Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε.Π - ΥΠ.ΠΟ είναι η κάτωθι.

 

Πρόεδρος: Μιχαήλ Ζερβός

Αντιπρόεδρος: Eυγενία Φωτοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Μαρία Κουμτζή

Οργανωτικός Γραμματέας: Ευγενία Ντόγκα

Ταμίας: Ερατώ Ταγαρίδη

Μέλη:

  • Κατερίνα Τσούτσουρα
  • Μυρτώ Μαρίνη
  • Μιχάλης Γκιάτας
  • Βαγγέλης Αργύρης
  • Βαρβάρα Διασίτου