Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Tη Δευτέρα 11 Ιούνη 2018 συνήλθαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ και συνεδρίασαν ώστε να οριστικοποιήσουν τα τελικά επίσημα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Σωματείου της 1ης Ιούνη 2018. Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης της ΚΕΦΕ αυτά έχουν ως εξής:

1. Για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή

Ψήφισαν 249 συνάδελφοι, εκ των οποίων 230 έγκυρα, 17 άκυρα και 2 λευκά και έλαβαν:

«ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ»                                                      127      
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ               103

Για τα όργανα εκλέγονται οι:

1.1    Διοικητικό Συμβούλιο

«ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ»   6 Έδρες

Τακτικοί:
ZEΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 90 ψήφοι
ΝΤΟΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ    65 ψήφοι
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ    61 ψήφοι
ΤΑΓΑΡΙΔΗ ΕΡΑΤΩ    51 ψήφοι
ΚΑΡΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    48 ψήφοι
ΚΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ    41 ψήφοι
Αναπληρωματικοί:
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    40 ψήφοι
ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΑΝΝΑ    40 ψήφοι
ΦΡΥΣΣΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ    39 ψήφοι
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    37 ψήφοι
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    36 ψήφοι
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   5 Έδρες

Τακτικοί:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    66 ψήφοι
ΔΙΑΣΙΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ    62 ψήφοι
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    59 ψήφοι
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    49 ψήφοι
ΓΚΙΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    40 ψήφοι
Αναπληρωματικοί:
ΜΑΡΙΝΗ ΜΥΡΤΩ    33 ψήφοι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    32 ψήφοι
ΚΑΜΠΕΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    31 ψήφοι
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    28 ψήφοι
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    24 ψήφοι
 
1.2 Ελεγκτική Επιτροπή
 
«ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ»   2 Έδρες
ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    67 ψήφοι
ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    61 ψήφοι
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   1 Έδρα
ΓΚΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    38 ψήφοι
 
 
2. Για ΕΚΑ και Ομοσπονδία (ΠΟΕΙΔΔ)

Ψήφισαν 249 συνάδελφοι, εκ των οποίων 235 έγκυρα, 11 άκυρα και 3 λευκά και έλαβαν:

«ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ»                                                      132      
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ               103

Ως αντιπρόσωποι για τα συνέδρια των δευτεροβάθμιων οργάνων εκλέγονται οι:
 

2.1 Για την ΠΟΕΙΔΔ

 «ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ»   7 Έδρες

Τακτικοί:
ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    85 ψήφοι
ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    62 ψήφοι
ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    60 ψήφοι
ΝΤΟΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ    54 ψήφοι
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ    51 ψήφοι
ΤΑΓΑΡΙΔΗ ΕΡΑΤΩ    48 ψήφοι
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    36 ψήφοι
Αναπληρωματικοί:
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    35 ψήφοι
ΦΡΥΣΣΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ     35 ψήφοι
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   5 Έδρες

Τακτικοί:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    70 ψήφοι
ΔΙΑΣΙΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ    65 ψήφοι
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    54 ψήφοι
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    53 ψήφοι
ΓΚΙΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    43 ψήφοι
Αναπληρωματικοί:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    37 ψήφοι
ΜΑΡΙΝΗ ΜΥΡΤΩ     33 ψήφοι
ΚΑΜΠΕΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    29 ψήφοι
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    25 ψήφοι
ΓΚΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     24 ψήφοι
 
2.2 Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
 
«ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ»   2 Έδρες

Τακτικοί:
ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    81 ψήφοι
ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    53 ψήφοι
Αναπληρωματικοί:
ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     46 ψήφοι
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ    42 ψήφοι
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   1 Έδρα

Τακτικοί:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    45 ψήφοι
Αναπληρωματικοί:
ΔΙΑΣΙΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ    31 ψήφοι
 
Εντός των επόμενων ημερών θα συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα. Η σύνθεση του νέου ΔΣ θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη σύστασή του.
 
Συναδελφικά,
Αντώνης Σκαρπέλης
Απερχόμενος Γεν. Γραμματέας ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ