Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Ενημέρωση 

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού"

 

Σύμφωνα με την από 30/6/2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», στο πλαίσιο της επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, προβλέπονται τα εξής:

Α) Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας

• Επιστροφή, από 1/7/2020, στην υπηρεσία τους όσων υπαλλήλων έκαναν χρήση, το προηγούμενο διάστημα, της ειδικής άδειας απουσίας επειδή ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Δηλαδή, παύει η ειδική άδεια, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Επίσης, για τη διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. 

Β) Για την άδεια ειδικού σκοπού 

• Η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται σε γονείς παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Θα εξακολουθήσει να χορηγείται, ως τις 31/7/2020, αποκλειστικά σε γονείς παιδιών εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 Γ) Για τη χρήση μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης

• Όσοι έκαναν ή θα κάνουν χρήση, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Σε περίπτωση, ωστόσο, που κάποιος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε, κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσής του, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού και οικονομικού θα προβούν στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παροχής εργασίας για το επίμαχο χρονικό διάστημα και ακολούθως στην ανάλογη περικοπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρόνου και βάσει προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα υπαλλήλου όσο και της υπηρεσίας. 

Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 30/6/2020 (pdf) Χρήσιμοι Σύνδεσμοι