Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Eνημέρωση

 Υπόμνημα ερωτημάτων του Σωματείου προς τη ΔΣAΝΜ, την ΕΦΑΠΑ και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων αντι-covid19 μέτρων και ειδικότερα την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας και της τηλεργασίας.


Προς
ΔΣΑΝΜ                                                                          27-1-2021

Κα Μερτζάνη,
σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας και την άρνησή σας να απαντήσετε
προφορικά, σας καταθέτω γραπτώς τα ερωτήματα του σωματείου μας.
1. Εφαρμόζεται η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία στο ΙΔΑΧ ή/και μόνιμο
προσωπικό που εργάζεται για λογαριασμό της υπηρεσίας σας στην οικία Μπάρλα
από τις 7/12/2020 μέχρι σήμερα ;
2. Εφαρμόστηκε αντίστοιχα το μέτρο αυτό στο ΙΔΟΧ προσωπικό και για πόσο χρονικό διάστημα;
Σε κάθε περίπτωση σας παραθέτω το άρθρο 4 του Π.Δ 164/2004 και περιμένω την άμεση απάντησή σας.
Άρθρο 4
Αρχή της μη διάκρισης
1. Όσον αφορά στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, οι
εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η
σύμβαση τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε
σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Κατ' εξαίρεση
και μόνον επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση κάθε φορά που
συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι την δικαιολογούν.
2. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες
απασχόλησης είναι η ίδια τόσο για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου
όσο και για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκτός από την περίπτωση
κατά την οποία για αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική
διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Ζερβός

 Προς: ΔΣΑΝΜ
Κοιν.: ΓΔΑΠK
Υπ. Γραμματέας
Γεν. Γραμματέας
Υπουργός Πο.Α                                                                 29-1-2021


Αγαπητή κα Μερτζάνη,
Όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχουν διαμαρτυρίες από συναδέλφους σε έργα της ΔΣΑΝΜ σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης για τον Covid-19. Πλέον
υπάρχουν αποδεδειγμένα κρούσματα που αφορούν και στις μεταλλάξεις του ιού.
Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων στην Αθήνα, αφού η Αττική μπαίνει στις “κόκκινες ζώνες” λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και στο κέντρο, ζητάμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα εργασίας για όλα τα έργα της υπηρεσίας, εφαρμόζοντας τόσο την τηλεργασία όσο και την εκ περιτροπής εργασία για όλες τις ειδικότητες και για το ΙΔΟΧ προσωπικό που εργάζεται στην Αθήνα (λ.χ. Βουλή, οικία Μπάρλα), ώστε οι συνάδελφοι να προστατευθούν, αλλά να προστατεύσουν και την υγεία των γύρω τους. Είμαστε απολύτως βέβαιοι δε ότι θα το πράξετε, αφού σε τηλεφωνική συνομιλία σας με τον πρόεδρο του σωματείου μας τον διαβεβαιώσατε ότι για εσάς προέχει η υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων αδιακρίτως και γνώμονάς σας είναι επιπλέον ο επιδημιολογικός χάρτης. Θεωρούμε δε συμπτωματικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχετε βρει χρόνο να απαντήσετε στα επείγοντα αλλά απλά ερωτήματα του υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/36726/29-01-2021 εγγράφου μας, που προφανώς λόγω φόρτου εργασίας πρωτοκολλήθηκε δύο μέρες αφότου εστάλη στο προσωπικό σας email. Εμείς ακόμα πιστεύουμε στην καλή σας προαίρεση και θέληση και σίγουρα όλα θα διορθωθούν. Τέλος, τονίζουμε ότι κατ’ αρχήν το πρόβλημα είναι η μετακίνηση, σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ ΖερβόςΠρος: ΕΦΑΠΑ
 Κοιν.: ΓΔΑΠK
Υπ. Γραμματέας
Γεν. Γραμματέας
Υπουργός Πο.Α.                                                    29-1-2021
                                                         
Αξιότιμη κα Μπάνου,
Όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχουν διαμαρτυρίες από συναδέλφους σε έργα της ΕΦΑΠΑ σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης για τον Covid-19. Πλέον υπάρχουν αποδεδειγμένα κρούσματα που αφορούν και στις μεταλλάξεις του ιού. Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων στην Αθήνα, αφού η Αττική μπαίνει στις “κόκκινες ζώνες” λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και στο κέντρο, ζητάμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα εργασίας για όλα τα έργα της Εφορείας, εφαρμόζοντας τόσο την τηλεργασία όσο και την εκ περιτροπής εργασία για όλες τις ειδικότητες και για το ΙΔΟΧ προσωπικό, ώστε οι συνάδελφοι να προστατευθούν, αλλά να προστατεύσουν και την υγεία των γύρω τους.
Τονίζουμε ότι κατ αρχήν το πρόβλημα είναι η μετακίνηση.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ ΖερβόςΠρος: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού                       29-1-2021                                                                       

Κα Μελίδη,                                                           
λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σωματείου μας επιστολή των εργαζομένων ΙΔΟΧ στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού που μας πληροφορεί ότι  “δεν εφαρμόζεται η τηλεργασία στο μεγαλύτερο ποσοστό, σύμφωνα με τα μέτρα για τον περιορισμό του covid 19, καθώς, παρόλο που προσλήφθηκαν νέοι υπάλληλοι (ΙΔΟΧ), η προσέλευση στους χώρους εργασίας είναι μεγαλύτερη σε αριθμό ατόμων σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα (μέχρι πριν δύο βδομάδες) κατά το οποίο εφαρμοζόταν τηλεργασία σε μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης, δεν τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες καθώς δεν υπάρχουν καθαριστές σε κανέναν από τους χώρους του μουσείου”. Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων στην Αθήνα, αφού η Αττική μπαίνει στις “κόκκινες ζώνες” λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και στο κέντρο, ζητάμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα εργασίας εφαρμόζοντας τόσο την τηλεργασία όσο και την εκ περιτροπής εργασία, ώστε οι συνάδελφοι να προστατευθούν, αλλά και να προστατεύσουν την υγεία  των γύρω τους.
Τέλος, αναφορικά με την καθαριότητα, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να προσληφθεί άμεσα προσωπικό αν δεν έχετε στην υπηρεσία σας (γεγονός απαράδεκτο από μόνο του) και μέχρι τότε, προφανώς με μετακίνηση από αλλού ή με όποιον άλλο τρόπο εσείς νομίζετε, να υπάρχουν καθαριστές στο χώρο σε καθημερινή βάση.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Ζερβός


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr  

 

Δελτίο Τύπου - Συνάντηση σωματείων ΥΠΠΟΑ με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ

 

 29/1/2021

Εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις με τα κόμματα της Βουλής για το μείζον θέμα της προωθούμενης από την κυβέρνηση μετατροπής του νομικού καθεστώτος των πέντε μεγαλύτερων δημόσιων μουσείων της χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου), ευρεία αντιπροσωπεία του Συντονιστικού των Πρωτοβάθμιων Σωματείων εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποίησε, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), αποτελούμενη από την Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού, και τον βουλευτή του Κόμματος Γιάννη Δελή.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα σωματεία, μετά την σύσκεψη της 15/01/2021 (ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ) διαπιστώθηκε η συναντίληψη των συμμετεχόντων στα βασικά ζητήματα που ανοίγονται από τον καταστρεπτικό, τόσο για τα Μουσεία όσο και για το σύνολο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κυβερνητικό σχεδιασμό και επιβεβαιώθηκε η στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των εργαζομένων.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέπτυξαν τους λόγους για τους οποίους η ευόδωση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ίδια την προστασία και την ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Ειδικότερα, επισήμαναν πως ο κυβερνητικός σχεδιασμός υπονομεύει όχι μόνο τον ενιαίο χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και οδηγεί στη διάλυσή της, αλλά και τον δημόσιο χαρακτήρα των Μουσείων, μετατρέποντάς τα σε κυβερνητικά υποχείρια, με τον διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων από τον εκάστοτε Υπουργό.

Η προωθούμενη από την κυβέρνηση αλλαγή της μουσειακής πολιτικής, στην πραγματικότητα αποδυναμώνει τον επιστημονικό και παιδευτικό ρόλο των Μουσείων, θέτει σε κίνδυνο την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωσή τους και ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας τους, με την αύξηση των εισιτηρίων και την κατάργηση των δωρεάν παροχών στο κοινό (ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεάν ημέρες, εκδηλώσεις). 

Ανοίγει, επίσης, το δρόμο για την ανάθεση κρίσιμων τομέων λειτουργίας τους, που σήμερα εκτελούνται από το προσωπικό των Μουσείων, σε ιδιωτικές εταιρείες - εργολάβους, με άμεσα αποτελέσματα τόσο στην ασφάλεια των αρχαιοτήτων όσο και στους εργαζόμενους (λ.χ. φύλαξη, καθαριότητα, οργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία, διοικητική και οικονομική υποστήριξη). 

Τέλος, υπάγει τις συλλογές των δημόσιων Μουσείων, των οποίων πρόκειται να μετατραπεί το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας τους, στην απαράδεκτη διάταξη που επιτρέπει την εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για 50 χρόνια, ενώ μειώνει τα έσοδα του ΟΔΑΠ, τα οποία στηρίζουν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας, και απειλεί με οριστικό λουκέτο τα μικρότερα μουσεία ανά την επικράτεια.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Γιάννης Δελής είπε ότι «δώσαμε μια πρώτη μάχη με το νόμο μετατροπής του ΤΑΠ σε έναν οργανισμό ιδιωτικοοικονομικής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκεί φάνηκε καθαρά ότι η κυβέρνηση δηλώνει πως ο Πολιτισμός αποτελεί γι’ αυτήν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, μια αντίληψη που έχει ως φυσική συνέπεια την ολοσχερή εμπορευματοποίηση και παράδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους επιχειρηματικούς ομίλους».

Η Ελένη Μηλιαρονικολάκη σημείωσε ότι τα όσα ειπώθηκαν αποτελούν ένα μοντέλο που εφαρμόζεται σε όλο τον κρατικό τομέα, περί «μικρού - ευέλικτου κράτους». Η πολιτική για την πολιτιστική κληρονομιά βασίζεται στις κατευθύνσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες η προστασία και η ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων, δεδομένης της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης, θα πρέπει να στηριχθούν στην «κοινωνία των πολιτών». Ως παράδειγμα έφερε την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων, που οφείλεται στην πολιτική του κόστους - οφέλους, η οποία εναποθέτει τη μοίρα των πολιτιστικών θησαυρών στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και των χορηγών. Αυτός είναι ο λόγος που η πολιτιστική πολιτική των διαδοχικών κυβερνήσεων έχει ενιαία κατεύθυνση για εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης.

Στη συνέχεια τόνισε πως «όλα τα προβλήματα που συζητήθηκαν σήμερα πηγάζουν από το ότι κριτήριο επιτυχίας στην πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θεωρείται η συνεισφορά της στην κερδοφορία άλλων τομέων της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Μεταφορές, η αγορά ακινήτων, και όχι η εκπλήρωση της πραγματικής αποστολής της, να πλουτίζει την ιστορική και πολιτιστική γνώση, να βοηθά στην κατανόηση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος». 

Κλείνοντας διαβεβαίωσε ότι το ΚΚΕ θα ανταποκριθεί με κάθε δυνατό τρόπο στο αίτημα των φορέων να αναδειχθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την εκμετάλλευση του αρχαιολογικού πλούτου από τα κάθε είδους επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με το θέμα, ώστε να αποτραπεί η υλοποίηση του καταστρεπτικού για την πολιτιστική κληρονομιά και τα μουσεία σχεδιασμού περί μετατροπής των μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ., ζητώντας τη συμπαράσταση όλων στον δίκαιο αγώνα που δίνουμε συνολικά οι εργαζόμενοι στο ΥΠΠΟΑ.

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr  

 

Κοινή ανακοίνωση ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ - ΣΕΚΑ
για τα μέτρα που αφορούν στην προστασία από την πανδημία

19/12/2021

Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθούν να είναι σε ισχύ τα μέτρα και οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών, για όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου.
Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα διακρίσεων εις βάρος των ΙΔΟΧ υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ και αμελής ή και μη τήρηση στο βαθμό που πρέπει όλων των μέτρων, ζητάμε να μας ενημερώσετε για τυχόν παρατυπίες και ανακολουθίες στην εφαρμογή των προβλεπόμενων προστατευτικών διατάξεων στην υπηρεσία που εργάζεστε (για παράδειγμα, αν υπάρχει πλάνο για εκ περιτροπής εργασίας και συνεπής τήρησή του για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων, αν η υπηρεσία σας λειτουργεί, όπως ορίζεται, μόνο με το αναγκαίο προσωπικό, αν εφαρμόζεται η τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό κ.λπ.), αναφέροντας τον τίτλο του έργου καθώς και την Εφορεία που το υλοποιεί.
Συνάδελφοι, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών έχουν προσωπική ευθύνη και υποχρέωση να ανταποκριθούν με συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας και του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ, και να μη θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των υπαλλήλων. 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr  

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 

Την Παρασκευή 15/1/2021 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων πρωτοβάθμιων σωματείων εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ για τον συντονισμό ενάντια στην κυβερνητική πρόθεση μετατροπής των πέντε μεγάλων δημόσιων/κρατικών μουσείων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους διάλογος, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 22/1/2020.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους εξής συλλόγους:

1) Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς και Νήσων

2) Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων - ΣΕΑ

3) Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων - ΠΕΣΑ

4) Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών - ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής/Τμήμα ΥΠΠΟΑ

5) Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού

6) Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων - ΣΕΚΑ

7) Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ - ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ

καθώς και μέλη του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου ΒΔ Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων, ως παρατηρητές.

Διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπείρωση και ενότητα των εργαζομένων, ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία της αποκοπής των μεγάλων δημόσιων μουσείων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία είναι καταστρεπτική τόσο για τα Μουσεία όσο και για το σύνολο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ανακοινώθηκε μάλιστα σε εποχή πανδημίας, που το διεθνές παράδειγμα μας διδάσκει, ότι πολλά μουσεία διακινδυνεύουν την ίδια την ύπαρξή τους προχωρώντας σε κλείσιμο δραστηριοτήτων ή ακόμα και σε περικοπές προσωπικού, στοιχείο που μεταξύ άλλων επισημαίνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα μουσεία σε επιστολές τους προς τον πρωθυπουργό της χώρας, ενέργεια την οποία και χαιρετίζουμε.

Κοινή εκτίμηση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη είναι πως η προτεινόμενη αλλαγή του νομικού καθεστώτος λειτουργίας των δημόσιων/κρατικών μουσείων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υπόσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και στην προστασία και την ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαχειρίζονται.

Η επιλογή αυτή:

- υπονομεύει τον ενιαίο χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και οδηγεί στη διάλυσή της

- υπονομεύει τον δημόσιο χαρακτήρα των Μουσείων,

- μετατρέπει τα Μουσεία σε κυβερνητικά υποχείρια, με τον διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων από τον εκάστοτε Υπουργό,

- αποδυναμώνει τον επιστημονικό και παιδευτικό ρόλο των Μουσείων,

- θέτει σε κίνδυνο την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωσή τους,

- ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας τους, με την αύξηση των εισιτηρίων και την κατάργηση των δωρεάν παροχών στο κοινό (ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεάν ημέρες, εκδηλώσεις),

- ανοίγει το δρόμο για την ανάθεση κρίσιμων τομέων λειτουργίας τους, που σήμερα εκτελούνται από το προσωπικό των Μουσείων, σε ιδιωτικές εταιρείες, με άμεσα αποτελέσματα τόσο στην ασφάλεια των αρχαιοτήτων όσο και στους εργαζόμενους (λχ φύλαξη, καθαριότητα, οργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία),

- υπάγει τις συλλογές των δημόσιων Μουσείων στην απαράδεκτη διάταξη που επιτρέπει την εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για 50 χρόνια,

- μειώνει τα έσοδα του ΟΔΑΠ, τα οποία στηρίζουν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας, και απειλεί με οριστικό λουκέτο τα μικρότερα μουσεία ανά την επικράτεια.

- ελλοχεύει κινδύνους για τις σχέσεις εργασίας τόσο για τους ήδη εργαζόμενους στα Μουσεία όσο και για τους μελλοντικούς που θα προσλαμβάνονται με απόφαση του διορισμένου ΔΣ

Οι Σύλλογοί μας ήδη έχουν διατυπώσει με ανακοινώσεις την αντίθεσή τους στην αλλαγή του νομικού καθεστώτος των δημόσιων μουσείων. Στο πλαίσιο του κοινού αγώνα και της δράσης μας αποφασίστηκε καταρχήν:

•         η δημιουργία συντονιστικού οργάνου, στο οποίο καλούμε να συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι και τα σωματεία εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, ώστε ενωμένα και συντονισμένα να δοθεί κι αυτή η μάχη, καθώς το θέμα αφορά εργαζομένους όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων,

•         η έναρξη ενημερωτικής καμπάνιας της κοινής γνώμης, με έμφαση στις επιπτώσεις που αυτή η αλλαγή θα έχει για το κοινό των μουσείων,

•         να κατατεθεί αίτημα για συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για το συγκεκριμένο θέμα,

•         η συνάντηση με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για να υπάρξει η απαραίτητη ενημέρωση και να ζητηθεί η τοποθέτησή τους ενάντια στην σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση νομοθετική πρωτοβουλία,

•         η ενημέρωση συνδικαλιστικών φορέων σε όλο το δημόσιο τομέα από πρωτοβάθμια σωματεία μέχρι τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις,

•         να στηριχτούν όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες των εργαζόμενων στα Μουσεία,

•         και μια σειρά από άλλες ενέργειες που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους/ισσες καθώς και όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης στο ΥΠΠΟΑ, συλλογικά και ενωτικά, να μετέχουν στην κοινή προσπάθεια, που σκοπό έχει να προασπίσει δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως η πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση των ανεκτίμητων θησαυρών των μουσείων μας. Καλούμε την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με τους εργαζόμενους. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των Μουσείων μας και του δημόσιου χαρακτήρα τους, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν κιβωτούς γνώσης, έρευνας, δημιουργικής ψυχαγωγίας και παιδείας.

 

Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς και Νήσων

Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών - ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής/Τμήμα ΥΠΠΟΑ

Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων - ΠΕΣΑ

Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ - ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ

Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων - ΣΕΚΑ

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων - ΣΕΑ

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι