Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε.Π - ΥΠ.ΠΟ είναι η κάτωθι.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

Πρόεδρος: Μιχαήλ Ζερβός

Αντιπρόεδρος: Βαρβάρα Διασίτου

Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Σκαρπέλης

Οργανωτικός Γραμματέας: Κατερίνα Τσούτσουρα

Ταμίας: Ευγενία Φωτοπούλου

Μέλη:

  • Δημήτρης Κριθαράς
  • Νίκος Λαμπράκος 
  • Μαρία Κουμτζή
  • Βαγγέλης Αργύρης
  • Ευαγγελία Μιμίδου
  • Μιχάλης Γκιάτας