Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Βιβλιαγορά της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Στις 11-13 Μαΐου διοργανώνεται στην Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22) το καθιερωμένο ετήσιο bazaar με μεγάλη ποικιλία βιβλίων αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο κατάλογος της βιβλιαγοράς εδώ