Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Συγκέντρωση για την πλήρη προστασία της μητρότητας

Υπουργείο Εργασίας
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019
2 μ.μ.

Στάση εργασίας: 12.30 μ.μ. - 3.30 μ.μ.

 

 

 

Άδεια ασθένειας τέκνου, μετ’ αποδοχών, και για τους ΙΔΟΧ

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο "Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών" που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο (Άρθρο 7, παρ. 6) αναγνωρίζεται ρητά η άδεια ασθένειας τέκνου με αποδοχές και στο προσωπικό ΙΔΟΧ. Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 191), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους ισχύουν αναλογικά τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων». (Άρθρο 7, παρ. 6)
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020.

Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει η νέα ρύθμιση, θα εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 που ορίζει ως άδεια ασθένειας τέκνου για το προσωπικό ΙΔΟΧ: έξι (6) μέρες, άνευ αποδοχών, για εργαζόμενους με ένα παιδί, οκτώ (8) μέρες, άνευ αποδοχών, για εργαζόμενους με δύο παιδιά και δέκα (10) μέρες, άνευ αποδοχών, για εργαζόμενους με περισσότερα παιδιά.

Π.Δ. 410/1988
Άρθρο 23
(Άρθρα 1-18, Ν. 1483/1984 - Π.Δ. 193/1988)
Γονική άδεια και άλλες διευκολύνσεις
Στους απασχολούμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, εφαρμόζονται ως προς τη γονική άδεια ανατροφής ή άλλες διευκολύνσεις οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν. 1483/1984 (άρθρα 1-18), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α').

Π.Δ. 193/1988
Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 τ. Α΄) στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ
Άρθρο 4
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
1. Η άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 1483/1984 χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/1977 ή άλλη άδεια που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.
                 
ΝΟΜΟΣ 1483/1984
Άρθρο 7
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αίτησή τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δυο.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.

Η άδεια ασθένειας τέκνου με αποδοχές, καθ’ εξίσωσή μας με το υπόλοιπο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α, ήταν μία από της διεκδικήσεις του Σωματείου για τα θέματα μητρότητας. Συνεχίζουμε, δυναμικά, να κινητοποιούμαστε και για τα υπόλοιπα ζητήματα της ανεπαρκούς προστασίας της μητρότητας, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας, με στόχο την πλήρη εξίσωσή μας με το υπόλοιπο προσωπικό, μόνιμο και αορίστου χρόνου, και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος μας.

Υπενθυμίζουμε την επόμενη κινητοποίηση του σωματείου για τα θέματα προστασίας της μητρότητας, που είναι η συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 5/12 στις 2 μ.μ., μαζί με τις αναπληρώτριες και αναπληρωτές αδιόριστους εκπαιδευτικούς και εργαζόμενες/ους σε άλλους τομείς του δημοσίου.

Το σωματείο προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 12.30 μ.μ. ως τις 3.30 μ.μ., προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή. Η συλλογικότητα είναι το όπλο μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική.

Καμπάνια μητρότητας - Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Στάση εργασίας - Κάλεσμα


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      http://psep-yppo.gr

 

Διακλαδική Διαδήλωση Σωματείων

Σάββατο 30/11/2019, 12 μ.μ.
Πλ. Κοραή

 

 

 Συνάδελφοι / ισσες,


Το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου προσωπικού ΥΠΠΟ συμμετέχει από κοινού με σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην οργάνωση νέας εργατικής διαδήλωσης το Σάββατο 30/11/2019 καθώς και νέας διακλαδικής απεργίας την Πέμπτη 19/3/2020.

Αναγνωρίζουμε ότι η επίθεση που δεχόμαστε είναι κοινή και εντείνεται όσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση, προς όλες τις κατευθύνσεις. Η κρατική πολιτική για την εργασία στοχεύει στην υποτίμηση της εργασίας όλων μας, στην υποτίμηση της ζωής όλων μας. Εκπαιδευόμαστε σε όλο και χειρότερες συνθήκες εργασίας, σε ένα όλο και διευρυνόμενο καθεστώς ελαστικής και ευέλικτης εργασίας, σύμφωνα με της ανάγκες της εργοδοσίας και όχι με τις δικές μας.

Απέναντι στην κρατική επίθεση στεκόμαστε ενωμένοι, προτάσσοντας τα κοινά εργατικά συμφέροντα μας, τις δικές μας ανάγκες, τη δική μας ζωή.

Δεν αναμένουμε κανένα Σωτήρα από πάνω. Αναγνωρίζουμε την αξία της ακηδεμόνευτης συλλογικής αυτοοργανωμένης οριζόντιας δράσης.

Γι’ αυτό και είναι σημαντική η παρουσία όλων, όσων συμμερίζονται αυτή την ανάγκη, αύριο Σάββατο, στις 12 μ.μ. στην Πλ. Κοραή, στο πανό του σωματείου.

Ζητάμε:


· Μόνιμη και σταθερή εργασία με κατάλληλες συνθήκες και πλήρη εργασιακά και  συνδικαλιστικά δικαιώματα, για όλους.

· Πλήρη προστασία της μητρότητας και των όρων αναπαραγωγής.

· Ίση μεταχείριση όλων των εργατών/τριών.

· Μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.Σάββατο 30 Νοέμβρη 2019

Εργατική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας

Συγκέντρωση: 12 μ.μ., Πλ. Κοραή

 
Πέμπτη 19 Μάρτη 2020

Νέα διακλαδική και οργανωμένη από τα κάτω απεργία

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      http://psep-yppo.gr

 

Παναττική Στάση εργασίας 11 π.μ. - 3 μ.μ.
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Συγκέντρωση
Υπουργείο Εργασίας
Σταδίου 29
12 μ.μ.

 

Συνάδελφοι.
Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό ενάντια στις απολύσεις χιλιάδων συμβασιούχων - «ωφελούμενων»- στο πρόγραμμα της «κοινωφελούς εργασίας» του ΟΑΕΔ, μας υπενθυμίζουν για άλλη μία φορά τον ακριβή τρόπο που το κράτος αντιμετωπίζει την εργασία και κατά συνέπεια τον εργαζόμενο: Εκμετάλλευση και απαξίωση της ζωής μας και των αναγκών μας.
Αυτού του είδους τα προγράμματα μικρής διάρκειας και οι ελαστικές μορφές εργασίας δεν είναι παρά ψίχουλα που μας πετάνε και μας γυρίζουν αιώνες πίσω στην εποχή της δουλείας.
Προκηρύσσουμε, λοιπόν, Παναττική στάση εργασίας από τις 11:00 ως τις 15:00 την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), για να σταθούμε στο πλευρό των πεντέμισι χιλιάδων συναδέλφων, ώστε να μην οδηγηθούν ξανά στην ανεργία, αφού είναι προφανές ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με διάφορες ειδικότητες.


Διεκδικούμε
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


Eργατική διαδήλωση
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
Πλ. Κοραή
12 μ.μ.

Συνάδελφοι- Συναδέλφισσες,
Με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το σωματείο μας συμμετέχει στο συντονισμό και παίρνει μέρος στη διακλαδική εργατική διαδήλωση στις 30/11/2019. Η δυναμική συμμετοχή όλων ενισχύει τη διεκδίκηση των κοινών εργατικών συμφερόντων μας.

 


Κοινή ανακοίνωση σωματείων
για μια νέα διακλαδική και οργανωμένη από τα κάτω απεργία στις 19/3/2020

Ως εργατικά σωματεία, στην προσπάθειά μας να δώσουμε μια δυναμική συνέχεια στους αγώνες μας για τα εργατικά συμφέροντα και δικαιώματα, για τις ανάγκες, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, έχουμε επιλέξει το δρόμο της κοινής, οριζόντιας συντονισμένης και οργανωμένης από τα κάτω δράσης.

Βασικοί σταθμοί της προσπάθειας αυτής υπήρξαν η διακλαδική και οργανωμένη από τα κάτω απεργία της 1ης Νοέμβρη 2018, καθώς και η εργατική διαδήλωση της 16ης Φλεβάρη 2019. Συμπληρωματικά, κατά τον τελευταίο χρόνο, όπως βέβαια και κατά τις προηγούμενες περιόδους, ως σωματεία έχουμε προχωρήσει σε πολλές κοινές δράσεις κι έχουμε αλληλοενισχυθεί σε διάφορες μάχες που δίνουμε στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς μας.

Μέσα από τις συσκέψεις των σωματείων μας κατά την προηγούμενη περίοδο (Άνοιξη – Καλοκαίρι 2019) είχε προκριθεί η επιλογή να προσανατολιστούμε σε μια νέα διακλαδική και οργανωμένη από τα κάτω απεργία στις αρχές της άνοιξης του 2020. Ως ημέρα για την απεργία αυτή έχουμε ορίσει ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη την Πέμπτη 19 Μάρτη 2020.

Τα σωματεία μας κατά το τρέχον και το επόμενο διάστημα προχωρούν και σε νέες γενικές συνελεύσεις, ώστε μέσα από τις διαδικασίες βάσης μας να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την απεργία, να αποφασίσουμε για την κήρυξή της και να την οργανώσουμε στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς μας.

Βαδίζοντας προς την απεργία αυτή, ως σωματεία επιλέγουμε να προχωρήσουμε και σε μια σειρά νέων ανοιχτών συσκέψεων για το συνεχή συντονισμό μας, για την οργάνωση κοινών δράσεων, όπως εργατικές διαδηλώσεις και παρεμβάσεις με αφορμή και τα αντεργατικά μέτρα και τις επιθέσεις της κυβέρνησης και των εργοδοτών καθώς και σε διάφορες εκδηλώσεις.

Για την εργατική διαδήλωση στις 30 Νοέμβρη 2019

Έχουμε ήδη (από τα μέσα Οκτώβρη) δρομολογήσει την οργάνωση μιας νέας εργατικής διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας για το Σάββατο 30 Νοέμβρη 2019. Η αρχική συγκέντρωση θα είναι στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Κοραή (όπως και η αντίστοιχη διαδήλωσή μας στις 16/2/19). Η συμμετοχή σε αυτήν καθώς και η συνδιοργάνωσή της είναι ανοιχτή σε όλα τα σωματεία (άσχετα με το αν έχουν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν σε απεργία στις 19/3/2020 ή με το αν προτίθενται να συζητήσουν σχετικά ή να λάβουν μια τέτοια απόφαση στη συνέχεια).

Επίσης, απευθύνουμε κάλεσμα και σε εργατικά σωματεία, εργατικές-κοινωνικές συλλογικότητες και συναδέλφους-συναδέλφισσες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας να προχωρήσουν στην οργάνωση αντίστοιχων κινητοποιήσεων την ίδια μέρα (30/11/19).

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της διαδήλωσης αυτής απευθύνουμε κάλεσμα και σε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες από κάθε εργασιακό κλάδο και χώρο δουλειάς, τις συλλογικότητες εργαζομένων και ανέργων, τα συλλογικά εγχειρήματα αγώνα σε γειτονιές και όλες τις δυνάμεις του ταξικού-κοινωνικού κινήματος.

Εν τω μεταξύ, κατά τις προηγούμενες συσκέψεις είχαμε συζητήσει για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας (παρεμβάσεις, διαδηλώσεις, απεργίες,...) ενάντια στις νέες αντεργατικές-αντικοινωνικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης σε πλήρη συμπαιγνία με τους εκπροσώπους τουκεφαλαίου (βλ. νέα επίθεση στις ΣΣΕ και τους μισθούς μας, περαιτέρω παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των σωματείων,…).

Μέσα από την όλη αυτή προσπάθεια επιχειρούμε:

Να βάλουμε μπροστά και πάλι με έναν δυναμικό τρόπο τις διεκδικήσεις μας. Τόσο τις διεκδικήσεις μας σε κάθε κλάδο και χώρο εργασίας, όσο και τις συνολικές διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος. Αναφέρουμε ενδεικτικά -σε αυτή τη φάση- τον αγώνα για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και για αυξήσεις σε μισθούς και αμοιβές. Τη μάχη ενάντια σε κεφάλαιο και κράτος για την ευθύνη τους για τα λεγόμενα «εργατικά ατυχήματα». Την πάλη ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία και ενάντια στην ποινικοποίηση και κατατρομοκράτηση των εργατικών αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης. Την εναντίωση στη μαύρη και υποδηλωμένη εργασία, στη μη καταβολή δεδουλευμένων, στη μη προστασία των εργαζόμενων μητέρων και στις σεξιστικές συμπεριφορές στους χώρους εργασίας. Την εναντίωση στην εργασιακή επισφάλεια και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και τη διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή εργασία.

Να συνδέσουμε τις αντιστάσεις μας στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς μας και να ισχυροποιήσουμε τη θέση όλων μας απέναντι στους εργοδότες μας και τους κυβερνώντες (όποιοι και να είναι αυτοί κάθε περίοδο), απέναντι συνολικά στον κοινό ταξικό εχθρό.

Να καταδείξουμε και πάλι προς κάθε κατεύθυνση πως ο κόσμος της εργασίας μπορεί βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις να οργανώνει από τα κάτω και να πραγματοποιεί αποτελεσματικά τους αγώνες του.

Καλούμε κάθε εργατικό σωματείο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όλης της ελληνικής επικράτειας που ενδιαφέρεται να κινηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση -είτε συνολικά, είτε και μερικώς- να γίνει κομμάτι της προσπάθειας αυτής, να συμμετέχει στις επόμενες σχετικές συσκέψεις (ή -ιδίως για κάποιο σωματείο της επαρχίας- να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας), όπως άλλωστε και στη διακλαδική απεργία και στις υπόλοιπες κοινές δράσεις.

Βέβαια, για κάθε σωματείο είναι ανοιχτό το να κινηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση είτε συνυπογράφοντας τις όποιες κοινές ανακοινώσεις-αφίσες που προκύπτουν, είτε και με δική του σχετική ανακοίνωση και δράση στην οποία θα μπορεί να προβάλλει και τα όποια ιδιαίτερα ζητήματα της εργασιακής πραγματικότητας των μελών του. Άλλωστε, ιδίως η διακλαδική απεργία βασίζεται στην όλη απεργιακή προσπάθεια που θα γίνει σε κάθε κλάδο και κάθε εργασιακό χώρο από το κάθε σωματείο του κλάδου-χώρου αυτού. Σε κάθε περίπτωση το κάθε σωματείο μπορεί να κινηθεί με τους δικούς του ρυθμούς και με όποιο τρόπο κρίνει αυτό πιο πρόσφορο. Ενδεικτικά για τα σωματεία του δημοσίου τομέα σημειώνουμε ότι, όπως το είχαμε συζητήσει-εκφράσει και μπροστά στην πρώτη διακλαδική απεργία (1/11/18), θα μπορούσε με πρωτοβουλία σωματείων του τομέα αυτού να γίνει και μια παράλληλη διαδικασία συντονισμού.

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι οι συσκέψεις σωματείων που πραγματοποιούμε είναι ανοιχτές και σε συναδέλφους-συναδέλφισσες από σωματεία που μπορεί να μην έχουν -ως τη στιγμή των συσκέψεων- κάποια συλλογική απόφαση συμμετοχής. Ωστόσο, η όποια κίνηση συνδιαμορφώνεται κάθε φορά (μέσα από τις συσκέψεις αυτές) αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης των τοποθετήσεων των σωματείων με σχετική συλλογική απόφαση.

Η ανακοίνωση αυτή (που αποτελεί επικαιροποιημένη εκδοχή μιας σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιοποιήθηκε αρχικά τον Ιούλη του 2019) συνυπογράφεται από τα ακόλουθα σωματεία:

– Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
– Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ)
– Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
– Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΣΒΕΜΚΟ)
– Σωματείο Εργαζόμενων στα Public
– Σωματείο Εργαζομένων στη ΜΚΟ Άρσις
– Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia Ελλάδος
– Σωματείο Εργαζόμενων στην εταιρεία Πλαίσιο Νομού Αττικής
– Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού (ΣΣΜ)

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της όλης διεργασίας συντονισμού μας συμμετέχουν με συλλογική απόφαση και τα ακόλουθα σωματεία:

Από Θεσσαλονίκη:
– Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στον χώρο της ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (ΣΒΕΨΥΚΟΙ)
– Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας
– Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου Νομού Θεσσαλονίκης

Από Ιωάννινα:
– Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων Διανομέων Ιωαννίνων (ΣΒΕΔΙ)


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι