Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Ενημέρωση 

Σύμφωνα με την από 26/5/2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

- Από 1/6/2020 παύει η δυνατότητα παροχής εκ περιτροπής εργασίας και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία θα ανέρχεται στο 100%. Στους υπαλλήλους αυτούς δε συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα με κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων καθώς και με κάθε είδους διευκόλυνση που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID 19, δηλαδή με άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου κ.ά.

- Είναι επιτρεπτή, όπου απαιτείται, η διατήρηση του καταμερισμού της προσέλευσης των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00, 8.00 και 9.00 π.μ.).

- Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου συνεχίζουν να δικαιούνται, εφόσον την αιτηθούν, ειδική άδεια απουσίας.

- Ενόψει της επικείμενης επανέναρξης λειτουργίας και των δημοτικών σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθμών, των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων, οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φροντίδας των παιδιών.

- Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου οι γονείς μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Αν ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης δεν επαρκεί, είναι ανεκτή η υπέρβασή του χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον εργαζόμενο.

- Η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως προβλέπεται και για τους γονείς των οποίων τα παιδιά δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 26/5/2020 (pdf)


 

Ενημέρωση για τις άδειες ειδικού σκοπού σε καθεστώς επαναλειτουργίας των σχολείων

 

Mε την από 18/5/2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

1) Προβλέπεται η συνέχιση, μέχρι νεοτέρας, της ειδικής άδειας απουσίας για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 και επαναπροσδιορίζονται οι ομάδες αυτές με την προσθήκη κι άλλων κατηγοριών όπως είναι οι γυναίκες που κυοφορούν, τα άτομα με νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις, με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια, ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες κ.ά.   

2) Συνεχίζεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς, αλλά πλέον δίνεται αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα παιδιά δεν υποχρεούνται, βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας, να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων. Επίσης η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται σε γονείς που έχουν παιδιά σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς και σε σχολικές μονάδες που δεν έχουν ακόμη επαναλειτουργήσει, αλλά και σε εργαζόμενους με παιδιά ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών που δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

3) Προβλέπεται η συνέχιση της  άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς παιδιών που δεν προσέρχονται στο σχολείο επειδή ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Όσον αφορά στον τρόπο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, αυτή χορηγείται συνεχόμενα είτε διακεκομμένα ως εξής: οι 3 πρώτες ημέρες, είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, καταχωρούνται ως άδεια ειδικού σκοπού και η 4η ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ.

- Σε περίπτωση που έχετε εξαντλήσει την κανονική σας άδεια, η 4η  ημέρα μπορεί να χρεώνεται από άλλες δικαιούμενες άδειες (υπηρεσιακή, αιμοδοτική, άνευ αποδοχών ή ακόμα και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Εξυπακούεται ότι οι 3 πρώτες ημέρες είναι άδεια με πλήρεις αποδοχές και ότι η 4η μέρα πληρώνεται μόνο στην περίπτωση που χρεωθεί ως άδεια μετά αποδοχών (κανονική, αιμοδοτική, σχολικής παρακολούθησης) και όχι αν χρεωθεί ως άδεια άνευ αποδοχών.

- Αν έχετε εξαντλήσει όλες τις άδειες που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να χρεώσετε στην 4η μέρα άδειας ειδικού σκοπού, τότε, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να συμπεριληφθείτε στο πλάνο εργασιών της Υπηρεσίας σας για παροχή εκ περιτροπής εργασίας - εξ αποστάσεως και με αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας στην Υπηρεσία ακόμα και με μειωμένο ωράριο- όχι μόνο για την τέταρτη ημέρα για την οποία δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της κανονικής άδειας ή κάποιας άλλης άδειας, αλλά για το σύνολο του εν λόγω τετραημέρου.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι γονείς δεν έχουν υπόλοιπο κανονικής άδειας ή άλλες άδειες διευκολύνσεων, ώστε να συμπληρώσουν το τετραήμερο της άδειας ειδικού σκοπού, χάνουν το δικαίωμα σε αυτή την ειδική άδεια και οδηγούνται σε αδιέξοδο. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση για τους συμβασιούχους γονείς ορισμένου χρόνου με ολιγόμηνες συμβάσεις και αναλογικά μικρότερο αριθμό ημερών κανονικής άδειας. Εξάλλου, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση μεγάλου μέρους της κανονικής τους άδειας όταν αρρώστησαν τα παιδιά τους τον περασμένο χειμώνα –λόγω του ότι συνεχίζουν να εξαιρούνται από τη χορήγηση άδειας ασθενείας τέκνου– ή ακόμη και αντί αναρρωτικής για να μην να πληρωθούν με μισό ημερομίσθιο τις μέρες της ασθενείας. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι γονείς, αλλά και τα παιδιά, θα στερηθούν τις καλοκαιρινές διακοπές, αφού η κανονική άδεια θα έχει χρησιμοποιηθεί για τις υποχρεώσεις  που προέκυψαν εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Μετά από πολλές πιέσεις του Σωματείου, ώστε να βρεθούν λύσεις για τις εγκύους, τις γυναίκες που γέννησαν πρόσφατα και τους συμβασιούχους γονείς που δεν έχουν μεγάλο περιθώριο κανονικής άδειας, καταφέραμε να συμπεριληφθούν αφενός οι έγκυες στις «ευπαθείς ομάδες» που δικαιούνται ειδικής αδείας, και αφετέρου οι γονείς με βρέφη εκτός παιδικού σταθμού στους δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού. 

Επισημάναμε επανειλημμένα το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι συμβασιούχοι γονείς που δεν έχουν καθόλου ή αρκετό υπόλοιπο αδείας για να αιτηθούν άδεια ειδικού σκοπού, όσο παραμένουν κλειστές οι εκπαιδευτικές δομές. Το διάστημα, που αρχικά ορίστηκε στις 14 ημέρες, έχει ήδη φτάσει τους 2,5 μήνες! Ήδη, το διάστημα αυτό αντιστοιχεί σε 14 ημέρες κανονικής άδειας, ως προϋπόθεση χρήσης της άδειας «ειδικού σκοπού». Ακόμη κι αν προστεθούν τυχόν αιμοδοτικές ή άδειες «παρακολούθησης σχολικής επίδοσης», αν έχουν περισσέψει, δε επιλύεται το πρόβλημα. Οι 11 ημέρες άνευ αποδοχών είναι άδικη και τιμωρητική λύση, πόσω μάλλον η υποχρεωτική επιστροφή στην εργασία, ελλείψει όλων των παραπάνω. Η τελευταία είναι επιπλέον και αδιέξοδη, καθώς είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατό να μείνει το ανήλικο παιδί μόνο χωρίς επίβλεψη, προκειμένου να επιστρέψει ο κηδεμόνας στην εργασία του! Η αλήθεια είναι ότι το υπουργείο μάς έχει συνηθίσει σε άδικη και αδιέξοδη μεταχείριση, ειδικά τις συμβασιούχους μητέρες και τους γονείς, δεδομένου ότι συνεχίζει να μας εξαιρεί από την άδεια ασθένειας τέκνου και την άδεια θηλασμού. 

Καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση μαίνεται, το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί την επιδημία για να εντείνει την επιθετική εργατική πολιτική του. Μέσα από τον μιντιακό κρατικό μονόλογο, την απαγόρευση κάθε αντίδρασης, την εκτεταμένη καταστολή και αστυνομοκρατία κάνει ξεκάθαρες τις πολεμικές προθέσεις του, εναντίον όλων μας, για το παρόν και το μέλλον.

Συνάδελφοι, δεν πρέπει να παραμένουμε άλλο θεατές στη διαδικασία υποτίμησης της εργασίας μας, αποσύνθεσης των οργανωτικών δομών μας και της αποδυνάμωσης της συλλογικής αντίστασης.  Η κουλτούρα της απομόνωσης, του ατομισμού και του υγιεινιστικού φασισμού στοχεύει στην υποτίμησή μας και στην κάμψη οποιουδήποτε συλλογικού αντίλογου.

Eγκύκλιος υπουργείου Εσωτερικών, 18/5/2020 (pdf)

 


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 

Η πανδημία χτύπησε το χώρο της Τέχνης και του πολιτισμού αρκετά πριν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων περιορισμού, που επέβαλλε η Κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή καλλιτέχνες και εργαζόμενοι του χώρου συνέβαλαν με την Τέχνη τους και με όλες τους τις δυνάμεις, για να κρατηθεί ψηλά το ηθικό της κοινωνίας.

Έμειναν σπίτι, αλλά ΔΕΝ έμειναν σιωπηλοί!

Από την πρώτη στιγμή τα σωματεία τους διεκδίκησαν όλοι οι συνάδελφοι να ενταχθούν στα ελάχιστα μέτρα στήριξης, μάζεψαν χιλιάδες υπογραφές, πήραν καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, έκαναν κινητοποιήσεις. 

Με τα σωματεία τους  συμπαραστάθηκαν στο δύσκολο αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ένωσαν τις φωνές τους με τις διεκδικήσεις τους για ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας, που μας αφορά όλους.

Πρωτοστάτησαν συντονισμένα με χιλιάδες συναδέλφους, ώστε σε συνθήκες που η μια ΠΝΠ μετά την άλλη οδηγούσε σε χιλιάδες απολύσεις, να διεκδικήσουν δεδουλευμένα του Γενάρη, Φλεβάρη από μεγάλες παραγωγές.

Όλες αυτές οι κινήσεις και η δυναμική που αναπτύχθηκε άσκησε πίεση προς την Κυβέρνηση και τα Υπουργεία, τους ανάγκασε να ανακοινώσουν επέκταση του επιδόματος σε περισσότερους συναδέλφους, παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος του χώρου της Τέχνης έμεινε έξω από τις προδιαγραφές που σκόπιμα τέθηκαν.

Η πλειονότητα των εργαζόμενων σε όλους τους χώρους του Πολιτισμού και σε όλες τις ειδικότητες έχουν μείνει, χωρίς κανένα εισόδημα. Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, εικαστικοί, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, λογοτέχνες, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, τεχνικοί, εργαζόμενοι στις εταιρείες παραγωγής κ.α, δεν ξέρουν πότε θα ξαναδουλέψουν, πότε θα έχουν και πάλι εισόδημα.

Με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων οι χώροι που εργάζονται εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί. Φαίνεται ότι ο κόσμος της Τέχνης θα είναι από τους τελευταίους που θα γυρίσει στην «κανονική» λειτουργία. Η τελευταία αμοιβή για τους περισσότερους ήταν το Φλεβάρη και η επόμενη πιθανά να είναι το 2021.

Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του χώρου αδυνατούν να επιβιώσουν.

Από την πρώτη στιγμή τα Σωματεία τους επεσήμαναν στην Κυβέρνηση την ανάγκη μέτρων που θα εξασφαλίζουν την επιβίωση όλων, την ανάγκη να λάβει υπόψη της τη φύση της καλλιτεχνικής εργασίας. Η Κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να μιλήσει ακόμα και τηλεφωνικά στους εκπροσώπους τους και προχωρά σε προπαγανδιστικού τύπου εξαγγελίες που μιλούν για δήθεν επίλυση των προβλημάτων μας.

Να σταματήσουν τώρα η κοροϊδία, οι επικοινωνιακοί τακτικισμοί της Κυβέρνησης και να απαντήσει στα αιτήματα των φορέων τους.

Στηρίζουμε ως Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ τις κινητοποιήσεις του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα, του Πανελλήνιου Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών και του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής που μαζί τα σωματεία συνθετών-στιχουργών ΑΣΜΑ-ΜΕΤΡΟΝ-ΣΩΜΣΕ καλούν στη Βουλή, την Πέμπτη 7 Μάη ώρα 12.00. 

Στηρίζουμε τον αγώνα τους με αιτήματα:

• Επίδομα ενίσχυσης ύψους 535 ευρώ μηνιαία για όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες καλλιτέχνες και εργαζόμενους στο Θέαμα Ακρόαμα και στο χώρο της τέχνης γενικότερα, με επιπλέον ποσό για κάθε παιδί και για όσο διάστημα δεν θα μπορέσουμε να εργαστούμε λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

• Άμεση και καθολική ενίσχυση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όσων καλλιτεχνών και εργαζομένων δεν έλαβαν τα 800 ευρώ της πρώτης φάσης στήριξης, αναδρομικά.

• Κατάργηση του φόρου Επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες στο χώρο της τέχνης.

• Μέτρα στήριξης, όπως επιδότηση ενοικίου, φοροελαφρύνσεις, αναστολή πληρωμής φόρων και δανείων για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού, μισθωτούς, με μπλοκάκι, με εργόσημο, ή όσους εισπράττουν με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης).

• Κατοχύρωση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για όσο διάστημα αξιοποιούνται διαδικτυακές παραγωγές παλιότερες ή και νέες εν μέσω καραντίνας, αλλά και μετά.

• Αγορές και αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων κάθε είδους τέχνης, καθώς και καλλιτεχνικών υπηρεσιών από το κράτος και τους φορείς του με Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ή με Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Διαγωνισμούς που δεν θα αποκλείουν τους δημιουργούς – φυσικά πρόσωπα.

 

#mazi_dynatoi

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr 

 

 Ενημέρωση

Με την από 29/4/2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας  των δημόσιων υπηρεσιών από τις 4 Μαΐου που αίρονται τα περιοριστικά μέτρα. 

Ειδικότερα:

- Οι  υπηρεσίες θα λειτουργούν με  εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία από υπαλλήλους που μπορούν να την παρέχουν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Στον προγραμματισμό δεν υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει πάγιων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων. 

- Το ποσοστό των υπαλλήλων που θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία θα είναι ανάλογο των διαθέσιμων υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας χωροταξικής διαθεσιμότητας λαμβανομένων υπόψη των γενικών οδηγιών πρόληψης, δηλαδή  την υποχρεωτική τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των συνυπαρχόντων προσώπων στον ίδιο χώρο, και θα πρέπει να κυμαίνεται από 30% και να μην ξεπερνά το 40%  σε επίπεδο Διεύθυνσης.

- Για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι υπάλληλοι θα προσέρχονται σε τρία ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα στις 7.00 π.μ., 8.00 π.μ. και 9.00 π.μ. με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ωραρίου σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει επίσης διασαφηνίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού.

Για οτιδήποτε νεότερο, καθώς και για την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής οδηγίας από το ΥΠΠΟΑ για την εφαρμογή της εγκυκλίου στις υπηρεσίες του, θα σας κρατάμε ενήμερους. 

 Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών_29-4-2020 (pdf)

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι