΠΠΟΑ. Παρόμοιοι, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα χειρότεροι, όροι έχουν διαπιστωθεί και σε άλλες προκηρύξεις. Διαρκής προσθήκη νέων πιστοποιήσεων ως επικουρικών προσόντων (όπως π.χ. η ειδικότητα «στέλεχος ασφαλείας», σεκιουριτάς σε απλά ελληνικά, στις τελευταίες προσλήψεις Αρχαιοφυλάκων), μη αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας και προσκόμματα στην αναγνώρισή της, αλλαγές στα πιστοποιητικά γνώσεων (όπως στο νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ 8/2016) που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις προσλήψεις κάποιων κατηγοριών εργαζομένων (κυρίως των μεταναστών υποψηφίων), αναγόρευση συγκεκριμένων μεταπτυχιακών ή συγκεκριμένης προϋπηρεσίας ως τυπικών προσόντων σε προκηρύξεις τύπου ΑΣΕΠ, αυθαίρετα ηλικιακά όρια, 8μηνες συμβάσεις που ως δια μαγείας γίνονται 5μηνες ή συμβάσεις 1 μήνα (με αντεργατικούς και παράτυπους όρους) για έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί 6μηνη χρηματοδότηση κ.λπ.

Ταυτόχρονα, οδηγούν τους εργαζόμενους σε μια διαρκή και ατελείωτη κούρσα ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων, σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό προσόντων του ενός με τον άλλον. Η παρούσα κυβέρνηση, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της όταν ήταν αντιπολίτευση, συνεχίζει να υλοποιεί και να επεκτείνει τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη «διά βίου μάθηση» των εργαζομένων. Νέες εξειδικεύσεις προστίθενται διαρκώς και ζητούνται από τον εργαζόμενο να τις αποδείξει με προγράμματα μεταπτυχιακών, πιστοποιήσεων, μαθητείας, πληρώνοντας μεγάλα ποσά σε διάφορα κέντρα και παράκεντρα, πιστοποιήσεις που τελικά, όταν ο εργαζόμενος βρεθεί στην πόρτα της εργασίας, βλέπει να μην αναγνωρίζονται ή να μη μοριοδοτούνται κατά το δοκούν.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχουν παγώσει, το προσωπικό ορισμένου χρόνου του ΥΠΠΟΑ φθίνει χρόνο με το χρόνο, η εργασία εντατικοποιείται συνεχώς και το ΥΠΠΟΑ πραγματοποιεί ελάχιστα συγχρηματοδοτούμενα έργα με την πλειονότητά τους να δίνεται σε εργολάβους, ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. Μάλιστα, με το νέο Μνημόνιο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προβλέπεται να απαγορευτεί η παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για ολοκληρωτική παράδοση υποστηρικτικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εργολάβους με τη μέθοδο του outsourcing. Την ίδια στιγμή  που στους συναφείς κλάδους του ιδιωτικού τομέα (πολιτισμός, τουρισμός, κατασκευές) οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι μισθοί πείνας αποτελούν καθεστώς, ενώ η εργοδοσία θησαυρίζει.

Ο εκβιασμός με την προοπτική της ανεργίας και της υποαπασχόλησης εργατικού δυναμικού υψηλά εξειδικευμένου με εμπειρία από σκάμματα μέχρι Μουσεία και η διαρκής ανακύκλωσή του τη στιγμή που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν μπορούν να γίνουν άλλο ανεκτά. Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΠΟΑ να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Βαρεθήκαμε να ακούμε από τους εμπλεκόμενους φορείς σαν μόνιμη επωδό ότι έχουμε δίκιο. Ας γνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι ξέρουμε καλά ότι το δίκιο μας το βρίσκουμε στο δρόμο του αγώνα. Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα Σωματεία τους και ενωμένοι και συντονισμένοι να αγωνιστούν για την ανατροπή της επίθεσης.

Απαιτούμε:

Μόνιμες και σταθερές προσλήψεις προσωπικού τώρα.

Συλλογικές Συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους.

Ισόποση και αντίστοιχη μοριοδότηση προσόντων, προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις πρόσληψης.

Η επιμόρφωση του προσωπικού και το κόστος αυτής να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας.

Καμία εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου πλούτου σε κεφάλαιο και ιδιώτες.

 

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                                                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                                                                                                    Αντώνης Σκαρπέλης