Νέος Οργανισμός Λειτουργίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες

Σας παραθέτουμε το τελικό κείμενο για το νέο σχέδιο οργανογράμματος του ΥΠ.ΠΟ.Α, που εγκρίθηκε στις 17/5/2017 και υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για οριστικό νομοτεχνικό έλεγχο.

Νέος Οργανισμός Λειτουργίας ΥΠ.ΠΟ.Α