Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό    Δ ε λ τ ί ο

Αθήνα, 20/10/2018

Σχετικά με την άδεια αιμοδοσίας

Πολλοί συνάδελφοι έλαβαν πρόσφατα ένα ενημερωτικό έγγραφο από τις υπηρεσίες σας, το οποίο φαίνεται να αναιρεί την, ισχύουσα μέχρι τώρα, άδεια αιμοδοσίας, ειδικά και μόνο για το ΙΔΟΧ προσωπικό. Κατ’ αρχάς, είναι θλιβερό, απογοητευτικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι ορισμένες υπηρεσίες έσπευσαν να κοινοποιήσουν ένα έγγραφο ακαταλαβίστικο, ανοιχτό σε διάφορες ερμηνείες και κυρίως αμφιλεγόμενο, το οποίο αυθαιρέτως διαχωρίζει τους ΙΔΟΧ εργαζόμενους από το υπόλοιπο προσωπικό, επικαλούμενο νόμο που αφορά "εργαζόμενους σε επιχειρήσεις", διαχωρισμός που δεν προκύπτει ούτε από το Π.Δ. το οποίο επικαλείται. Το ίδιο το έγγραφο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα συγκεκριμένης υπηρεσίας, ερώτημα το οποίο δεν ξέρουμε πώς είναι διατυπωμένο, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αφορά το έκτακτο προσωπικό τους και φανερώνει τη διάθεσή τους απέναντι σ’ αυτό. Όπως μπορούμε να υποθέσουμε, θα εκφράζει θέσεις που καλλιεργούν τις διακρίσεις εις βάρος των ΙΔΟΧ και τη δυσμενέστερη αντιμετώπισή τους και επιζητούν / συνηγορούν στην υποβάθμιση των συνθηκών, των δικαιωμάτων και των διευκολύνσεων των εργαζομένων γενικώς! Είναι αναμενόμενο ότι τα αρμόδια υπουργεία χρησιμοποιούν αυτά τα πατήματα για να προωθήσουν την πολιτική υποβάθμισης της εργασίας.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο έχει επιληφθεί, ήδη, του θέματος. Μας εξοργίζει αυτός ο συνεχής διαχωρισμός και η συστηματική υποτίμησή μας, παρότι εργαζόμαστε στις ίδιες θέσεις, στους ίδιους χώρους, κάνοντας τις ίδιες εργασίες με τους υπόλοιπους συναδέλφους, μόνιμους και αορίστου χρόνου. Στο σημείο αυτό νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε στα μέλη του σωματείου -καθώς αντιλαμβανόμαστε, κατά καιρούς, ότι μπορεί ορισμένοι συνάδελφοι να έχουν μια πιο ασαφή εικόνα για τους εκλεγμένους στο Δ.Σ. του σωματείου- ότι δεν παίρνουμε κανένα μισθό, δεν έχουμε κανένα "συνδικαλιστικό" προνόμιο σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, είμαστε καθημερινά στις εργασίες μας με αυστηρά ωράρια ή είμαστε άνεργοι, εξαιτίας της παρανοϊκής συνθήκης, που ορίζει η "κανονικότητα" του συμβασιούχου, με την εναλλαγή ανεργίας και εργασίας με ολιγόμηνες συμβάσεις. Βιώνουμε την ίδια καθημερινότητα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες διακρίσεις, τους ίδιους θυμούς.
 
Το σωματείο δεν είναι το Δ.Σ. του. Είμαστε όλοι εμείς που νιώθουμε την ανάγκη να αντισταθούμε στη συστηματική υποτίμηση της εργασίας μας και των ζωών μας. Θεωρούμε σημαντικό να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι και να απαντάμε συλλογικά και μαζικά σ' αυτή την υποτίμηση. Γιατί η άλλη πλευρά και ενωμένη είναι και οργανωμένη. Ας μην τους αφήνουμε να παίζουν σε άδειο γήπεδο!

Έχουμε ήδη κοινοποιήσει το παρακάτω έγγραφο στο γραφείο Υπουργού, καθώς και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.:

Σε σχέση με τη διαβίβαση εγγράφου σχετικά με την ειδική άδεια αιμοληψίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σας ενημερώνουμε ότι δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στους υπαλλήλους του υπουργείου, καθώς πρόκειται για ένα έγγραφο ασαφώς διατυπωμένο, ανοιχτό σε διάφορες ερμηνείες, το οποίο αυθαιρέτως διαχωρίζει τους ΙΔΟΧ εργαζόμενους από το υπόλοιπο προσωπικό, αντιμετωπίζοντάς τους ως "εργαζόμενους σε επιχειρήσεις"- διαχωρισμός που δεν προκύπτει ούτε από το Π.Δ. 410/88, το οποίο επικαλείται. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, το έγγραφο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα συγκεκριμένης υπηρεσίας, ερώτημα το οποίο δεν ξέρουμε πώς είναι διατυπωμένο, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αφορά το έκτακτο προσωπικό της και φανερώνει, ενδεχομένως, διάθεση διαχωρισμού των ΙΔΟΧ και υποβάθμισης των συνθηκών, των δικαιωμάτων και των διευκολύνσεων σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό.

Ο διαχωρισμός των ΙΔΟΧ εργαζομένων του Υπουργείου, που φαίνεται να προωθεί το έγγραφο, είναι αδικαιολόγητος και έρχεται σε πλήρη αντίθεση:

1) με την αναγνωρισμένη και ισχύουσα, μέχρι τώρα, άδεια αιμοδοσίας, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633/23-2-2016 εγκύκλιο, που υπογράφει ο τότε Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς με θέμα, ειδικά, τις «Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Σύμφωνα με αυτή, αναγνωρίζεται στους ΙΔΟΧ εργαζόμενους  άδεια αιμοδοσίας, όπως ορίζει η υπ’ αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ53/214/16897,20784/16-11-1994 εγκύκλιος του Υπουργείου με θέμα: «Διευκόλυνση υπαλλήλων, που εθελοντικά προσφέρουν αίμα», κατά την οποία υπάλληλος, που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, δύο ημέρες.

Επιπροσθέτως, σε έγγραφό της η νυν Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά, στις 4-9-2018, με θέμα: «Τράπεζα αίματος ΥΠΠΟΑ», αναφέρει ρητά ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κοινωνική σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την υφιστάμενη μεγάλη ανάγκη σε αίμα για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ και των οικογενειών τους, χορηγούμε μία (1) επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26/9-2-2007), ημέρα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές σε κάθε εργαζόμενο του ΥΠΠΟΑ (μόνιμο, ΙΔΑΧ και με σύμβαση ορισμένου χρόνου) που θα μετέχει σε οργανωμένη από το Υπουργείο ή Σύλλογο Εργαζομένων του ομαδική αιμοληψία. Η ημέρα αυτή μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα με το χρόνο αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, συνεχόμενα ή μη με τις δύο (2) ημέρες που προβλέπει το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007».

2) με την «Αρχή της μη διάκρισης», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του υπ’ αρ. 164 Προεδρικού Διατάγματος: «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», το οποίο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ορίζει ρητά ότι: «Όσον αφορά στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου».

3) με την πραγματικότητα της καθημερινής εμπειρίας όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς εργαζόμαστε στους ίδιους χώρους, σε ίδιες θέσεις, σε όλες τις ειδικότητες, κάτω από τις ίδιες αντικειμενικές συνθήκες, με το ίδιο ωράριο, την ίδια ένταση εργασίας. Αναμφισβήτητα, βιώνουμε την ίδια καθημερινότητα, έχουμε τις ίδιες ανάγκες με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και δεν κατανοούμε, δε δικαιολογούμε ούτε αποδεχόμαστε κανένα διαχωρισμό των υπαλλήλων ΙΔΟΧ με μόνο κριτήριο τη σχέση εργασίας ή τη διάρκεια αυτής.

4) με την καθαυτή υφιστάμενη μεγάλη ανάγκη σε αίμα και τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, την οποία υποσκάπτει το εν λόγω έγγραφο, αποθαρρύνοντας τη συμμετοχή των αιμοδοτών και μειώνοντας έμπρακτα τον αριθμό τους και τον όγκο αίματος της τράπεζας του
ΥΠΠΟΑ.

Για τις αντιφάσεις, που προκύπτουν με όλες τις παραπάνω παραμέτρους, από το έγγραφο με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/488500/34137/28967/8930/9-10-2018 ζητούμε την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων του υπουργείου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, με βάση την αναγνωρισμένη άδεια αιμοδοσίας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα για όλους.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

A N A K O I N Ω Σ Η   -   Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ   Τ Υ Π Ο Υ

Αθήνα, 18/10/2018


Δε φτάνει η καθημερινή τρέλα που βιώνει ο συμβασιούχος του ΥΠ.ΠΟ.Α, τρέλα που ξεκινά από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης και συμπληρώνεται από την εντατικοποίηση και τα επαναλαμβανόμενα εργατικά ατυχήματα, την έλλειψη υλικών και ΜΑΠ στους χώρους εργασίας ενώ οι αποθήκες είναι γεμάτες, την απληρωσιά, την έλλειψη προσωπικού και την υποχρηματοδότηση τη στιγμή που το ΤΑΠ αποδίδει εκατομμύρια κέρδη, έρχονται να προστεθούν και κλιμακούμενα περιστατικά διακρίσεων λόγω της σχέσης εργασίας, αντισυναδελφικής συμπεριφοράς, λεκτικών και σεξιστικών επιθέσεων. Οι εκάστοτε διευθύνσεις αντί να λύσουν τα προβλήματα, σφυρίζουν αδιάφορα.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Λύκειο του Αριστοτέλη (αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών) είναι χαρακτηριστική και εξωφρενική. Στο χώρο εργάζονται δύο (2) φύλακες αρχαιοτήτων, ένας μόνιμος και ένας συμβασιούχος, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της πύλης και των εισιτηρίων, το ταμείο, την εξυπηρέτηση εκατοντάδων επισκεπτών  και τη φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου, ταυτόχρονα και από τις 6:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ. Το φυλάκιο δε διαθέτει τηλέφωνο και, για να χρεωθεί με ασύρματο, ο φύλακας πρέπει να κάνει αίτηση. Τα κλειδιά του αρχαιολογικού χώρου βρίσκονται σε άλλη υπηρεσία, στο παρακείμενο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ), το οποίο ασκεί μια περίεργη μορφή συνδιοίκησης στο Λύκειο. Η διεύθυνση του ΒΧΜ επεμβαίνει διαρκώς στη λειτουργία του Λυκείου, με αποφάσεις και εντολές στους εργαζόμενους (με ιδιαίτερη επιτακτικότητα και σκαιότητα απέναντι στο συμβασιούχο), με τη σιωπηρή ανοχή της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών στην οποία ανήκει ο χώρος). Αν οι δύο υπηρεσίες δεν έχουν αποφασίσει ακόμη σε ποια ανήκει ο αρχαιολογικός χώρος, αυτό δεν αφορά τους συμβαλλόμενους με την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών εργαζόμενους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δέχονται εντολές από τη διεύθυνση άλλου φορέα. Τα όποια προβλήματα λειτουργίας του Λυκείου οφείλονται αποκλειστικά στην παντελή έλλειψη προσωπικού στο Λύκειο και στην ασυνεννοησία που επικρατεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών που εμπλέκονται.

Η παραπάνω περίπτωση δεν είναι μοναδική και μεμονωμένη. Είναι χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί στο ΥΠ.«ΠΟ».Α. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να αναλάβει τις ευθύνες της και να μας απαντήσει επιτέλους στα αιτήματα συνάντησης που της έχουμε υποβάλει. Να προβεί άμεσα σε κάλυψη όλων των κενών με άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας.
Καλούμε τους συναδέλφους να μη φοβούνται και να οργανωθούν στους χώρους δουλειάς τους. Να συστήσουν επιτροπές αγώνα και να απευθύνονται στα συλλογικά τους όργανα.

Δεν είμαστε αναλώσιμοι!
Ενωμένοι θα αγωνιστούμε για δουλειά και αξιοπρέπεια!

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ημερήσια Διάταξη και πληροφορίες
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2018

Αθήνα, 18/10/2018


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ημερομηνία σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών την Παρασκευή 2 Νοέμβρη 2018, η οποία θα λάβει χώρα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας  (3ης Σεπτεμβρίου 48Β, 2ος όροφος).

Η προσέλευση ορίζεται στις 9:00 το πρωί και η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 10:00.

Ημερήσια Διάταξη

1. Απολογισμός δράσης του Σωματείου.

2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση πεπραγμένων της Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Απεργιακή δράση: Οργάνωση απεργίας 8/11 & συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14/11

4. Δράσεις για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού επιδόματος, ίσων δικαιωμάτων με ΙΔΑΧ και μόνιμο προσωπικό, διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας

5. Μορφές πάλης του Σωματείου – συμμετοχή εργαζομένων – εκδηλώσεις - λειτουργία Τοπικών Τμημάτων και εργασιακών επιτροπών - συντονισμός αγώνα συμβασιούχων του ΥΠΠΟΑ.

6. Ορισμός καταστατικής γενικής συνέλευσης εντός του 2019.

Κάθε μέλος, ομάδα συναδέλφων, παράταξη, επιτροπή εργαζομένων ή Τοπικό Τμήμα θα έχει το δικαίωμα να προτείνει θέματα προς συζήτηση ή αποφάσεις προς υπερψήφιση. Τα θέματα αυτά θα τεθούν προ ημερησίας διάταξης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαδικασίας παρακαλείσθε να έχετε τα θέματα γραπτώς και να τα καταθέσετε τις επόμενες μέρες στο email του Σωματείου.

Έχουμε ήδη ζητήσει τη διευκόλυνση συμμετοχής των μελών μας στη ΓΣ από το ΥΠ.ΠΟ.Α με ειδική άδεια συμμετοχής στα μέλη μας ως εξής:

-) Μία (1) ημέρα για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και σε απόσταση μικρότερης των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα..
-) Δύο (2) ημέρες για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που εδρεύουν εκτός Αττικής και σε απόσταση μεγαλύτερης των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα ή/και στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η συμμετοχή των μελών του Σωματείου μας στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης θα αποδεικνύεται από σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής, φέρουσα την πρωτότυπη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως
Θα σας αποστείλουμε τη σχετική εγκύκλιο μόλις αυτή εκδοθεί.

Οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα ανοίξουν και τα γραφεία μας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την οικονομική τακτοποίηση καθώς και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα καθοριστούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα σας γνωστοποιηθούν. Το Δ.Σ. δεσμεύεται να σας κρατά ενήμερους για όλες τις εξελίξεις και αποσαφηνίσεις. Για πληροφορίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε το email του Σωματείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αθήνα, 8 - 10 -2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημέρωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2018


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ σας ενημερώνει ότι ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ημερομηνία σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών την Παρασκευή 2 Νοέμβρη 2018, η οποία θα λάβει χώρα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας  (3ης Σεπτεμβρίου 48Β, 2ος όροφος).

Η προσέλευση ορίζεται στις 9:00 το πρωί και η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 10:00.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου. Κατά τις εργασίες των τριών (3) μαζικών Γενικών Συνελεύσεων εντός του 2018 (Τακτική και 2 Εκλογικές-Απολογιστικές) συζητήθηκαν θέματα δράσης και τακτικής του Σωματείου μας το προηγούμενο διάστημα, με αρκετά προωθητικό τρόπο, και οργανώθηκαν με αυξημένη συμμετοχή οι επιτυχημένες αρχαιρεσίες του Σωματείου. Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία νέας διοίκησης του Σωματείου, αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Πολιτισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έντασης των προβλημάτων των εργαζομένων, η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη για την οργάνωση της δράσης μας και την αντιμετώπιση των οργανωτικών ζητημάτων του Σωματείου μας.

Λόγω της εξαιρετικής, αντικειμενικής δυσκολίας που έχει φέρει το γεγονός της μη πλήρωσης της θέσης του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Ιούνη και της συνακόλουθης αδυναμίας πληρωμής συνδρομών και οικονομικής τακτοποίησησης παλαιών ή νέων μελών δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου τα οποία υπήρξαν οικονομικά τακτοποιημένα την 1η Ιούνη 2018, τελευταία ημέρα κατά την οποία οι πληρωμές συνδρομών μελών μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στον Ταμία της προηγούμενης διοίκησης.


Δεδομένης της ανωτέρω αντικειμενικής δυσκολίας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν χρήση της οικονομικής διευκόλυνσης για τη συμμετοχή στις εκλογές της 1ης Ιούνη αλλά το υπόλοιπο των συνδρομών τους δεν καταβλήθηκε, δε θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένοι. Οι συνάδελφοι αυτοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνέλευσης, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και δε θα τους δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

2. Συνάδελφοι οι οποίοι ήταν άνεργοι κατά τις εκλογές της 1ης Ιούνη, έκαναν χρήση της διευκόλυνσης μη καταβολής συνδρομής για το διάστημα της ανεργίας (εφόσον ήταν άνεργοι λιγότερο από 6 μήνες) ή έκαναν χρήση της οικονομικής διευκόλυνσης για τη συμμετοχή στις εκλογές (εφόσον ήταν άνεργοι περισσότερο από 6 μήνες) και παραμένουν άνεργοι μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, δε θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένοι. Οι συνάδελφοι αυτοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνέλευσης, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

3. Συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν αίτηση εγγραφής στο Σωματείο έπειτα από την 1η Ιούνη, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης συνδρομών, δε θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένοι. Οι συνάδελφοι αυτοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνέλευσης, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου αλλά θα τους δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Ζητάμε την κατανόηση των παραπάνω συναδέλφων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με υπαιτιότητα του ΔΣ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την προσέλευσή σας παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας έγγραφο ταυτοπροσωπίας, σύμβαση εργασίας, αποδείξεις πληρωμής συνδρομής ή αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης εάν υπάρχουν.

Κάθε μέλος (τακτοποιημένο ή μη), ομάδα εργαζομένων, τοπικό τμήμα ή παράταξη έχει το δικαίωμα να θέτει θέματα προς συζήτηση και σχέδια απόφασης προς ψήφιση. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης θεμάτων ημερήσιας διάταξης ορίζεται η Τρίτη 16 Οκτωβρίου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαδικασίας παρακαλείσθε να έχετε τα θέματα γραπτώς και να τα καταθέσετε τις επόμενες μέρες στο email του Σωματείου.

Έχουμε ζητήσει ήδη διευκόλυνση συμμετοχής των μελών μας στη ΓΣ από το ΥΠ.ΠΟ.Α με ειδική άδεια συμμετοχής για τα μέλη μας. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μόλις λάβουμε την επίσημη απάντηση του ΥΠΠΟΑ.

Προσκαλούμε την Ελεγκτική Επιτροπή να συνεδριάσει εντός του Οκτωβρίου, ώστε να συντάξει Έκθεση Πεπραγμένων.

Προσκαλούμε το Τοπικό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου να αποφασίσει εκ των προτέρων ημερομηνία συνεδρίασης το διάστημα 19-30 Οκτωβρίου, προκειμένου να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα ανοίξουν και τα γραφεία μας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την οικονομική τακτοποίηση, η ημερήσια διάταξη καθώς και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα καθοριστούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα σας γνωστοποιηθούν το διάστημα 17-21 Οκτωβρίου με την επίσημη Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. δεσμεύεται να σας κρατά ενήμερους για όλες τις εξελίξεις και αποσαφηνίσεις. Για πληροφορίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε το email του Σωματείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι