Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Νέος Οργανισμός Λειτουργίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες

Σας παραθέτουμε το τελικό κείμενο για το νέο σχέδιο οργανογράμματος του ΥΠ.ΠΟ.Α, που εγκρίθηκε στις 17/5/2017 και υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για οριστικό νομοτεχνικό έλεγχο.

Νέος Οργανισμός Λειτουργίας ΥΠ.ΠΟ.ΑΧρήσιμοι Σύνδεσμοι