Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Ευαίσθητα χρώματα: Από τους ξύλινους πίνακες του Πιτσά στις λευκές ληκύθους και τα πήλινα ειδώλια

Πέμπτη 25/5/2017, 12.00

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Θεματική παρουσίαση στο πλαίσιο της δράσης "Ανοιχτό Μουσείο" του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με επιτόπια παρατήρηση των εκθεμάτων, επιδείξεις τεχνικών με χρήση επιστημονικών οργάνων και επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης του μουσείου. 

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης απαιτείται δήλωση συμμετοχής μια μέρα πριν στο τηλ.: 213 2144817

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Υλικός πολιτισμός και γνωσιακές λειτουργίες κατά την Πρώιμη Προϊστορία

25/5/2017

Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο τα αποτελέσματα της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις γνωσιακές λειτουργίες, τη συμπεριφορά και την ικανότητα προσαρμογής των προϊστορικών ανθρώπων, όπως αυτά διαπιστώνονται από τη μελέτη των καταλοίπων του υλικού πολιτισμού. Το συνέδριο διοργανώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ στο αμφιθέατρο "Ιωάννης Δρακόπουλος" του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων εδώ

 


"Η κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του. (480-323/300 π.Χ.)"

Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ συνδιοργανώνουν στις 17-20 Μαΐου 2017 διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο με θέμα την κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ


"Δημόσια Αρχαιολογία 1"

Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Κρήτης

Από τις 12 ως τις 14 Μαΐου διοργανώνεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Ρεθύμνου διεθνές συνέδριο με τίτλο "Δημόσια Αρχαιολογία 1". Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα εξεταστούν θέματα που αφορούν την αλληλεπίδραση της Αρχαιολογίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το ευρύ κοινό στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ


"Από τον Ιππία στον Καλλία.

Η ελληνική Τέχνη από το 527 έως το 449 π.Χ."

Μουσείο Ακρόπολης

19-20 Μαΐου 2017

Το Μουσείο Ακρόπολης και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ συνδιοργανώνουν διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την ελληνική τέχνη από το 527 έως το 449 π.Χ, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών, στο αμφιθέατρο του Μουσείου.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ