Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
για τα οικονομικά του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ

(1 Ιουλίου 2018 –  20 Οκτωβρίου 2021)

Αθήνα, 21/10/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, αναφέρουμε ότι από τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1 Ιουλίου 2018 – 20 Οκτωβρίου 2021, όπως τα έχει καταχωρήσει η συνάδελφος, ταμίας του Σωματείου, Ερατώ Ταγαρίδη, στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία εξετάσαμε μαζί με τα σχετικά παραστατικά κατά τη συνεδρίασή μας την 20η Οκτωβρίου 2021, προέκυψαν τα παρακάτω:

Για την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018

Τα αποκλειστικά έσοδα του Σωματείου, όπως θα γνωρίζετε, είναι από τις συνδρομές των μελών του. Για την περίοδο αυτή ανήλθαν μόλις στα 57 ευρώ, ενώ τα έξοδα για την ίδια περίοδο ήταν συνολικά 1.112,59 ευρώ. Να σημειωθεί βέβαια ότι είχαν προηγηθεί την 1η Ιουνίου οι εκλογές του Σωματείου οπότε υπήρξε και μία σημαντική εισροή συνδρομών από τα μέλη. Τα έσοδα εκείνα είχαν ωστόσο συμπεριληφθεί στην προηγούμενη έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2018. Από τα βασικότερα έξοδα αναφέρουμε τα:

•  Έξοδα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 319 ευρώ.
•  Πληρωμή λογιστή 200 ευρώ.
•  Πληρωμή του δικαστικού αντιπροσώπου για τις εκλογές στη Λήμνο 155 ευρώ.

Στην προηγούμενη έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής είχε επισημανθεί ότι το τίμημα του συμβολαίου σταθερής τηλεφωνίας κρινόταν ως υπερβολικό και συστηνόταν η αναζήτηση φθηνότερου συμβολαίου. Αυτό έγινε πραγματικότητα κατά το επόμενο έτος 2019 με αποτέλεσμα να περιοριστούν σημαντικά οι σχετικές λειτουργικές δαπάνες του Σωματείου.

Για το έτος 2019

Συνολικά για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Έσοδα: 2.661 ευρώ.
Έξοδα: 1.824,33 ευρώ.

Εδώ σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των εσόδων έπαιξε η Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου κατά την οποία έγινε η οικονομική τακτοποίηση πολλών μελών. Από τα πάγια λειτουργικά έξοδα κυριότερα είναι η πληρωμή του λογιστή, 468 ευρώ, και η τηλεφωνία, 261,61 ευρώ.

Για το έτος 2020  

   Τη χρονιά αυτή τα έσοδα ήταν μόλις 216 ευρώ, ενώ τα έξοδα ανήλθαν στα 1.331,93 ευρώ. Ήταν η χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση λόγω της κατάστασης με τον Covid19, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθούν έσοδα από τις συνδρομές των μελών. 300 ευρώ πληρώθηκαν για τις λογιστικές υπηρεσίες, 92,51 για τους φόρους που αναλογούν στο Σωματείο και 198,40 ευρώ για τις εργασίες συντήρησης της βάσης δεδομένων του Μητρώου Μελών του Σωματείων.

Για το 2021 ως και την 20ή Οκτωβρίου

Για το τρέχον έτος τα έσοδα είναι ως τώρα στα 859 ευρώ και τα έξοδα στα 1.065,08 ευρώ. Για τον λογιστή έχουν δοθεί ήδη 300 ευρώ, και 150 ευρώ για συμμετοχή του Σωματείου στην προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόσπασης αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Συμπεράσματα   

     Από την πρόσθεση των ποσών για την περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση (Ιούλιος 2018 – Οκτώβριος 2021) προκύπτουν:

Έσοδα: 3.793 ευρώ.
Έξοδα: 5.333,93 ευρώ.
 
Η διαφορά που προκύπτει είναι ένα έλλειμμα των 1.540,93 ευρώ.  

    Για τα έσοδα του Σωματείου να τονιστεί για ακόμη μία φορά ότι η μοναδική πηγή τους είναι οι συνδρομές των μελών. Πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση των εσόδων έχει λοιπόν η τακτοποίηση των μελών κατά τις Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Οι συνδρομές αυτές για την περίοδο που εξετάζουμε ήταν αρκετά μειωμένες καθώς στην έκθεση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται η Συνέλευση και Εκλογές του 2018, η Συνέλευση και οι Εκλογές του τρέχοντος έτους ενώ για το 2020 να ξαναθυμίσουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε η ετήσια Συνέλευση λόγω του Covid. Θεωρούμε σίγουρο ότι το αρνητικό αυτό ισοζύγιο θα υπερκαλυφθεί από την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών κατά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση αυτή και κατά τις εκλογές που θα ακολουθήσουν.
      Από τα πάγια λειτουργικά έξοδα του Σωματείου ξεχωρίζει η ετήσια δαπάνη των 468 ευρώ για τον λογιστή. Λόγω της φύσης των παρεχόμενων λογιστικών υπηρεσιών που αφορούν σε σωματείο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να αναζητηθεί φθηνότερη λύση. Οι υπόλοιπες δαπάνες, τηλεφωνία, έξοδα μετακίνησης-βενζίνες, αναλώσιμα-φωτοτυπίες, κρίνουμε ότι διατηρούνται σε λογικά επίπεδα.
    
Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να μελετήσει τα σχετικά παραστατικά που διατηρεί το σωματείο.

Συναδελφικά, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής

Γκιάτης Βασίλης
Κριθαράς ΔημήτρηςΧρήσιμοι Σύνδεσμοι