Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΠΟ
 Αττικής, Στερεάς και νήσων

23/3/2020

Οδηγίες για την εργασία, με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού

Ο Ενιαίος Σύλλογος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του «Δικαιώματα των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού» (δείτε https://eniaiosyppo.gr/) ενημερώνει τα μέλη και τις Υπηρεσίες:

Αυτή τη στιγμή ζούμε εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας. Ο COVID 19 είναι ένας ιός επικίνδυνος γιατί έχει εύκολο και γρήγορη διασπορά, σε πολλούς φορείς δεν παρουσιάζει καν συμπτώματα, όμως σε ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με προβλήματα στο αναπνευστικό και άλλες κατηγορίες είναι εξαιρετικά θανατηφόρος. Τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που έχουν παρθεί αποσκοπούν στο να μην διασπαρεί με γρήγορους ρυθμούς ο ιός –κι αυτό είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας, και ως υπαλλήλων και ως πολιτών. Ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίσουμε όλα τα μέτρα που θα βοηθούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, που είναι αυτή τη στιγμή το υπέρτατο αγαθό, ταυτόχρονα με την πίεση προς την κυβέρνηση για στήριξη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

-Στο Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις του δημοσίου και επίσης οφείλουν όλες οι ιεραρχικές βαθμίδες να λαμβάνουν υπόψη τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις Εγκυκλίους που έχουν δημοσιευτεί για τα μέτρα προφύλαξης. Το επισημαίνουμε, καθώς η πολιτική ηγεσία καθυστέρησε σε μεγάλο βαθμό να εφαρμόσει τα μέτρα, ενώ επιπλέον υπάρχουν Υπηρεσίες ακόμη που δεν δρουν με γνώμονα αυτά τα μέτρα προφύλαξης. Δεν είμαστε σε μια «κανονική κατάσταση» για να περιμένουμε διασαφηνίσεις στις εγκυκλίους. Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να λαμβάνονται εξαρχής κι έχουμε όλοι και όλες ευθύνη για αυτό.

Γενικές οδηγίες που ισχύουν για όλους και η λειτουργία όλων των υπηρεσιών υπόκειται σε αυτές, είναι:

-Η μείωση των μετακινήσεων, υπαλλήλων και πολιτών, στις απολύτως απαραίτητες

-Η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας τουλάχιστον 2 μ μεταξύ των εργαζομένων σε γραφεία, εργοτάξια, σκάμματα κλπ -Τήρηση μέτρων υγιεινής, ασφάλειας, προφύλαξης (αντισηπτικά, καθαριότητα, απολύμανση κλπ)

-Εργασία εξ αποστάσεως σε όσο το δυνατόν περισσότερους υπαλλήλους

-Το κοινό να μην προσέρχεται στις υπηρεσίες αυτοπροσώπως, αλλά να επικοινωνεί με email, fax και τηλεφωνικά.

 

Ποιοι δικαιούνται ειδικές άδειες λόγω έκτακτων μέτρων

1. «Άδεια ειδικού σκοπού»: Οι υπάλληλοι με παιδιά από βρέφη έως Γ’ Γυμνασίου δικαιούνται «άδεια ειδικού σκοπού» με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν τεθεί στις ΠΝΠ και σε όλες τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και για όσο διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά. Ο εργαζόμενος επιλέγει αν θα κάνει χρήση της άδειας αυτής. Στο διάστημα που κάνει χρήση της άδειας αυτής δεν υποχρεούνται να προσφέρει την εργασία του. Την άδεια μπορεί να λάβει ο υπάλληλος είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα είτε εκ περιτροπής με τον/την σύζυγο (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 13-3-2020). Υπάρχει και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου αντί της άδειας ειδικού σκοπού.

2. «Ειδική άδεια απουσίας»: οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν οριστεί στις σχετικές ΚΥΑ, ή από σχετική βεβαίωση γιατρού (βλ. ιδιαιτέρως εγκύκλιο ΥΠΕΣ 20-3-2020).

3. «Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού» θεσπίζεται στην ΠΝΠ της 20/3/2020 «σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, (…) απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή». (Αυτό ισχύσει σε περιπτώσεις επαφής με κρούσμα, επαναπατρισμού φοιτητών από το εξωτερικό κλπ.)

-Εξυπακούεται ότι άδειες που έχουν ήδη ληφθεί από υπαλλήλους (πχ λοχείας, εκπαιδευτικές κλπ) ισχύουν κανονικά.

-Οι παραπάνω ειδικές άδειες ισχύουν και για το προσωπικό ΙΔΟΧ

 

Τι γίνεται με το υπόλοιπο προσωπικό;

–Εκ περιτροπής εργασία: Αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ η ΥΑ για «μερική αναστολή λειτουργίας» των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (19/3/2020), με βάση την οποία ορίζεται ο αριθμός του προσωπικού που πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως σε κάθε υπηρεσία, για την εκ περιτροπής εργασία. Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, έχουν οριστεί άλλοι αριθμοί προσωπικού στην ίδια ΥΑ. Ο ορισμός του προσωπικού γίνεται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση και είναι ευθύνη του Διευθυντή να μοιράζεται σε όλους τους υπαλλήλους που δεν κάνουν χρήση αδειών, με βάση και τις ιδιαιτερότητες του καθενός (κατάσταση υγείας, ηλικία, πρόσβαση στην εργασία, δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας κλπ). Εξυπακούεται ότι αν στο διάστημα αυτό υπάλληλος πρέπει να μπει σε καραντίνα, η Υπηρεσία θα λειτουργήσει με λιγότερο προσωπικό, με ευθύνη του Διευθυντή της. Σε περίπτωση που υπάλληλος νοσήσει, η Υπηρεσία κλείνει για απολύμανση, όπως αναφέρει και η ΥΑ για το ΥΠΠΟΑ.

–Εξ αποστάσεως εργασία: Για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους που δεν έχουν άδεια και δεν έχουν οριστεί ως προσωπικό που πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως, η Υπηρεσία πρέπει να διασφαλίσει την δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασία, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είτε με άλλους τρόπους ή μέσα, ανάλογα τη φύση της εργασίας. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, με δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παράσχει στο προσωπικό τη δυνατότητα για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, και για όσο διάστημα ισχύει αυτό, ο υπάλληλος που δεν έχει οριστεί να παρίσταται στην υπηρεσία για εκ περιτροπής εργασία, παραμένει στο σπίτι του (σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για την αποφυγή μετακινήσεων) και αναμένει πότε η Υπηρεσία θα του δώσει την δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας. Είναι ευθύνη όλων των προϊστάμενων αρχών να παράσχουν δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας στη συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Επισημαίνεται επίσης ότι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 20/3/2020 «σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία».

–Εξυπηρέτηση του κοινού εξ αποστάσεως, προκειμένου να μην χρειάζεται οι πολίτες να μετακινούνται. Η ΠΝΠ 20-3-2020 περιέχει πολλές διευκολυντικές ρυθμίσεις για τη συναλλαγή πολιτών με το δημόσιο εξ αποστάσεως. Το ΥΠΠΟΑ πρέπει επίσης να αναστείλει τις ώρες κοινού (πχ στο πρωτόκολλο) με αντίστοιχη απόφαση.
–Προθεσμίες δημοσίου: Λόγω έκτακτης κατάστασης δύνανται να παραταθούν οι προθεσμίες εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και προθεσμιών για έργα ΕΣΠΑ κλπ. Ήδη άλλα Υπουργεία έχουν παρατείνει προθεσμίες κάνοντας χρήση των γενικών διατάξεων ή με ειδικές διατάξεις μέσα στις σχετικές ΠΝΠ. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και το ΥΠΠΟΑ.

–Οι Υπηρεσίες οφείλουν, επίσης, να διαφυλάξουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του ΙΔΟΧ προσωπικού, με εξ αποστάσεως εργασία όπου είναι εφικτό, με ανάθεση παρεμφερών καθηκόντων, με εκ περιτροπής εργασία χωρίς να χάνονται μεροκάματα, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Υπενθυμίζουμε ότι όταν ο ΙΔΟΧ υπάλληλος δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, πληρώνεται κανονικά, καθώς αυτό θεωρείται ευθύνη του εργοδότη (της Υπηρεσίας) και όχι του εργαζόμενου (ανωτέρα βία). (Επισημαίνουμε αντίστοιχη αναφορά στο από 17/3/2020 έγγραφο της Υπουργού Πολιτισμού: «Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα έργα, τα οποία εκτελούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Απαιτείται εκ μέρους των υπευθύνων των έργων αναλογική εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις εγκυκλίους των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».)

Όλα τα παραπάνω είναι πρώτα και κύρια ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Είναι όμως ευθύνη και των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες με την καλύτερη διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20/3/2020). Όπως αναφέρει άλλωστε και η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ 16/3/2020 «Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους» (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 16/3/2020).

Όλες οι ΠΝΠ, οι εγκύκλιοι και τα σχετικά έγγραφα εδώ (η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς):
https://eniaiosyppo.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9/

Για οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με τον Σύλλογο στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλ. 6937128748, 6972009614, 6948369941.

Πηγή: Ιστοσελίδα Ενιαίου Συλλόγου


 

ENHMEΡΩΣΗ

Αθήνα, 22/3/2020Σε συνέχεια της ενημέρωσης της 16ης τρέχοντος μηνός, μετά την έκτακτη συνάντηση του Σωματείου με την Υπουργό και το επιτελείο της τη Δευτέρα 16/3, και δεδομένου ότι εκκρεμούσαν απαντήσεις στα ζητήματα που θέσαμε, έλαβε ο πρόεδρος τηλεφώνημα από την Υπουργό το απόγευμα της Τρίτης 17/3 με τη διαβεβαίωσή της α) ότι μερίμνησε ώστε να συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι στα έργα αυτεπιστασίας στα έκτακτα μέτρα προστασίας, καθ’ υπόδειξιν του Σωματείου μας, και β) ότι την επόμενη μέρα κανόνισε να συναντηθούμε με τη Διευθύντρια Διοικητικού στο υπουργείο, ώστε να συζητήσουμε τα επιμέρους θέματα. Όταν, ωστόσο, πήγαμε την Τετάρτη 18/3 στο Υπουργείο και ζητήσαμε να τη δούμε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση των αρμοδίων. Ύστερα από πίεση του Σωματείου, ορίστηκε ραντεβού για την επόμενη μέρα 19/3, όπου ξαναθέσαμε ζητήματα των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες εγκυκλίους και λάβαμε ως απάντηση ότι αρμόδιοι είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατόπιν τούτου, στις 20/3 αποστείλαμε έγγραφο στον Γενικό Γραμματέα με σαφώς διατυπωμένα τα ερωτήματά μας, που προέκυψαν από την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης της 18ης Μαρτίου (ορθή επανάληψη 19/3/2020). (Επισυνάπτεται το έγγραφο σε μορφή pdf). Από τη Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΟΑ λάβαμε την απάντηση ότι ο Γεν. Γραμματέας δεν είναι αρμόδιος και μας παρέπεμψαν στα ίδια πρόσωπα που μας είχαν παραπέμψει σ’αυτόν! Και, εξίσου σημαντικό, αρνήθηκαν να μας απαντήσουν γραπτώς.

Συνάδελφοι, είναι η πολλοστή φορά, και δε φταίει ο ιός, όπου η διοίκηση του Υπουργείου αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα των εργαζομένων ΙΔΟΧ. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι αυτή η στρατηγική υιοθετείται σκοπίμως με στόχο τον αποπροσανατολισμό μας αφενός και αφετέρου τη διατήρηση ενός καθεστώτος χαοτικού.

Για ό,τι νεότερο, θα σας κρατάμε ενήμερους.

Το Σωματείο θα επανέλθει με κείμενο όπου θα αναπτύσσει τις θέσεις του για το προβληματικό τοπίο που διαμορφώνεται γύρω μας.

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 20/3/2020, με τίτλο «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Συστήνουμε να διαβάζουμε όλοι προσεκτικά τις εγκυκλίους και να απευθυνόμαστε εγγράφως στις διευθύνσεις Προσωπικού των Υπηρεσιών. Έχουν ρητή εντολή να απευθύνονται άμεσα στα τηλέφωνα του Υπουργείου, προς διευθέτηση της κάθε περίπτωσης.

Είναι σημαντικό, παράλληλα, να ενημερώνετε το Σωματείο, αναφέροντας τα όνομά σας και την υπηρεσία στην οποία εργάζεστε καθώς και το κώλυμα, ώστε να οργανώνουμε τις παρεμβάσεις μας, προς όφελος των εργαζομένων, άμεσα και συλλογικά.

Είμαστε σε επιφυλακή, δεν εφησυχαζόμαστε, δεν τους εμπιστευόμαστε. Οι κρίσεις χρησιμοποιούνται, πάντα, για να εισαχθούν οι πιο αντεργατικές μεταρρυθμίσεις.

Έγγραφο Σωματείου προς Γεν. Γραμματέα (pdf)

Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 20/3/2020 (pdf)


 

ENHMEΡΩΣΗ


Α) Δελτίο Τύπου (17/3/2020) του ΥΠΠΟΑ με τα μέτρα του υπουργείου για την πρόληψη και τnν προστασία του προσωπικού και των Υπηρεσιών του από τον κορωνοϊό COVID-19.

Μέτρα πρόληψης-προστασίας ΥΠΠΟΑ, 18/3/2020 (pdf)


Β) Aπόφαση επέκτασης της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:
1.1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
1.2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
1.3. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
1.4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία
(Στην εγκύκλιο της 16ης Μαρτίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» προβλεπόταν άδεια ειδικού σκοπού μόνο για τους καρκινοπαθείς και όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση).

ΦΕΚ B/928/18/32020, απόφαση επέκτασης της διευκόλυνσης (pdf)

Γ) Yπουργική απόφαση της 18ης Μαρτίου με τα μέτρα λειτουργίας για τις Υπηρεσιακές Δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Μέτρα λειτουργίας ΥΠΠΟΑ, 18/3/2020 (pdf)

Δ) Kοινή ανακοίνωση των πρωτοβάθμιων σωματείων για την αναβολή της απεργίας και της απεργιακής διαδήλωσης της 19ης Μάρτη 2020.

 Κοινή ανακοίνωση σωματείων (pdf)


 

Κορωνοϊός - Νεότερες οδηγίες 

Η διοίκηση του Σωματείου, στην προσπάθειά της να επιλύσει μια σειρά από απορίες, που προέκυψαν μετά την κοινοποίηση στα μέλη μας της Εγκυκλίου του Υπουργείου  Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (12/3/2020), καθώς και της Υπουργικής Απόφασης τής 13ης Μαρτίου για αναστολή της λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, συναντήθηκε σήμερα με την Υπουργό Πολιτισμού. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού,  ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η Διευθύντρια Διοικητικού και η Διευθύντρια του Οικονομικού τμήματος. 

Από την πλευρά μας, καταθέσαμε, εγγράφως, τις παρατηρήσεις μας, τα προβλήματα και τα κενά που εντοπίσαμε στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  και την εφαρμογή της (βλ. pdf «Πρωτοκολλημένο αίτημα του Σωματείου») και αναλύσαμε, προφορικά, παραδείγματα περιπτώσεων που οι συνάδελφοι έχουν αναφέρει στο Σωματείο. Επισημάναμε, για ακόμη μία φορά, τα αδιέξοδα που προκύπτουν από τη μη εφαρμογή της Αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 4, ΠΔ 164/2004).

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου παραδέχθηκαν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία της κατάστασης. Επικαλέστηκαν την εξάρτησή τους από τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Σ’ αυτό το πλαίσιο μας επιδόθηκε και η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τα επιπρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα (με θέμα «Eπιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.) (βλ. pdf «Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 16-3-2020). Τόσο η υπουργός, όσο και οι συνεργάτες της, παρουσιάστηκαν πρόθυμοι να εξετάσουν και να επιλύσουν τις όποιες ιδιαιτερότητες προκύψουν κατά το χειρισμό της κατάστασης από τις υπηρεσίες του υπουργείου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προστασία της υγείας την εργαζομένων. Από την πλευρά μας ζητήσαμε η ανταπόκρισή τους να είναι άμεση και αποτελεσματική.

Αναφορικά με τα προβλήματα, που τους επισημάναμε, μας είπαν ότι περιμένουν και την ανταπόκριση των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου, ώστε να ρυθμίσουν ανάλογα τη λειτουργία τους, εξετάζοντας μερική ή ολική αναστολή τους. Για τις διαδικασίες απολυμάνσεων των χώρων εργασίας, τόνισαν ότι προηγούνται οι χώροι όπου έχουν παρουσιαστεί κρούσματα. Απαιτήσαμε τον άμεσο εξοπλισμό των εργασιακών χώρων με τα απαραίτητα μέσα προστασίας, ο οποίος, μας είπαν, ότι έχει δρομολογηθεί και γι’ αυτό παρακαλούμε να ενημερώνετε το Σωματείο για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε υπηρεσία.

Καλούμε όλους τους συνάδελφους, για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την ιδιαίτερη διαχείριση της κατάστασης από την εκάστοτε υπηρεσία, να ενημερώνει, άμεσα, το Σωματείο και ταυτόχρονα να απευθύνεται στο τμήμα προσωπικού της υπηρεσίας του για τη διευθέτηση του προβλήματος. 

Δεν επαναπαυόμαστε σε όσα μας είπαν σήμερα στο υπουργείο, αλλά διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας και θα είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.

Πρωτοκολλημένο αίτημα του Σωματείου (pdf)

 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 16-3-2020 (pdf)


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι