Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Ἴδια ἡ μνήμη γινάμενη παρόν...
Το αρχαιολογικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων
κατά τη χρονική περίοδο 2011-2019

25 - 30 Νοεμβρίου 2019
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Λεωφ. Βασ. Σοφίας

 

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων διοργανώνουν επιστημονικές συναντήσεις με τίτλο: «“Ἴδια ἡ μνήμη γινάμενη παρὸν”. Το αρχαιολογικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων κατά τη χρονική περίοδο 2011-2019», που θα παρουσιαστούν από 25 έως 28 Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Περισσότεροι από 250 αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και συντηρητές, από όλες τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα παρουσιάσουν το έργο τους στην τελευταία δεκαετία.

Πρόγραμμα

Με εντολή της Υπουργού του ΥΠΠΟΑ παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας τεσσάρων (4) ημερών στις 25, 26,27 και 28/11/2019 στο επιστημονικό προσωπικό των υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ προκειμένου να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει τις επιστημονικές συναντήσεις.