Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3 Μαρτίου υπάρχει προγραμματισμένο δικαστήριο με θέμα την διεκδίκηση της αναγνώρισης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των συμβασιούχων αρχαιολόγων ως χρόνια προϋπηρεσίας

Στο πλαίσιο αλλαγής και μεγάλης περικοπής του μισθού των Π/Ε Αρχαιολόγων, κατόπιν εφαρμογής της ΚΥΑ 2/24529/0022/24-3-2014 (ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014), δηλαδή ΜΗ αναγνώριση μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων ως χρόνια προϋπηρεσίας, ΑΡΑ αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου, μία ομάδα 9 αρχαιολόγων προχώρησε στην διεκδίκηση των χρημάτων αυτών με δικαστική αγωγή. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 3 Μαρτίου 2016 και ως δικαστικός εκπρόσωπος των αρχαιολόγων προτάθηκε και τελικά ορίστηκε ο κ. Δ. Μόσχοβος.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους 9 αρχαιολόγους υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις εφαρμογής της ΚΥΑ:

  1. Μετατροπή της σύμβασης με την ανανέωσή της, όπως στο παράδειγμα του Υποέργου ΕΣΠΑ Αποχετευτικό Δίκτυο Κορωπίου-Παιανίας.
  2. Μετατροπή της σύμβασης από την ημερομηνία εφαρμογής της ΚΥΑ.
  3. Έναρξη συμβάσεων με εφαρμογή της ΚΥΑ.

Σύμφωνα ΠΑΝΤΑ με την γνωστή μέθοδο της ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ των οδηγιών, που ήταν παντελώς ασαφείς.

Στηρίζουμε την διεκδίκηση των συναδέλφων Π/Ε Αρχαιολόγων και απαιτούμε την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων όλων των ΙΔΟΧ. Καλούμε τα μέλη μας να στηρίξουν την εκδίκαση της υπόθεσης με την παρουσία τους στα δικαστήρια της Ευελπίδων την 3η Μαρτίου, ώρα 9:30 το πρωί.

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι