Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων Εκτάκτων Αρχαιολόγων

1/6/2017

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού ΥΠΠΟ εκφράζει την αμέριστη και αγωνιστική του συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους συναδέλφους του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων που απεργούν σήμερα και συγκεντρώνονται στις 12:30 στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Ενστερνιζόμαστε και συνυπογράφουμε τα δίκαια αιτήματά τους και καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναλάβει τις ευθύνες της.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για:

Μόνιμη και σταθερή εργασία

Συλλογικές Συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Έξω τώρα ιδιώτες και εργολάβοι από το ΥΠ.ΠΟ.Α

 

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                                                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                                                                                                    Αντώνης Σκαρπέλης


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27/5/2017

Κοροϊδία και απαξίωση των εργαζομένων στις προσλήψεις του ΥΠΠΟΑ

(Mε αφορμή την τελευταία προκήρυξη του ΤΑΠΑ)

Η πρόσφατη προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αναδεικνύει ανάγλυφα όλες τις παθογένειες και στρεβλώσεις των προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, τις οποίες έγκαιρα και έγκυρα το Σωματείο μας έχει σημειώσει και καυτηριάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια σε συνεχείς οχλήσεις μας στο κατώτερο μέχρι το ανώτερο επίπεδο, στις εκάστοτε Διευθύνσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς, μέχρι την Υπουργό Πολιτισμού κατ’ ιδίαν, χωρίς ποτέ να λάβουμε ικανοποιητικές απαντήσεις.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη καθυστέρησε χαρακτηριστικά να δημοσιευτεί, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (2 Μαΐου). Έτσι, παρότι οι προσλήψεις αφορούν σύμβαση 8 μηνών, η πραγματική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι πολύ μικρότερη, καθώς η προκήρυξη προκαθορίζει ημερομηνία απόλυσης την 31η Δεκέμβρη 2017. Ακόμα χειρότερα, τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί, με προοπτική δημοσίευσής τους τέλη Ιούνη. Αυτό σημαίνει το πολύ 5μηνες συμβάσεις για τους προσληφθέντες, οι οποίοι με τη λήξη της σύμβασης θα πεταχτούν στον δρόμο, χωρίς κανένα δικαίωμα επιδότησης ανεργίας λόγω και των απαράδεκτων όρων του ΟΑΕΔ για τα επιδόματα ανεργίας. Ταυτόχρονα με αρκετές στρεβλώσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης, όπως π.χ. σχετικά με τη θέση 116 «ΤΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης», όπου δεν προσδιορίζεται, όπως θα έπρεπε, η κατεύθυνση της ειδικότητας, ή με τον ίδιο ακριβώς πίνακα μοριοδότησης εργαζομένων με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), παρατηρούμε και επαναλαμβανόμενα σε όλες τις τελευταίες προκηρύξεις μοτίβα απαξίωσης των εργαζομένων.  Συγκεκριμένα, σχετικά με την τελική κατάταξη των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 της προκήρυξης, αναφέρεται ότι προσλαμβανόμενο προσωπικό που ύστερα από την ανακατάταξη των υποψηφίων δεν δικαιούται πρόσληψη, απολύεται αυτοδικαίως χωρίς αποζημίωση. Το προσωπικό αυτό που είναι υποκείμενο της ανωτέρω πρόβλεψης, διαγράφεται από τα μητρώα των ανέργων του ΟΑΕΔ και διακόπτεται ενδεχόμενη καταβολή επιδομάτων ανεργίας σε αυτούς, αμέσως μετά την πρόσληψή τους στο ΤΑΠΑ. Ενδεχόμενη απόλυσή τους θα σημαίνει την επανεγγραφή τους στον ΟΑΕΔ και την οριστική απώλεια των μορίων ανεργίας για επερχόμενη προκήρυξη, με συνέπεια την απομάκρυνσή τους από την αγορά εργασίας για μεγάλο διάστημα χωρίς να δικαιούνται οποιοδήποτε βοήθημα. Και ο εμπαιγμός των εργαζομένων συνεχίστηκε, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες που έλαβε το Σωματείο μας, υποψήφιοι αποθαρρύνθηκαν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό λόγω του περιβόητου «24μηνου κωλύματος». Εδώ πρέπει να σημειώσουμε εμφατικά προς όλες τις κατευθύνσεις ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 164/2004, αυτό αφορά συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου σε ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με ίδιους ή παρόμοιους όρους εργασίας, όπου ως διαδοχικές νοούνται συμβάσεις που μεταξύ τους μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ιδίου Π.Δ. Οπότε, οποιαδήποτε μη αποδοχή αίτησης υποψηφίου που καλύπτεται από το παραπάνω νομικό πλαίσιο, είναι ξεκάθαρα παράτυπη με ευθύνη της υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός του ΤΑΠΑ αποτελεί απλώς την επιτομή των παθογενειών των προκηρύξεων πρόσληψης στο ΥΠΠΟΑ. Παρόμοιοι, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα χειρότεροι, όροι έχουν διαπιστωθεί και σε άλλες προκηρύξεις. Διαρκής προσθήκη νέων πιστοποιήσεων ως επικουρικών προσόντων (όπως π.χ. η ειδικότητα «στέλεχος ασφαλείας», σεκιουριτάς σε απλά ελληνικά, στις τελευταίες προσλήψεις Αρχαιοφυλάκων), μη αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας και προσκόμματα στην αναγνώρισή της, αλλαγές στα πιστοποιητικά γνώσεων (όπως στο νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ 8/2016) που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις προσλήψεις κάποιων κατηγοριών εργαζομένων (κυρίως των μεταναστών υποψηφίων), αναγόρευση συγκεκριμένων μεταπτυχιακών ή συγκεκριμένης προϋπηρεσίας ως τυπικών προσόντων σε προκηρύξεις τύπου ΑΣΕΠ, αυθαίρετα ηλικιακά όρια, 8μηνες συμβάσεις που ως δια μαγείας γίνονται 5μηνες ή συμβάσεις 1 μήνα (με αντεργατικούς και παράτυπους όρους) για έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί 6μηνη χρηματοδότηση κ.λπ.

Ταυτόχρονα, οδηγούν τους εργαζόμενους σε μια διαρκή και ατελείωτη κούρσα ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων, σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό προσόντων του ενός με τον άλλον. Η παρούσα κυβέρνηση, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της όταν ήταν αντιπολίτευση, συνεχίζει να υλοποιεί και να επεκτείνει τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη «διά βίου μάθηση» των εργαζομένων. Νέες εξειδικεύσεις προστίθενται διαρκώς και ζητούνται από τον εργαζόμενο να τις αποδείξει με προγράμματα μεταπτυχιακών, πιστοποιήσεων, μαθητείας, πληρώνοντας μεγάλα ποσά σε διάφορα κέντρα και παράκεντρα, πιστοποιήσεις που τελικά, όταν ο εργαζόμενος βρεθεί στην πόρτα της εργασίας, βλέπει να μην αναγνωρίζονται ή να μη μοριοδοτούνται κατά το δοκούν.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχουν παγώσει, το προσωπικό ορισμένου χρόνου του ΥΠΠΟΑ φθίνει χρόνο με το χρόνο, η εργασία εντατικοποιείται συνεχώς και το ΥΠΠΟΑ πραγματοποιεί ελάχιστα συγχρηματοδοτούμενα έργα με την πλειονότητά τους να δίνεται σε εργολάβους, ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. Μάλιστα, με το νέο Μνημόνιο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προβλέπεται να απαγορευτεί η παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για ολοκληρωτική παράδοση υποστηρικτικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εργολάβους με τη μέθοδο του outsourcing. Την ίδια στιγμή  που στους συναφείς κλάδους του ιδιωτικού τομέα (πολιτισμός, τουρισμός, κατασκευές) οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι μισθοί πείνας αποτελούν καθεστώς, ενώ η εργοδοσία θησαυρίζει.

Ο εκβιασμός με την προοπτική της ανεργίας και της υποαπασχόλησης εργατικού δυναμικού υψηλά εξειδικευμένου με εμπειρία από σκάμματα μέχρι Μουσεία και η διαρκής ανακύκλωσή του τη στιγμή που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν μπορούν να γίνουν άλλο ανεκτά. Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΠΟΑ να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Βαρεθήκαμε να ακούμε από τους εμπλεκόμενους φορείς σαν μόνιμη επωδό ότι έχουμε δίκιο. Ας γνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι ξέρουμε καλά ότι το δίκιο μας το βρίσκουμε στο δρόμο του αγώνα. Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα Σωματεία τους και ενωμένοι και συντονισμένοι να αγωνιστούν για την ανατροπή της επίθεσης.

Απαιτούμε:

Μόνιμες και σταθερές προσλήψεις προσωπικού τώρα.

Συλλογικές Συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους.

Ισόποση και αντίστοιχη μοριοδότηση προσόντων, προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις πρόσληψης.

Η επιμόρφωση του προσωπικού και το κόστος αυτής να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας.

Καμία εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου πλούτου σε κεφάλαιο και ιδιώτες.

 

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                                                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                                                                                                    Αντώνης Σκαρπέλης


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στο έργο ΕΣΠΑ του Καβειρίου Λήμνου της ΕΦΑ Λέσβου

25/5/2017

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ.Α καταγγέλει τα πρωτοφανή πρόσφατα συμβάντα στο έργο "Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καβειρίου Λήμνου", που εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με αυτεπιστασία.

Το επιβλέπον επιστημονικό προσωπικό παύει να εκτελεί τα καθήκοντά του από το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με προφορική ανακοίνωση του προϊσταμένου της ΕΦ.Α Λέσβου στους μόνιμους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος δεν μπήκε καν στον κόπο να ενημερώσει ο ίδιος τους άμεσα ενδιαφερόμενους συμβασιούχους, αλλά η ενημέρωση έγινε μέσω τρίτων.

Με αυταρχικό τρόπο αποφασίστηκε εν μία νυκτί η απόλυση των τριών επιστημόνων ΙΔΟΧ του Καβειρίου κι ενώ είχαν προηγηθεί καταστάσεις ομηρίας και εκφοβισμού. Το Μάρτιο του 2017 οι συμβάσεις των εργαζομένων ανανεώθηκαν μόλις για 1 μήνα, "προς γνώση και συμμόρφωση" των συμβασιούχων.

Οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε κατηγορίες: τους ευνοούμενους του προϊσταμένου και τους μη. Οι τελευταίοι βρίσκονται σε καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας, ακόμη και επιθέσεων από τους ευνοούμενους, οι οποίες αν και καταγγέλλονται γραπτώς με αναφορές στον προϊστάμενο, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αρχαιολόγος του έργου προέβη σε ενέργειες το Μάρτιο του 2017, κι ενώ οι συμβασιούχοι ήταν απλήρωτοι για 3 μήνες, προκειμένου να μάθει τα αίτια της καθυστέρησης αυτής και να κινητοποιήσει τον κόσμο για την επίλυση του προβλήματος. Η δράση της αυτή είναι ασυγχώρητη για τον κ. Τριανταφυλλίδη: να θέλει ο συμβασιούχος να πληρωθεί, να ζητάει τα αυτονόητα δηλαδή. Και έχουμε δυστυχώς πολλά παραδείγματα από το παρελθόν για τη νοοτροπία του αυτή.

Επίσης, η αρχαιολόγος είναι ενεργό μέλος του ΣΕΚΑ, του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων δηλαδή, στον οποίο απευθύνθηκε για το θέμα των πληρωμών. Ο κ. Τριανταφυλλίδης έχει επιδείξει πολλές φορές στη θητεία του στην ΕΦΑ Λέσβου ότι αντιμετωπίζει με απροκάλυπτη δυσμένεια, αιρετά και μη, μέλη των Σωματείων των συμβασιούχων, ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ και ΣΕΚΑ, κατά σαφή παράβαση του άρθρου 14 του Νόμου1264/1982 όπου αναφέρεται ρητά ότι: "απαγορεύεται στους εργοδότες να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση". Οι συμβασιούχοι αυτοί που μιλούν, που διαμαρτύρονται και βγαίνουν μπροστά με τα σωματεία είναι στην κορυφή της "μαύρης λίστας" του προϊσταμένου και βέβαια με διάφορες "αλχημείες" αποκλείονται από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Οι βυζαντινισμοί με τους οποίους έχει αποφασίσει ο προϊστάμενος της ΕΦΑ Λέσβου να φέρει σε πέρας τα έργα που έχει αναλάβει η Εφορεία πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Πρέπει να πάψει το κλίμα τρομοκράτησης και εκβιασμού των εργαζομένων.

Υπάρχει βέβαια και προηγούμενο, καθώς στο άλλο έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων στη Λήμνο, στην "Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Πολιόχνης", είχε απολυθεί συμβασιούχος αρχιτέκτονας χωρίς αιτιολόγηση. Αφού άφησε η διεύθυνση της Εφορείας να περάσει κάποιο διάστημα για να ξεχαστεί το θέμα, άρχισε να δίνει με "συνοπτικές διαδικασίες", με απευθείας αναθέσεις δηλαδή, το αρχιτεκτονικό αντικείμενο του έργου αντί να επαναπροκηρύξει τη θέση και να προσλάβει νέο συμβασιούχο.

Εμείς όλοι, όμως, ως Σωματείο στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους συμβασιούχους που δουλεύουν στην εσχατιά της Ελλάδας, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, απλήρωτοι πολλές φορές, και επιπλέον σε συνθήκες τρομοκρατίας, με την απόλυση να κρέμεται καθημερινά πάνω από το κεφάλι τους. Και για όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, ζητάμε:

  • Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος
  • Επιτέλους, να πάρει θέση το ΥΠ.ΠΟ.Α για τις ανεκδιήγητες πρακτικές του κ. Τριανταφυλλίδη, τις αυθαιρεσίες, την κατάχρηση εξουσίας. Να μπει ένα τέλος στο κλίμα εκφοβισμού και ομηρίας των συμβασιούχων, να πάψουν οι "μαύρες και λευκές λίστες", η νοοτροπία "θα προσλαμβάνω αυτούς που θέλω εγώ". Να σταματήσει η αντεργατική πολιτική του προϊσταμένου, που επιβαρύνει κατά πολύ τις ήδη δύσκολες οικονομικές - εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι συμβασιούχοι με την ανεργία και τις απληρωσιές.

Οι Υπηρεσίες δεν είναι τσιφλίκια κανενός

Για το Δ.Σ.

Ο Προέδρος                                                                                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                                                                                                                 Αντώνης Σκαρπέλης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣ

Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 15η Μαρτίου με την ηγεσία του ΥΠΠΟ, και τη ίδια την Υπουργό Κα Λυδία Κονιόρδου, με θέμα την μη καταβολή των δεδουλευμένων στο έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φοράη αδιαφορία για την ουσιαστική λύση του προβλήματος. Επιπλέον επαναλήφθηκε η συνήθης τρομοκράτηση  από την κυβέρνηση προς τους εργαζόμενους δια στόματος υπουργού, ότι υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις από αυτές που  βιώνει το έκτακτο προσωπικό του ΥΠΠΟ.

Η κινητοποίηση μας όπως και όλες οι  προηγούμενες το τελευταίο διάστημα έχουν θορυβήσει το υπουργείο και τους έχουν αναγκάσει να προβούν σε μια σειρά ενεργειών για τα αυτονόητα.

Η δέσμευση που αποσπάσαμε από  την Υπουργό ήταν ότι στα έργα που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της αναζητησης φορέα για την συνέχιση τους, θα γίνει  άμεση παρέμβαση προς το Υπουργειο Ανάπτυξης και τους Δήμους για κάθε έργο ξεχωριστά.

Γενικότερα θα αποσταλλεί μια εγκύκλιος  προς τις εφορίες για την επίσπευση των διαδικασιών και προκειμενου να δοθεί προτεραιότητα στην καταβολή των δεδουλευμένων.

Συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, να δώσουμε την απάντηση που  πρέπει στην κυβέρνηση Συριζα – Ανελ που αποσπα τα λαικα στρωματα την ανοχή και τον συμβιβασμό.

Στον αγώνα για την ανατροπή και τη λαϊκή εξουσία.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ

 ΤΗΛ.: 3219710  -  FAX : 3219717

Email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ΑΘΗΝΑ 16-3-2017 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ανάκληση των παράνομων συνδικαλιστικών διώξεων στην INMAINT - INTACOM

Καταγγέλλουμε τις παράνομες απολύσεις συνδικαλιστών και την επίθεση στον συνδικαλισμό από την μεριά της εργοδοσίας της εταιρίας INMAINT του ομίλου INTRACOM. 

Η διοίκηση της ΙΝΜΑΙΝΤ (εταιρία του ομίλου ΙΝΤRΑCΟΜ) προχώρησε την Τρίτη 14 Μαρτίου στην απόλυση δύο συνδικαλιστών, του Γιώργου Π. και του Νίκου Μ. υποψήφιων στις προηγούμενες εκλογές του σωματείου με τις παρατάξεις, Πρωτοβουλία Γένοβα και ΑΑΕ–ΠΑΜΕ αντίστοιχα. Οι δύο συνάδελφοι δεν εξελέγησαν στο ΔΣ αλλά παραμένουν αναπληρωματικά του μέλη.

Πρόκειται για συνδικαλιστικές διώξεις όχι μονάχα τυπικά αλλά και ουσιαστικά μια που οι συνάδελφοι πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της απεργιακής απάντησης του σωματείου πριν από μια βδομάδα ακριβώς, ενάντια στην απληρωσιά και βρίσκονται  στην πρώτη γραμμή του αγώνα σε όλες τις μάχες.  

Οι εργαζόμενοι στην INMAINT προχώρησαν σε 48ωρη απεργία τους 6 και 7 Μαρτίου και  κέρδισαν την αποπληρωμή των δεδουλευμένων που καθυστερούσε η εργοδοσία.  Είναι η δεύτερη φορά (η προηγούμενη ήταν στα τέλη Νοέμβρη) που απεργιακά ανάγκασαν την εργοδοσία να συμμορφωθεί και δεν επέτρεψαν να περάσει στον όμιλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ η "συνήθεια" των αφεντικών να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους στην ώρα τους. 

Μια βδομάδα μετά την τελευταία απεργία, η εργοδοσία προχώρησε στην απόλυση των συναδέλφων. Είναι απολύσεις εκδικητικές, για τον αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι στην ΙΝΜΑΙΝΤ πριν λίγες μέρες. Είναι απολύσεις τρομοκρατικές και απ' ευθείας χτύπημα στον συνδικαλισμό, μια που ο ουσιαστικό στόχος είναι η προσπάθεια να τρομοκρατηθεί το σύνολο των εργαζόμενων στην ΙΝΜΑΙΝΤ που διεκδίκησαν το αυτονόητο, να πληρώνονται δηλαδή για την δουλειά τους.

Η διοίκηση της ΙΝΜΑΙΝΤ, με την ανοχή του ομίλου ΙΝΤRΑCΟΜ, λειτουργεί σαν λαγός για τους εργοδότες συνολικά, για την επίθεση στον συνδικαλισμό που απαιτούν οι δανειστές και διαπραγματεύεται η κυβέρνηση μαζί τους. Γι’ αυτό η μάχη για να μην περάσουν οι απολύσεις στην ΙΝΜΑΙΝΤ είναι μάχη για όλους τους εργαζόμενους. 

Απαιτούμε την ανάκληση των παρανομών συνδικαλιστικών διώξεων.

Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα και τον συνδικαλισμό στους χώρους δουλειάς.

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                   Αντώνης Σκαρπέλης