Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οδηγίες για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου

την 3η Δεκεμβρίου 2021

 

Αθήνα, 21 - 11 -2021

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των σχετικών αποφάσεων της Εκλογικής –Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21-27 του Καταστατικού, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις αρχαιρεσίες για τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου και για τους εκπροσώπους μας στα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, οι οποίες θα λάβουν χώρα στις 3.12.2021 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β Τ.Κ. 10433.
Κάλπη θα ανοίξει την ίδια μέρα επίσης στη Λέσβο στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης και ώρες 09:00-13:00. 

Γενικές οδηγίες

Οι κάλπες στην Αθήνα θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ. και θα κλείσουν στη δύση του ηλίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών έχουν η Κ.ΕΦ.Ε και οι κατά τόπους Τ.ΕΦ.Ε..
Με το κλείσιμο της κάλπης θα ακολουθήσει καταμέτρηση των ψήφων και η σύνταξη σχετικού πρακτικού.

Ψηφίζουμε: 1) για τα όργανα διοίκησης του Σωματείου: Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Διοικούσες Επιτροπές των τοπικών τμημάτων και 2) για τους αντιπροσώπους του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλαδή την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου (ΠΟΕΙΔΔ) και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ).
Οι κάλπες θα είναι 2, μία για τα όργανα και μία για αντιπροσώπους. Στα τοπικά τμήματα θα στηθεί και τρίτη κάλπη για την ΔΕ του τμήματος. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι για τα όργανα θα είναι χρώματος λευκού και για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια έγχρωμα.
Οι σταυροί προτίμησης θα είναι το πολύ τόσοι όσα και τα  μέλη του Δ.Σ. (π.χ. για το ΔΣ μέχρι 11 σταυροί) και θα μπορούν να σημειώνονται δεξιά ή αριστερά του ονόματος του υποψηφίου.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Κατά την ψηφοφορία θα γίνεται έλεγχος για την οικονομική τακτοποίηση του ψηφοφόρου. Τα μέλη θα μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικά μέχρι και την ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με το καταστατικό και σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Δ.Σ., της Κ.ΕΦ.Ε. και της Γενικής Συνέλευσης:
1. Συνάδελφοι που έμειναν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν μπορούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα.

2. Δεν μπορούν να ψηφίσουν ή θέσουν υποψηφιότητα όσοι επανεγγράφηκαν ή εγγράφηκαν μετά τις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία έκλεισαν οι εκλογικοί κατάλογοι και παραδόθηκαν στην Κ.ΕΦ.Ε. Για τη Μυτιλήνη οι εκλογικοί κατάλογοι έκλεισαν την 12-11-2021.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνεται μέχρι την Παρασκευή 26.11.2021.
Σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα σχετικής αίτησης κατάθεσης υποψηφιότητας προς την Κ.ΕΦ.Ε.
Μπορείτε να αποστέλλετε συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες αιτήσεις υποψηφιότητας,  σκαναρισμένες στο email του Σωματείου.
Τα ψηφοδέλτια θα σας κοινοποιηθούν μόλις αυτά ελεγχθούν από την Κ.ΕΦ.Ε. και κλείσουν οριστικά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην ψηφοφορία:
Όλοι ανεξαιρέτως οφείλουν να έχουν μαζί τους:
1) την σύμβαση εργασίας τους.
2)Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
3)Όσοι έχουν πληρώσει μέσω τραπέζης μετά τις 26-10-2021 οφείλουν να έχουν μαζί τους  αποδείξεις πληρωμής συνδρομής ή αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης.

Μπορείτε να καταθέσετε τραπεζικά τις συνδρομές σας στον παρακάτω λογαριασμό
EUROBANK :
0026.0438.18.0100599629 Δικαιούχος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.
Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας COVID 19 θα τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ημέρα των εκλογών.
Θα δοθούν σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.

Παροχή διευκόλυνσης συμμετοχής

Θα ζητηθεί διευκόλυνση συμμετοχής των μελών μας στις εκλογές από το ΥΠ.ΠΟ.Α με ειδική άδεια συμμετοχής στα μέλη μας ως εξής:

1) Μία (1) ημέρα για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
2)Δύο (2) ημέρες (2/12και 3/12) για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που εδρεύουν εκτός Αττικής και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα, ή/και στα νησιά του Αιγαίου (πλην της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου), του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα (πλην της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κω) και την Κρήτη.

Η συμμετοχή των μελών του Σωματείου μας στις αρχαιρεσίες θα αποδεικνύεται από σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής, φέρουσα την πρωτότυπη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του Προέδρου της Κ.ΕΦ.Ε. ή των Τ.ΕΦ.Ε.

 

Για την Κ.ΕΦ.Ε
                                              Η Πρόεδρος                                                  

ΕΛΕΝΗ ΖΕΠΠΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 3 12 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 3 12 2021 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι