Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οδηγίες για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου

την 3η Δεκεμβρίου 2021

 

Αθήνα, 21 - 11 -2021

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των σχετικών αποφάσεων της Εκλογικής –Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21-27 του Καταστατικού, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις αρχαιρεσίες για τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου και για τους εκπροσώπους μας στα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, οι οποίες θα λάβουν χώρα στις 3.12.2021 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β Τ.Κ. 10433.
Κάλπη θα ανοίξει την ίδια μέρα επίσης στη Λέσβο στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης και ώρες 09:00-13:00. 

Γενικές οδηγίες

Οι κάλπες στην Αθήνα θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ. και θα κλείσουν στη δύση του ηλίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών έχουν η Κ.ΕΦ.Ε και οι κατά τόπους Τ.ΕΦ.Ε..
Με το κλείσιμο της κάλπης θα ακολουθήσει καταμέτρηση των ψήφων και η σύνταξη σχετικού πρακτικού.

Ψηφίζουμε: 1) για τα όργανα διοίκησης του Σωματείου: Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Διοικούσες Επιτροπές των τοπικών τμημάτων και 2) για τους αντιπροσώπους του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλαδή την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου (ΠΟΕΙΔΔ) και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ).
Οι κάλπες θα είναι 2, μία για τα όργανα και μία για αντιπροσώπους. Στα τοπικά τμήματα θα στηθεί και τρίτη κάλπη για την ΔΕ του τμήματος. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι για τα όργανα θα είναι χρώματος λευκού και για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια έγχρωμα.
Οι σταυροί προτίμησης θα είναι το πολύ τόσοι όσα και τα  μέλη του Δ.Σ. (π.χ. για το ΔΣ μέχρι 11 σταυροί) και θα μπορούν να σημειώνονται δεξιά ή αριστερά του ονόματος του υποψηφίου.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Κατά την ψηφοφορία θα γίνεται έλεγχος για την οικονομική τακτοποίηση του ψηφοφόρου. Τα μέλη θα μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικά μέχρι και την ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με το καταστατικό και σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Δ.Σ., της Κ.ΕΦ.Ε. και της Γενικής Συνέλευσης:
1. Συνάδελφοι που έμειναν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν μπορούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα.

2. Δεν μπορούν να ψηφίσουν ή θέσουν υποψηφιότητα όσοι επανεγγράφηκαν ή εγγράφηκαν μετά τις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία έκλεισαν οι εκλογικοί κατάλογοι και παραδόθηκαν στην Κ.ΕΦ.Ε. Για τη Μυτιλήνη οι εκλογικοί κατάλογοι έκλεισαν την 12-11-2021.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνεται μέχρι την Παρασκευή 26.11.2021.
Σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα σχετικής αίτησης κατάθεσης υποψηφιότητας προς την Κ.ΕΦ.Ε.
Μπορείτε να αποστέλλετε συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες αιτήσεις υποψηφιότητας,  σκαναρισμένες στο email του Σωματείου.
Τα ψηφοδέλτια θα σας κοινοποιηθούν μόλις αυτά ελεγχθούν από την Κ.ΕΦ.Ε. και κλείσουν οριστικά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην ψηφοφορία:
Όλοι ανεξαιρέτως οφείλουν να έχουν μαζί τους:
1) την σύμβαση εργασίας τους.
2)Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
3)Όσοι έχουν πληρώσει μέσω τραπέζης μετά τις 26-10-2021 οφείλουν να έχουν μαζί τους  αποδείξεις πληρωμής συνδρομής ή αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης.

Μπορείτε να καταθέσετε τραπεζικά τις συνδρομές σας στον παρακάτω λογαριασμό
EUROBANK :
0026.0438.18.0100599629 Δικαιούχος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.
Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας COVID 19 θα τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ημέρα των εκλογών.
Θα δοθούν σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.

Παροχή διευκόλυνσης συμμετοχής

Θα ζητηθεί διευκόλυνση συμμετοχής των μελών μας στις εκλογές από το ΥΠ.ΠΟ.Α με ειδική άδεια συμμετοχής στα μέλη μας ως εξής:

1) Μία (1) ημέρα για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
2)Δύο (2) ημέρες (2/12και 3/12) για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που εδρεύουν εκτός Αττικής και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα, ή/και στα νησιά του Αιγαίου (πλην της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου), του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα (πλην της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κω) και την Κρήτη.

Η συμμετοχή των μελών του Σωματείου μας στις αρχαιρεσίες θα αποδεικνύεται από σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής, φέρουσα την πρωτότυπη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε. ή των Τ.ΕΦ.Ε.

 

Για την Κ.ΕΦ.Ε
                                              Η Πρόεδρος                                                  

ΕΛΕΝΗ ΖΕΠΠΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 3 12 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 3 12 2021 


 

Πρόσκληση στην Εκλογική-Απολογιστική Γενική Συνέλευση Τοπικού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, 10 π.μ. - 2 μ.μ.
Αμφιθέατρο Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης


 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Tμήματος Βορείου Αιγαίου  του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ σας προσκαλεί στις εργασίες της Εκλογικής-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών για την εκλογή της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) ενόψει των εκλογών του Σωματείου στις 3 Δεκεμβρίου 2021.
Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, 10.00-2.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης (πρόσβαση από την πλαϊνή είσοδο).
Καλούμε τα μέλη να ζωντανέψουν δια ζώσης τη δράση του Σωματείου:
κόντρα στον «νόμο Χατζηδάκη» και τις ανατροπές που φέρνει με την κατάργηση του 8ωρου και του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και του φακελώματος των μελών των Σωματείων και των συνδικαλιστών
κόντρα στις καθυστερήσεις των δεδουλευμένων μας, στο όριο των 8μηνων συμβάσεων σε έργα με κρατική χρηματοδότηση, στην τρομοκρατία των υπηρεσιών που «βάζουν πλάτη» για την εφαρμογή των αντεργατικών νόμων.
διεκδικώντας επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των όρων δουλειάς και ασφάλισης, επιστροφή του 13ου-14ου μισθού (δώρα – επίδομα αδείας) σε όλους μας, του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στις ειδικότητες που το δικαιούνται (εργάτες – συντηρητές – καθαρίστριες), ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Συνάδελφοι, μπροστά στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση είναι ευκαιρία να δώσουμε εκ νέου πνοή στη δράση του Σωματείου, συζητώντας επίκαιρα θέματα που επιβαρύνουν τις ζωές μας.
Σχετικά με τη διαδικασία της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης ενημερώνουμε ότι:
Η Τ.ΕΦ.Ε. αποτελείται από 2 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Δεδομένου ότι μοναδικός οικονομικός πόρος του Σωματείου για την κάλυψη των αναγκών του (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αναλώσιμα υλικά, έντυπο υλικό, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.) είναι οι συνδρομές των μελών, πριν από την έναρξη της συνέλευσης θα υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών.
Συνάδελφοι, το Σωματείο μας είμαστε εμείς, όλοι και ο καθένας από εμάς. Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της εκλογής αντιπροσώπων είναι απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Διοικούσα Επιτροπή.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι θα τηρηθούν τα μέτρα για την πρόληψη της πανδημίας, όπως αυτά ορίζονται για την προσέλευση στην εργασία και για την παρουσία σε μη υπαίθριους χώρους (συνεχής χρήση μάσκας, χωρητικότητα αίθουσας μειωμένη κατά 50%).


Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
για τα οικονομικά του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ

(1 Ιουλίου 2018 –  20 Οκτωβρίου 2021)

Αθήνα, 21/10/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, αναφέρουμε ότι από τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1 Ιουλίου 2018 – 20 Οκτωβρίου 2021, όπως τα έχει καταχωρήσει η συνάδελφος, ταμίας του Σωματείου, Ερατώ Ταγαρίδη, στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία εξετάσαμε μαζί με τα σχετικά παραστατικά κατά τη συνεδρίασή μας την 20η Οκτωβρίου 2021, προέκυψαν τα παρακάτω:

Για την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018

Τα αποκλειστικά έσοδα του Σωματείου, όπως θα γνωρίζετε, είναι από τις συνδρομές των μελών του. Για την περίοδο αυτή ανήλθαν μόλις στα 57 ευρώ, ενώ τα έξοδα για την ίδια περίοδο ήταν συνολικά 1.112,59 ευρώ. Να σημειωθεί βέβαια ότι είχαν προηγηθεί την 1η Ιουνίου οι εκλογές του Σωματείου οπότε υπήρξε και μία σημαντική εισροή συνδρομών από τα μέλη. Τα έσοδα εκείνα είχαν ωστόσο συμπεριληφθεί στην προηγούμενη έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2018. Από τα βασικότερα έξοδα αναφέρουμε τα:

•  Έξοδα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 319 ευρώ.
•  Πληρωμή λογιστή 200 ευρώ.
•  Πληρωμή του δικαστικού αντιπροσώπου για τις εκλογές στη Λήμνο 155 ευρώ.

Στην προηγούμενη έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής είχε επισημανθεί ότι το τίμημα του συμβολαίου σταθερής τηλεφωνίας κρινόταν ως υπερβολικό και συστηνόταν η αναζήτηση φθηνότερου συμβολαίου. Αυτό έγινε πραγματικότητα κατά το επόμενο έτος 2019 με αποτέλεσμα να περιοριστούν σημαντικά οι σχετικές λειτουργικές δαπάνες του Σωματείου.

Για το έτος 2019

Συνολικά για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Έσοδα: 2.661 ευρώ.
Έξοδα: 1.824,33 ευρώ.

Εδώ σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των εσόδων έπαιξε η Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου κατά την οποία έγινε η οικονομική τακτοποίηση πολλών μελών. Από τα πάγια λειτουργικά έξοδα κυριότερα είναι η πληρωμή του λογιστή, 468 ευρώ, και η τηλεφωνία, 261,61 ευρώ.

Για το έτος 2020  

   Τη χρονιά αυτή τα έσοδα ήταν μόλις 216 ευρώ, ενώ τα έξοδα ανήλθαν στα 1.331,93 ευρώ. Ήταν η χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση λόγω της κατάστασης με τον Covid19, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθούν έσοδα από τις συνδρομές των μελών. 300 ευρώ πληρώθηκαν για τις λογιστικές υπηρεσίες, 92,51 για τους φόρους που αναλογούν στο Σωματείο και 198,40 ευρώ για τις εργασίες συντήρησης της βάσης δεδομένων του Μητρώου Μελών του Σωματείων.

Για το 2021 ως και την 20ή Οκτωβρίου

Για το τρέχον έτος τα έσοδα είναι ως τώρα στα 859 ευρώ και τα έξοδα στα 1.065,08 ευρώ. Για τον λογιστή έχουν δοθεί ήδη 300 ευρώ, και 150 ευρώ για συμμετοχή του Σωματείου στην προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόσπασης αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Συμπεράσματα   

     Από την πρόσθεση των ποσών για την περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση (Ιούλιος 2018 – Οκτώβριος 2021) προκύπτουν:

Έσοδα: 3.793 ευρώ.
Έξοδα: 5.333,93 ευρώ.
 
Η διαφορά που προκύπτει είναι ένα έλλειμμα των 1.540,93 ευρώ.  

    Για τα έσοδα του Σωματείου να τονιστεί για ακόμη μία φορά ότι η μοναδική πηγή τους είναι οι συνδρομές των μελών. Πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση των εσόδων έχει λοιπόν η τακτοποίηση των μελών κατά τις Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Οι συνδρομές αυτές για την περίοδο που εξετάζουμε ήταν αρκετά μειωμένες καθώς στην έκθεση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται η Συνέλευση και Εκλογές του 2018, η Συνέλευση και οι Εκλογές του τρέχοντος έτους ενώ για το 2020 να ξαναθυμίσουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε η ετήσια Συνέλευση λόγω του Covid. Θεωρούμε σίγουρο ότι το αρνητικό αυτό ισοζύγιο θα υπερκαλυφθεί από την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών κατά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση αυτή και κατά τις εκλογές που θα ακολουθήσουν.
      Από τα πάγια λειτουργικά έξοδα του Σωματείου ξεχωρίζει η ετήσια δαπάνη των 468 ευρώ για τον λογιστή. Λόγω της φύσης των παρεχόμενων λογιστικών υπηρεσιών που αφορούν σε σωματείο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να αναζητηθεί φθηνότερη λύση. Οι υπόλοιπες δαπάνες, τηλεφωνία, έξοδα μετακίνησης-βενζίνες, αναλώσιμα-φωτοτυπίες, κρίνουμε ότι διατηρούνται σε λογικά επίπεδα.
    
Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να μελετήσει τα σχετικά παραστατικά που διατηρεί το σωματείο.

Συναδελφικά, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής

Γκιάτης Βασίλης
Κριθαράς Δημήτρης


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ - ΣΕΚΑ
 

Όχι στην καταστροφή των αρχαιολογικών μας χώρων!

Όχι άλλα αιολικά στην Εύβοια!

Φτάνει πια!

 

Η Κυβέρνηση, με το Υπουργείο Πολιτισμού στον ρόλο του διεκπεραιωτή, φέρνει άρον άρον την έγκριση των αιολικών πάρκων της ΣΟΦΡΑΝΟ στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, την Τρίτη 26/10. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, για ακόμα μια φορά, ποιου τα συμφέροντα εξυπηρετεί.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αθετώντας όλες τις δεσμεύσεις της για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων των Στύρων και βάζοντας στην άκρη την πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας για κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου του Νημποριού, επιχειρεί εν μια νυκτί και με διαδικασίες φαστ τρακ να δώσει την άδεια για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων της εταιρείας ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στις θέσεις «Χρούση», «Κελλιά», «Πυργάρι», «Τσούκα Δεμενίτη».

Μάλιστα, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας έχει, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κινήσει τις διαδικασίες οριοθέτησης του λόφου του Νημποριού και παράλληλα έχει ζητήσει επιπλέον στοιχεία από την εταιρεία αιολικών πάρκων, η Υπουργός Πολιτισμού, στη λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», παρακάμπτει τις διαδικασίες, «καταστρατηγεί» τον αρχαιολογικό νόμο και μεθοδεύει την έγκριση των αιολικών πάρκων της ΣΟΦΡΑΝΟ, βάζοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αιολικών σταθμών στην ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ, που δημοσιεύθηκε στις 22/10 και ενώ η εν λόγω εταιρεία δεν έχει καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται.

Τα αιολικά πάρκα στις θέσεις «Χρούση», «Λιούτσα» και «Κελλιά» τοποθετούνται μια ανάσα από το μοναδικό μνημειακό σύνολο του λόφου του Αγίου Νικολάου Στύρων (Ακρόπολη Στύρων, κάστρο «Άρμενο», ρωμαϊκά λατομεία, Δρακόσπιτα Πάλλη - Λάκκα), όπως και πάνω από τον οικισμό των Στύρων. Αντίστοιχα το αιολικό πάρκο στη θέση «Πυργάρι» Νημποριού, θα θέσει σε ολέθριο κίνδυνο τις μοναδικές αρχαιότητες που αφορούν σε εκτεταμένες λατομικές δραστηριότητες.

Αποτελεί έγκλημα η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων καθώς θα υποβαθμίσουν και θα ισοπεδώσουν επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, θα καταστρέψουν περιοχή που έχει κριθεί αναδασωτέα, σημαίνοντας παράλληλα τον μαρασμό των οικισμών Στύρων και Νέων Στύρων.

Για εμάς, τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, είναι ανεπίτρεπτη αυτή η ενέργεια. Δηλώνουμε την έντονη αντίθεση μας και ζητάμε να γίνει ΤΩΡΑ η αρχαιολογική κήρυξη του λόφου του Νημποριού, να οριστούν ζώνες απολύτου προστασίας στους αρχαιολογικούς χώρους Άγιος Νικόλαος και λόφος Νημποριού και να αναδειχθούν.

Να ακυρωθεί η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων!Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ. (Π.Σ.Ε.Π. ΥΠ.ΠΟ)

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

 

Κοινή ανακοίνωση ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ - ΣΕΚΑΧρήσιμοι Σύνδεσμοι