Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Άδειες ΑιμοδοσίαςΣε έγγραφό της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στις 6-9-2019, με θέμα: «Χορήγηση μίας επιπλέον ημέρας άδειας σε εθελοντές αιμοδότες υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ», αναφέρει ρητά ότι:

«Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Συμβασιούχους, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγραμματισμένη αιμοδοσία, οργανωμένη από του ΥΠΠΟΑ ή από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, μία ημέρα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, επιπλέον των δύο (2) ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 50, παρ. 5, του ν.3528 του 2007.

Η ημέρα αυτή μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα με τον χρόνο αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, συνεχόμενα ή μη με τις δύο (2) ημέρες που προβλέπονται που προβλέπονται στο άρθρο 50, παρ. 5, του ν.3528 του 2007. Η ημέρα της ειδικής άδειας δεν μεταφέρεται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Προκειμένου για τη χορήγηση της επιπλέον ημέρας ειδικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεως του εθελοντή αιμοδότη εργαζόμενου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του φορέα που διοργανώνει την αιμοληψία ή να συμπεριλαμβάνεται σε ομαδική κατάσταση εργαζομένων που ο φορέας οργάνωσης χορηγεί στην αρμόδια Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, για την ειδική αυτή άδεια εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις οικείες εγκυκλίους και τις αποφάσεις που εξεδόθησαν κατ’ άρθρο 50 του ν.3528/2007 και αφορούν τη συγκεκριμένη άδεια».

Εγκύκλιος Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, 6/9/2019 (pdf)Χρήσιμοι Σύνδεσμοι