Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

για τα οικονομικά του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ

(Ιούλιος 2016 – Σεπτέμβριος 2017)

Αθήνα 20/10/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, αναφέρουμε ότι από τα οικονομικά στοιχεία που μας προσκόμισε η Ευγενία Φωτοπούλου, ταμίας του Σωματείου, προέκυψαν τα κάτωθι:

Τον Ιούνιο του 2016 έγιναν εκλογές από τις οποίες εκλέχθηκε το παρόν Δ.Σ. Η ανάληψη καθηκόντων έγινε το μήνα Ιούλιο του 2016 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, συνεπώς αυτό το διάστημα κυρίως απασχολεί η παρούσα αναφορά προς το σώμα της γενικής συνέλευσης.

Έτος 2016
Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2016 (Ιούλιος-Δεκέμβριος) ήταν αποκλειστικά από συνδρομές μελών και βάσει αποδείξεων ήταν 167 ευρώ.
Τα έξοδα που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ  για το έτος 2016 ( Ιούλιος- Δεκέμβριος) είναι συνολικά 1177,17 ευρώ και συγκεκριμένα:
Λογαριασμοί  COSMOTE: 604,58 ευρώ
Καύσιμα: 79,13 ευρώ
Διάφορα έξοδα  γραφείου (μελάνια, χαρτικά, καφές, απορρυπαντικά κ.τ.λ): 79,66 ευρώ
Μετακινήσεις (εισιτήρια): 136,50 ευρώ
Εκδηλώσεις: 29.30 ευρώ
Δημιουργία SITE: 248 ευρώ
Επιστρέφοντας στα οικονομικά μεγέθη, από τα παραπάνω φαίνεται ότι για τους μήνες Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016 προκύπτει: Έσοδα 2016- Έξοδα 2016=167-1177,17= -1010,17 ευρώ.
Συμπέρασμα: Τα έξοδα του έτους 2016 ήταν πολύ περισσότερα από τα έσοδα.

Έτος 2017
Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2017 (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος) είναι αποκλειστικά από συνδρομές μελών και βάσει αποδείξεων είναι 424 ευρώ.
Τα έξοδα που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ  για το έτος  2017 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος)  είναι συνολικά  2300,95  ευρώ και συγκεκριμένα:
Λογαριασμοί COSMOTE: 645,34 ευρώ
Καύσιμα: 150,45 ευρώ
Διάφορα έξοδα: 101,7 ευρώ
Μετακινήσεις (εισιτήρια): 490,91 ευρώ
Αγορά Η/Υ και άλλα είδη τεχνολογικής υποστήριξης: 353,89 ευρώ
Εφορεία (Δ.Ο.Υ): 90,66 ευρώ
Λογιστής: 468 ευρώ
Επιστρέφοντας στα οικονομικά μεγέθη, από τα παραπάνω φαίνεται ότι για τους μήνες Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017 προκύπτει: Έσοδα 2017-Έξοδα 2017=424-2300,95= -1876,95 ευρώ.
Συμπέρασμα: Τα έξοδα του έτους 2017 είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα.

Τα έξοδα, κατά την άποψή μας, είναι δικαιολογημένα,  καθώς υφίστανται λειτουργικά τρέχοντα έξοδα.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να μελετήσει τα παραστατικά στα γραφεία του σωματείου μας.

Συναδελφικά,
Ντόγκα Ευγενία - Γεωργαρίου Κυριακή
Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ