Εκδόθηκε στις 17-5-2016 

ΔΔΑΑΔ 159326, Παροχή διευκόλυνσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας προωθώ το απεσταλμένο, από τη Γραμματεία του ΥΠΠΟΑ,έγγραφο σχετικά με την άδεια για τη συνέλευσή μας.

(Έχει ήδη αποσταλεί σε όλες τις διευθύνσεις και υπηρεσίες του υπουργείου)

Θέλω να υπενθυμίσω τη σοβαρότητα και σημαντικότητα της παρουσίας ΟΛΩΝ.

Παρακαλώ ενημερώστε και συναδέλφους που δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι (μπορούν να εγγράφουν την ημέρα της συνέλευσης)

ή συναδέλφους που γνωρίζετε πως δεν έχουν πρόσβαση σε email.

Για το ΔΣ

ο πρόεδρος

Μιχαήλ Ζερβός