Εκδόθηκε στις 27-4-2016 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΣΧΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε πως για το Πάσχα, ο Υπουργός έχει δώσει 1 ημέρα άδειας. Αυτή είναι πριν ή μετά . Δηλαδή , κάποιος που θα δουλέψει την Μεγάλη Πέμπτη, μπορεί να λείψει την Τετάρτη μετά το Πάσχα και αντίστροφα. Την Τρίτη είναι η μεταφερόμενη απεργία της πρωτομαγιάς (λόγω του γεγονότος ότι φέτος συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα ).

Η άδεια αυτή είναι άτυπη οπότε δεν θα υπάρξει κάποιο έγγραφο από το υπουργείο ,αλλά αν υπάρξουν δυσκολίες από πλευράς υπηρεσιών, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διοικητικού του ΥΠΠΟΑ.

Καλές γιορτές.

Για το ΔΣ

ο πρόεδρος

Μιχαήλ Ζερβός