Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Άδεια συμμετοχής στην Εκλογική-Απολογιστική Γενική Συνέλευση

Με την από 22/10/2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α –κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Σωματείου (στις 8/10 και στις 11/10)– παρέχεται στις Υπηρεσίες του η δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας στα μέλη του Σωματείου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εκλογική - Απολογιστική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Οκτωβρίου 2021, ως εξής:
Α) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, στις 22-10-2021, στους υπαλλήλους – μέλη του Σωματείου που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠO.Α. που εδρεύουν εντός νομού Αττικής και σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα.
Β) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 21-10-2021 και 22-10-2021, για τους υπαλλήλους – μέλη του Σωματείου που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠO.Α. με έδρα εκτός του νομού Αττικής και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα, καθώς και στη νησιωτική Ελλάδα.

 Παροχή διευκόλυνσης_Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ.Α_22/10/2021
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι